Digitální inovátoři získali ocenění Transformational Leadership Awards 2021

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Známe vítěze druhého ročníku cen Transformational Leadership Awards, udělovaných jednotlivcům i organizacím, kteří úspěšně razí cestu k Průmyslu 4.0. Společnost Rockwell Automation je sponzorem programu.

Letošních 15 vítězů, vybraných napříč globálním průmyslovým prostředím, úspěšně navrhlo, naplánovalo a realizovalo digitální transformaci jednoho či více aspektů svého podnikání při využití digitálních a disruptivních technologií.

Susana Gonzalez, prezidentka společnosti Rockwell Automation pro oblast EMEA, blahopřála oceněným společnostem a vedoucím pracovníkům: „Je potěšující vidět, že projekty digitální transformace přinášejí našim zákazníkům úspěch. Máte-li jasnou vizi, může propojení lidí, procesů a technologií skutečně pomoci dosáhnout obdivuhodných výsledků. Těší mne, kolik společností napříč Evropou bylo letos oceněno.“

Ceny Transformational Leadership Awards společnosti Smart Industry se udělují v pěti kategoriích digitálních inovací:

Vizionář digitální transformace

V první kategorii byli oceněni tři vedoucí pracovníci za své vize, inovace, vytrvalost a růstové myšlení, jimiž inspirovaly a vedly své organizace k digitální transformaci. Jedním z nich byl Joris Bisschop, generální ředitel společnosti Technologies Added, digitálně zaměřený smluvní výrobce se sídlem v nizozemském Emmenu.

Při převzetí ocenění Bisschop prohlásil: „Náš model továrny jako služby může fungovat pouze tehdy, nabízí-li maximální flexibilitu. Musí být schopný se snadno přizpůsobovat různým případům použití a formátům produktů, a toho lze dosáhnout pouze prostřednictvím nesmírně agilních a úzce integrovaných automatizačních a informačních řešení. S přispěním společnosti Rockwell Automation jsem se zasadil o tyto principy a s pomocí svého týmu jsem vytvořil něco, co považuji za skutečný model budoucnosti v oblasti výroby.“

Průkopník digitální transformace

Tři organizace koncových uživatelů byly oceněny za úspěšnou realizaci digitální transformace v jedné či více oblastech svého podnikání. Hodnocení probíhalo ve velkém měřítku a sahalo od provozu přes nabídku produktů/služeb až po služby zákazníkům. Mezi vítěze patří společnost Polpharma Group, výrobce aktivních farmaceutických složek a finálních lékových forem se sídlem v polském městě Starogard Gdanński.

„Moderní farmacie vyžaduje moderní řešení – nejen v různých oblastech, ale také měřítku podnikání,“ řekl Markus Sieger, generální ředitel společnosti Polpharma Group. „Díky podpoře společnosti Rockwell Automation se nám podařilo digitálně transformovat několik prvků managementu naší technické infrastruktury a nyní máme základ pro to, abychom tato vylepšení posunuli ještě dále.“

Průkopník průmyslového internetu věcí

Tři výrobci strojů, nebo také výrobci strojů a zařízení (OEM), byli oceněni za úspěšné využití digitálních technologií při zvyšování hodnot pro své zákazníky a vytváření nových zdrojů příjmů.

V Evropě zvítězila společnost IMA Group, světový konstruktér a výrobce automatizovaných strojů pro zpracování a balení léčiv, kosmetiky, potravin, čaje a kávy se sídlem v italské Bologni.

Thomas Fricke, obchodní ředitel společnosti IMA Pharma, řekl: „Jako výrobce strojů dodávající na velmi náročné globální trhy mohu říci, že automatizace je nezbytná pro zajištění agility a flexibility, kterou naši zákazníci potřebují. Digitální infrastruktura, která tvoří základ tohoto řešení řízení, jim poskytuje hlubší přehled o provozu strojů a umožňuje jim činit rozhodnutí v reálném čase, která mají okamžitý pozitivní dopad na výkonnost. Plně integrovaný hardware a software společnosti Rockwell Automation nám skutečně pomáhá tohoto dosahovat.“

Šampion digitální transformace a týmové spolupráce IT/OT

Tři vedoucí pracovníci odpovědní za realizaci iniciativ digitální transformace byli oceněni jako šampioni digitální transformace za svou schopnost vytvářet a vést úspěšné týmy.

V Evropě zvítězili Oliver Paul, starší ředitel managementu životního cyklu systému, a Larry Dubé, viceprezident managementu životního cyklu produktů společnosti Fresenius Medical Care, globálního poskytovatele produktů, služeb a systémů pro léčbu onemocnění ledvin, se sídlem v německém městě Bad Homburg vor der Höhe.

Společnost Fresenius Medical Care byla také oceněna za schopnost podporovat produktivní spolupráci napříč tradičními funkčními sily, která vedla k získání ceny za úspěšné projekty digitální transformace s týmovou spoluprací v oblasti IT/OT.

Kritéria pro udělení ceny Transformational Leadership Award jsou přizpůsobena tak, aby odrážela nejzásadnější výzvy transformace způsobu podnikání současnosti, včetně důležitosti vize vedení, schopnosti rozvíjet talenty a úspěšného přetváření provozních procesů, vztahů se zákazníky a obchodních modelů.

„Ceny Transformational Leadership jsou udělovány s cílem ocenit inovátory Průmyslu 4.0 z celého světa,“ řekl Keith Larson, viceprezident obsahu společnosti Smart Industry. „Celou třetinu našich letošních ocenění získaly organizace a jedinci oblasti EMEA, což dokazuje sílu, inovace a globální konkurenceschopnost její průmyslové základny.“

Kompletní seznam vítězů naleznete na webových stránkách Transformational Leadership Awards.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...