V Česku se loni prodalo Bio LPG v objemu, který odpovídá ročním prodejům běžné LPG čerpací stanice

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Od loňska je v Česku k dostání kromě klasického fosilního LPG také jeho varianta získaná z obnovitelných zdrojů v podobě Bio LPG. K dostání je průběžně na asi 60 čerpacích stanicích v regionu severní Moravy. Z chemického hlediska jde o naprosto totožnou komoditu, tedy směs plynů propanu a butanu. I to je důvodem, proč se prodává nikoliv samostatně, ale ve směsi s běžným LPG. Celkem bylo na severní Moravě loni prodáno 33 tun Bio LPG, které má oproti fosilnímu LPG skoro o 80 % nižší uhlíkovou stopu.

LPG neboli zkapalněný ropný plyn je nejrozšířenějším alternativním motorovým palivem. I když jde o ekologické palivo, jeho produkce je závislá na fosilních zdrojích, protože se získává jako vedlejší produkt při rafinaci ropy nebo při těžbě zemního plynu. Loni se však na českém trhu poprvé objevilo takzvané Bio LPG, které se vyrábí z obnovitelných zdrojů, v tomto konkrétním případě ze zbytků jídla a cukrové třtiny použitých primárně na výrobu bioethanolu. V závislosti na technologii a zdrojích výroby má Bio LPG výrazně nižší uhlíkovou stopu než fosilní LPG.

„V Česku se Bio LPG poprvé objevilo loni v červenci a do konce loňského roku se ho na čerpacích stanicích prodalo již 33 tun. To řádově odpovídá množství LPG, které ročně prodá běžná čerpací stanice LPG,“ říká Jiří Karlík, generální ředitel společnosti Primagas. Není tomu ale tak, že by bylo někde možné natankovat samotné Bio LPG. „LPG i Bio LPG jsou z chemického hlediska naprosto totožnou komoditou. Jde o plyny propan a butan, rozdíl je pouze v technologii výroby. Propan-butan získaný z obnovitelných zdrojů se proto nedistribuuje zvlášť, ale z ekonomického i ekologického hlediska je výhodnější ho přimíchat do celého objemu zkapalněného ropného plynu pro daný trh,“ vysvětluje Jiří Karlík.

Bio LPG je v Česku zatím dodáváno výhradně z plnírny a distribučního centra společnosti Primagas v Horní Suché. „Horní Suchá zásobuje přibližně šedesát čerpacích stanic na severní Moravě, mezi něž patří i nově otevřená stanice LPG Primagas v rámci čerpací stanice OMV Klimkovice u posledního sjezdu z dálnice před Ostravou,“ popisuje Jiří Karlík. Vzhledem k tomu, že se v Česku ročně prodají ve formě autoplynu desítky tisíc tun LPG, představují loňské dodávky Bio LPG, byť jsou omezeny regionem severní Moravy, maximálně jednotky procent z objemu paliva, které řidiči na severní Moravě tankovali. Se zvyšující se produkcí Bio LPG však bude jeho podíl na celkových prodejích dále růst a v budoucnosti mohou obnovitelné zdroje při produkci LPG zcela převládnout. „Čím větší bude podíl Bio LPG, tím více se omezí produkce skleníkových plynů. I když je LPG ekologičtější alternativou konvenčních paliv, průměrná uhlíková stopa Bio LPG loni dodaného na český trh byla ještě o 79 procent nižší než u fosilní varianty, což je výrazný posun v omezování produkce škodlivých emisí,“ doplňuje Jiří Karlík.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...