Zlepšovací návrhy zaměstnanců ušetřily loni huti LIBERTY Ostrava více než 6 milionů korun

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Loni představili zaměstnanci LIBERTY Ostrava celkem 279 zlepšovacích nápadů, které ušetří čas či náklady, zvýší efektivitu výroby, zlepší bezpečnost na pracovištích nebo sníží vliv výroby na životní prostředí. K realizaci jich bylo přijato 245 a 204 návrhů už se povedlo úspěšně zavést do praxe. Jen za loňský rok přinesly „zlepšováky“ ostravské huti úsporu ve výši 6 milionů korun a zlepšovatelům vynesly na odměnách téměř půl milionu.

„Se zlepšovacím návrhem může přijít každý zaměstnanec. V minulém roce jsme většinu podaných nápadů přijali k realizaci, a dokonce už zavedli do praxe. To svědčí o kvalitě podávaných návrhů. Od roku 2003, kdy začala huť zlepšovací nápady evidovat, jich zaměstnanci podali už na 3300,“ uvedla Regina Besta Cabáková, která má zlepšovací nápady v LIBERTY Ostrava na starosti.
K nejzajímavějším zlepšovacím nápadům, které se v loňském roce uvedly do praxe, patří například výroba nových žlabů pro válcování pružinové oceli nebo celá řada úprav hrabla na tandemových pecích včetně chlazení a hydrauliky. Nejlepším loňským zlepšovatelem se stal již tradičně Karel Lupa, zámečník ze středojemné válcovny, který je rovněž nejlepším zlepšovatelem v huti vůbec. Jen za posledních 5 let podal 105 zlepšovacích návrhů. Jeden z jeho loňských nápadů například zlepšil plynulost válcování a chlazení výrobků na středojemné válcovně.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...