V nemocnici budoucnosti roboty roztřídí až 3 000 vzorků krve denně

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Pro dánskou nemocnici Aalborg University Hospital vyvinuli v LT Automation and Intellignet Systems robotický systém s přepravními boxy pro automatickou kontrolu a třídění krevních vzorků. Nový proces snižuje pracovní zátěž zaměstnanců a optimalizuje pracovní postupy.

Každý den je do laboratoře v Aalborg University Hospital dopraveno až 3000 krevních vzorků, které je třeba předtřídit podle toho, jaký test je požadován. Jde o monotónní práci, která ale současně vyžaduje velkou péči. Aby mohli být laboratorní technici zbaveni této práce, dalo si vedení nemocnice za cíl proces třídění krevních vzorků zautomatizovat. Dvě místní společnosti se podílely na dosažení tohoto zadání: LT Automation A/S navrhla a implementovala robotické řešení a softwarová společnost Intelligent Systems A/S vyvinula software, který monitoruje teplotu krevních vzorků během transportu.

Předchozí manuální postup byl následující: zaměstnanci laboratoře otevřeli přepravní boxy při příjezdu, vyjmuli krevní vzorky a roztřídili je pro další klinický rozbor. Vzhledem k tomu, že šlo o velké množství boxů a monotónní činnost, trpěli často zraněními šlach a svalů. „Chtěli jsme tento proces zautomatizovat, abychom snížili zátěž našich pracovníků,“ vysvětluje Annebirthe Bo Hansen, šéfka oddělení v Aalborg University Hospital. „Navíc jsme hledali řešení, jak zdokonalit monitorování kvality a teploty krevních vzorků.“

KUKA roboty a data logger RFID zajišťují kvalitu

Z důvodu optimalizace pracovních postupů vyvinuli LT Automation a Intellignet Systems jak robotické řešení, tak i inovativní přepravní box. Do třídicího systému byly instalovány roboty KUKA KR AGILUS. Šlo o řady KR3 a KR10. „Důvodů pro výběr robota od KUKA bylo několik,“ říká výkonný ředitel LT Automation Lasse Thomsen. „Jeden z nich byl, že roboty splňují technické požadavky. A dalším to, že vnější vzhled v bílé barvě odpovídal představě sterilního prostředí.“
Roboty jsou ovládány přes kontrolní systém mxAutomation. Pásový dopravník předává přepravní boxy robotům, odděleným stěnou z plexiskla. Zvláštním prvkem inteligentního přepravního boxu je integrovaný data logger RFID, který nejen sleduje cestu každého boxu, ale současně ukládá údaje o teplotě v každém z nich v jakémkoli čase. To byl klíčový faktor, jak nám vysvětlila Annebirthe Bo Hansen: „Aby byla zajištěna kvalita krevních vzorků, musí být jejich teplota soustavně 21 °C +/- 1 °C. Díky zavedení nových přepravních boxů došlo k zjištění, že v minulosti toto nebylo vždy garantováno. „Nová technologie nám pomohla objevit a napravit zdroj chyby,“ zdůrazňuje.

Robot automaticky odděluje nesprávně přepravené krevní vzorky

Než se krevní vzorky dostanou do nemocnice, cestují dlouhé vzdálenosti. Jsou odebírány v ordinacích praktických lékařů v širokém okolí nemocnice. Lékaři umístí vzorky ve skleněných zkumavkách svisle do průhledných boxů, které jsou uloženy do přepravní skříně zajišťující optimální teplotu. V době odvozu jsou boxy oskenovány, což umožní jejich nepřetržité sledování. Kurýr dopraví krevní vzorky do nemocnice, kde jsou při převzetí znovu oskenovány a zaregistrovány.

Technik v laboratoři umístí přepravní boxy na vstupní dopravník robotického systému. V tu chvíli přečte skener RFID, instalovaný v místnosti, data z protokolu. „Pokud skener zaznamená, že se teplota uvnitř boxu kdykoli během cesty odchýlila od zadané teploty, oznámí to okamžitě robotu,“ vysvětluje Lasse Thomsen. Robot přesměruje zasažený box ze systému na pracoviště laboratorního technika. Ten zkontroluje data uložená v protokolu a rozhodne, zda mohou být krevní vzorky v boxu použity.
Pokud data logger neoznačí žádné odchylky teploty, otevře první robot box, vyloží krevní vzorky a připraví je pro třídění. Potom zavře víko a přemístí box tak, aby mohl být opět použit pro transport. Ve stejnou dobu roztřídí druhý robot připravené skleněné zkumavky podle barvy jejich uzávěru, které určí pomocí skeneru.
Výstupem systému jsou předtříděné vzorky a laboratorní technici mohou začít s krevními testy. V průměru potřebuje tento systém 1,5 minuty na jeden box, což se rovná čtyřiceti boxům za hodinu.

Optimalizace systému a vylepšení pracovního prostředí

Nový systém byl poprvé testován v březnu 2019 a v srpnu šel do plného provozu. „S tímto řešením jsme maximálně spokojeni,“ říká Annebirthe Bo Hansen. Pracovní prostředí a pracovní postupy se díky této změně značně zlepšily. Laboratorní technici mají nyní více času nejen na rozbory krevních vzorků, ale mohou strávit více času s pacienty. Kromě toho se díky automatickému procesu třídění a soustavné regulaci teploty v transportním boxu redukoval možný zdroj chyb.

„Díky novému systému se Aalborg University Hospital stává předchůdcem Nemocnice 4.0,“ říká Lasse Thomsen. „Automatizace může pomoci zjednodušit pracovní postupy a zajistit vysokou kvalitu, zvláště v době, kdy zažíváme nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců.“ Z toho důvodu vidí ve využití robotických řešení v nemocnicích velký potenciál.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...