Rubrika vynález zobrazovacího polovodičového obvodu – senzoru CCD