Zájem o lionky strmě roste – technologie od Toyoty rozšiřuje oblasti použití

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Od roku 2013, kdy Toyota Material Handling zahájila sériovou výrobu prvních modelů BT Levio a BT Optio s li-ionovými bateriemi, jsme do aktivního provozu uvedli již přes 1 000 vozíků různých modelových řad vybavených touto technologií. V posledních dvou letech je součástí téměř 1/3 všech nových prodaných vozíků Toyota.

Rodí se nový standard?

Nové modulární li-ionové baterie Toyota dále rozšiřují možnosti jejich uplatnění, ať již díky skvělým technickým parametrům, nebo díky cenové dostupnosti. První vozík postavený na této koncepci je ručně vedený nízkozdvižný vozík BT Levio LWI160. Jsme svědky historické chvíle a vzniku nového standardu? Jan Kohák, produktový manažer TMHCZ, je o tom přesvědčen:

„Jsem si jistý, že tomu tak brzy bude. Důvody jsou dva. Za prvé stále více zákazníků obje­vuje výhody li-ionové technologie a nahra­zuje své vysloužilé stroje nebo vysloužilé baterie, za druhé jsou u mnohých modelů ceny li-ionek mnohem dostupnější. Zkrátila se návratnost investice, všechny výhody se projevují mnohem dříve, uspořené prostředky jsou k dispozici rychleji. U nejprodávanějších vozíků na českém trhu – ručně vedených elektrických nízkozdvižných vozíků (u Toyoty modely BT Levio) je cena lionky jen o cca 10-15 % vyšší než cena olo­věné baterie. To je zanedbatelný rozdíl, který otvírá dveře i pro nasazení v jednosměnných nebo méně frekventovaných vícesměnných provozech. I u ostatních vozíků se ceny přibližují. U největších baterií pro retraky a čelní vozíky jsou ceny již jen dvojnásobné, což je výrazný pokles ve srovnání s vysokými cenami ještě před 4 lety. I tehdy ale již byly li­onky pro intenzivní a nově budované provozy výhodné.“

Proč je li-ionová technologie od Toyoty tak atraktivní?

• není třeba stavět nebo modernizovat nabíjecí místnosti – zabírají prostor a jsou zdrojem rizikových situací
• odpadá potřeba investovat do náhradní baterie
• nemění se baterie – spoříte čas strávený výměnou i dojezdem do nabijárny, odpadají časté úrazy spojené s výměnou baterie
• pro obsluhu je snadné naučit se přirozený režim průběžného dobíjení (nepracuji-na­bíjím), s
akurátním dodržování správného režimu nabíjení olověných baterií jsou v mnoha provozech
problémy, které vedou ke zkrácení životnosti baterií
• lionky jsou bezúdržbové
• o 30 % nižší spotřeba energie
• nehrozí kontaminace životního prostředí těžkými kovy

Nová modulární li-ionová baterie Toyota – skvělá čísla

Nové modulární baterie Toyota jsou konstru­ovány tak, aby vydržely 4 500 nabíjecích cyklů (olověné baterie vydrží 1 200 až 1 500 cyklů) při hloubce vybití 80 %. Při použití 3fázového nabíječe trvá plné nabití pouhých 60 min. Li-ionové baterie mají také velmi stabilní napětí během celého vybíjecího cyklu – to znamená, že vozík pracuje stále na plný výkon, bez ohledu na aktuální úroveň vybití.

„Nakupujeme články přímo od výrobce, používáme NCA články s velmi stabilním složením a s největší hustotou ze všech dosud dostupných technologií. Ve vozících Toyota pracujete se stejnými články s iden­tickým chemickým složením, které používají například elektromobily Tesla. Nová koncepce umožňuje postavit vozík na míru kolem ba­terie. Prvním takto konstruovaným modelem je vozík BT Levio LWI160. Jeho malé rozměry a nízká hmotnost značně rozšiřují možnosti jeho nasazení například i na místa, kde je nosnost podlahy limitujícím faktorem. Mám na mysli výtahy, mezaniny, ložnou plochu nákladních vozidel a podobně,“ dodává Jan Kohák.

Rozšířené výhody modulárních li-ionových baterií od Toyoty

• stavebnicový koncept – možnost konfi­gurace kapacity baterie pro různé potřeby a snadná výměna
modulů
• mrazírenská verze do -30°C s vyhřívanými články
• ergonomický nabíjecí konektor vyžaduje menší sílu pro připojení/odpojení a nevyža­duje otevírání
krytu baterie
• rozšířená záruka 7 let bez omezení nabíje­cích cyklů
• odstranění přebytečné hmotnosti – např. u malých ručně vedených nízkozdviž­ných vozíků až 150 kg
Simulace správného výkonu baterie – prevence chybného výběru
Užitečný simulátor umožňuje rychlé grafické zobrazení stavu baterie a disponibility vozíku v rámci sledovaného období, podle nadefinované kapacity baterie a velikosti nabíječe, počtu očekáva­ných přestávek a jejich délky i intenzity provozu pro každý model vozíku z nabídky Toyoty.
Simulátor velmi jednoduše a přehledně umožní vybrat správnou kapacitu baterie a velikost nabíječe.

• úroveň nabití se pohybovala mezi 100–45 %
• v pravidelných cca dvouhodinových intervalech se střídaly 10 a 30minutové přestávky
• k průběžnému dobití byla využita každá přestávka
Bezpečnost li-ionových baterií je zajištěna:
• každý bateriový modul měří teplotu článků, jejich napětí a zajišťuje rovnoměrnou distribuci energie mezi články
• oba systémy mezi sebou neustále komunikují, a v případě nežá­doucí odchylky v napětí, teplotě a podobně dojde k okamžité korekci a případnému odstavení stroje
• žádný únik plynů při nabíjení, nepoužívají se nebezpečné kyseliny

Chytrá síť si poradí s energetickými špičkami – odložené nabíjení

Krátkodobé riziko překročení povoleného odběru elektrické energie při intenzivním dobíjení většího množství vozíků během přestávek řešíme inteligentní sítí sestavené z jednotlivých nabíjecích stanic. Jednotlivé nabíječe komunikují mezi sebou a hrozí-li nadměrný odběr, jsou před­nostně dobíjeny jen baterie s nejvyšší úrovní vybití. Začátek nabíjení u baterií, které stále disponují vysokou kapacitou, je odložen.
Zobrazení průběhu nabíjení v systému I_Site (správce flotily) I_Site zobrazuje přesná reálná data o průběhu nabíjení každého elektrického vozíku ve flotile. Jde o velmi využívaný nástroj kontroly správného nabíjení nejen li-ionových baterií. Ukazuje přesný časový údaj, kdy byl vozík připojen k nabíječi a při jaké úrovni vybití, délku nabíjení a stav baterie po odpojení od nabíječe, i dobu, po kterou byl vozík neaktivní.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Toyota Material Handling CZ s.r.o.
Toyota Material Handling CZ s.r.o.
Toyota Material Handling zastupuje značky Toyota a BT na českém trhu. V ČR působí od roku 1991. Prodává veškerou manipulační techniku, nabízí dlouhodobý i krátkodobý pronájem strojů, jakož i použitou techniku mnoha kategorií. Nabízí komplexní řešení vašich provozů od regálových systémů po bezpečnostní vybavení skladů a strojů, poradenství a školení, včetně vydání průkazu řidiče vysokozdvižných vozíků.