V ČR se v 1. pololetí prodalo 1947 elektromobilů, na ČLFA připadlo 27 %

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

V České republice se v prvním pololetí prodalo podle dat Svazu dovozců automobilů (SDA) celkem 1947 nových elektromobilů (osobní i užitkové), z toho 516 (27 %) financovaly členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA).

K 30. červnu 2022 evidovaly členské společnosti ČLFA ve svých portfoliích celkem 1803 automobilů na elektrický pohon. Stále oblíbenější je operativní leasing.
„Členské společnosti ČLFA mají čtvrtinový podíl na financování nových osobních automobilů. Prakticky stejný podíl mají na trhu i při financování elektromobilů. Rozšiřování počtu těchto vozů v České republice je ale v porovnání s Evropou citelně pomalejší. Svoji roli sehrává nerozvinutá infrastruktura, ale také absence podpory ze strany státu. Tu lze získat aktuálně pouze pro žadatele z veřejného sektoru. Podnikatelé a soukromé osoby v ČR na rozdíl od řady států EU žádné pobídky na pořízení ekologičtějších vozidel nemají. V rámci jednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu se snažíme spolu s automobilovými asociacemi tuto situaci změnit,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace.Podle statistik Evropského střediska pro sledování alternativních paliv (EAFO) tvořily na konci prvního pololetí 2022 elektromobily přibližně dvě desetiny procenta všech registrovaných osobních vozidel v České republice. Přitom podíl těchto vozů v rámci celé Evropské unie byl téměř pětinásobný.
Více než třetina (36,2 %) všech nových elektromobilů financovaných ČLFA v prvním pololetí 2022 byla pořízena na operativní leasing. Zákazníci stále častěji využívají výhod operativního leasingu i při nákupu bezemisních vozidel. Rizika spojená s vlastnictvím a provozem vozidla včetně starostí souvisejících s odprodejem použitého automobilu, výměnou, nebo údržbou baterie, jsou totiž na straně leasingové společnosti.

Podpora prodeje nízkoemisních vozů

Nákup nových nízkoemisních vozidel, tedy včetně elektromobilů, podporuje v rámci Evropské unie řada států. Patří mezi ně například i sousední Polsko nebo Rakousko. Žádat o státní podporu mohou jak spotřebitelé, tak i podnikatelé, firmy, místní samosprávy a státní instituce. V obou zemích je možné využít dotace pro pořízení nového vozu jak při nákupu za hotové, tak i se zapojením externích zdrojů financování včetně finančního a operativního leasingu.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...