Výrazné konkurenční výhody díky vibračním dokončovacím operacím

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Aby mohla společnost Klaus Stöcker Metallbearbeitung nabízet zákazníkům plastové a kovové komponenty vytištěné na 3D tiskárně připravené k montáži, spoléhala se zpočátku na manuální postupy následného zpracování.

Vzhledem k neustále rostoucí poptávce a stále vyšším požadavkům na spolehlivost procesu a reprodukovatelnost post processingu investovala společnost do automatizovaného řešení S1 pro odstranění prášku a také do zařízení M1 Basic od společnosti AM Solutions – 3D post processing technology, která umožňuje efektivní, ekonomické vyhlazení a homogenizaci povrchů. Druhý takový systém, který je nákladově efektivní alternativou k chemickému vyhlazování, uvedla společnost nedávno do provozu na základě svých pozitivních zkušeností.
Společnost Klaus Stöcker Metallbearbeitung, která byla založena v roce 1990, zaměstnává přibližně 40 zaměstnanců a pokrývá široké spektrum strojírenské výroby. Od soustružení, frézování, hloubení a drátového erodování, broušení na plocho, na kulato, montáže a měření na nejmodernějších strojích až po kompletní výrobu nástrojů, přípravků, měřidel a speciálních strojů. Mezi zákazníky patří společnosti z oblasti strojírenství, automobilového průmyslu, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Od roku 2016 tato společnost úspěšně vyrábí také aditivně vyráběné plastové a kovové komponenty. V současné době je nasazeno 16 tiskáren, které jsou použity k výrobě komponentů z různých plastů, včetně PA 6 a PA 12, také komponentů se skelnými, uhlíkovými a kevlarovými vlákny, pomocí procesů FDM/FFF a SLS. Proces stereolitografie (SLA/PJM) se používá k tisku především optických součástek různých vlastností a barev. Kovové součásti se vyrábějí z hliníkových slitin, nerezových ocelí a různých nástrojových ocelí za tepla pomocí selektivního laserového tavení (SLM) a aditivní výroby atomovou difuzí (ADAM).

Automatizovaný Post Processing jako důležitá součást procesního řetězce

Jako poskytovatel služeb v oblasti aditivní výroby si společnost rychle uvědomila, že samotný tisk dílů nevede k úspěchu, ale že je třeba pokrýt celý procesní řetězec. „Pro nás to zahrnuje jednak komplexní konzultace, při kterých se zákazníky hovoříme o tom, zda je daná součástka vůbec vhodná pro aditivní výrobu, jaké konstrukční změny může vyžadovat, a také jakým procesem a z jakého materiálu lze součástku ideálně vyrobit. Na druhou stranu je následné zpracování důležitým bodem, abychom mohli zákazníkům dodávat díly připravené k montáži,“ vysvětluje Arnd Meller. Zpočátku se post processing prováděl ručně pomocí prostředků, které byly k dispozici ve firmě. Například laserem nebo slinuté plastové díly byly čištěny v ruční tryskací kabině. Vzhledem k tomu, že neustále rostoucí poptávka po dílech a vyšším nárokům na spolehlivost a reprodukovatelnost procesu již nebylo možné vyhovět předchozími metodám post processingu, hledala společnost automatizovaná řešení. Kromě kvality opracování byla důležitým aspekty také bezpečnost systému, celkové náklady na údržbu (TCO) a snadné použití a uživatelská přívětivost. „Rozhodujícími faktory pro naše rozhodnutí zvolit řešení post processingu od společnosti AM Solutions – 3D post processing technology – bylo také vynikající odborné poradenství a dlouholeté zkušenosti v oblasti povrchového zpracování. Kromě toho na mě udělal velký dojem vertikální výrobní program AM Solutions/Rösler v Untermerzbachu,“ poznamenává Arnd Meller, vedoucí oddělení aditivní výroby společnosti Klaus Stöcker. Zpočátku bylo tématem pouze čištění dílů pomocí zařízení S1. Pro zlepšení povrchů se původně zvažovala i jiná řešení, například chemické vyhlazování.

Povrchová úprava vibračním omíláním

Pan Arnd Meller byl proto překvapen, když si při návštěvě zákaznického centra AM Solutions – 3D post processing technology – všiml výsledků, kterých lze se zařízením M1 Basic dosáhnout po relativně krátké době opracování. Vyhlazení a homogenizace povrchu plastových dílů a snížení hodnot drsnosti jsou požadavky, které na poskytovatele služeb klade mnoho zákazníků. Společnost AM Solutions nabízí řešení M1 Basic, s nímž lze tyto úlohy provádět rychle, reprodukovatelně a spolehlivě. „U velkého počtu součástí je vibrační omílání skutečnou alternativou k chemickému vyhlazování. Opracování je v porovnání s tím nákladově mnohem efektivnější, což nám dává značné konkurenční výhody. K tomu jistě přispívá i vysoká odbornost společnosti AM Solutions díky zkušenostem firmy Rösler v oblasti technologie vibračního omílání a vývoje a výroby vhodných brusných prostředků“ dodává Arnd Meller. M1 Basic je kompaktní plug-and-play systém pro broušení a leštění 3D tištěných dílů z plastů a kovů s integrovaným monitorováním procesu. Díky zabudovanému okruhu procesní vody a připojení na 230 V jej lze snadno a samostatně integrovat do pracovního prostředí. Systém umožňuje hromadné i individuální zpracování dílů o rozměrech až 550 x 150 x 130 mm (D x Š x V) s různou geometrií. Inovativní řešení stroje lze snadno přizpůsobit různým požadavkům na opracování, přičemž do řídicího systému lze uložit programy specifické pro daný díl. Vzhledem k tomu, že pracovní nádoba může být standardně rozdělena na dva samostatné oddíly, lze v různých procesech současně opracovávat různé obrobky.
O tom, že se používání systému M1 Basis v oddělení aditivní výroby ve společnosti Klaus Stöcker vyplácí, svědčí nedávné nasazení druhého systému, který se používá pro oblast kovových výrobků.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Rösler Praha s.r.o.
Rösler Praha s.r.o.