Tryskání pružin bubnovým zařízením před povrchovou úpravou

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Tryskání je jednou z nejběžnější technologií předúprav povrchů technických pružin před nanesením nátěrů. V nově zřízené výrobní lince na tlačné pružiny se tento výrobní krok provádí v bubnovém dávkovacím tryskacím zařízení od firmy Rösler.

Na stroji RMBC 4.2-HD, který byl přizpůsoben zákazníkovi na míru, jsou v krátkých cyklech povrchy pružin dokonale připraveny pro následné lakování. Olej, který je do procesu s díly vnesen, se naváže a v přípravě tryskacího média od něj oddělí.

Společnost Baumann Springs Ltd. se sídlem ve švýcarském Ermenswillu je světovým lídrem ve výrobě pružin a lisovaných dílů. Tato rodinná firma byla založena v roce 1886 a od té doby je řízena již pátou generací této rodiny. Baumann Springs se specializují na vývoj a výrobu zákaznicky specifických řešení s přísnými tolerancemi a vysokými požadavky na stabilitu procesu pro automobilový průmysl, lékařskou techniku a dalších odvětví. Výroba probíhá celkem v jedenácti závodech v Evropě, Asii a Severní Americe.

Řešení tryskání pro novou výrobní linku

V roce 2021 byla v české pobočce v Karviné zřízena nová výrobní linka na různé typy dlouhých tlačných pružin vyrobených z pružinové oceli EN 10270-2. Aby bylo možné pružiny před nanesením nátěru očistit a zdrsnit, investovala společnost do bubnového tryskacího zařízení RMBC 4.2-HD od firmy Rösler. „Tento náročný úkol jsme konzultovali s několika výrobci zařízení a požádali jsme o nabídky od tří dodavatelů,“ říká Claudio Hertig, projektový manažer globálních operací ve společnosti Baumann Springs. „Řešení od firmy Rösler nás zaujalo nejen designem zařízení, ale také jeho funkčností. Dalším pozitivním faktorem byla robustní konstrukce stroje. Pro lepší představu o nabízených řešeních jsem navštívil všechny tři společnosti a připravil podrobné technické srovnání. V našem rozhodnutí pro firmu Rösler sehrály v neposlední řadě roli také naše dobré zkušenosti se zařízením Rösler, které již v některých našich závodech běží, a globální přítomnost společnosti,“ pokračuje pan Hertig.

Vybaven pro krátké cykly a čisté výsledky

RMBC 4.2 – HD byl nalakován podle specifikací zákazníka a byl vybaven speciálními technickými funkcemi. Stroj umožňuje tryskání sypaných pružin v sázkách o hmotnosti do 1.000 kg. O vysokou intenzitu tryskání se starají dvě metací kola Gamma 300G, každá o výkonu 11 kW. Vysoce výkonná metací kola jsou vybavena lopatkami ve tvaru Y, které vyvinula firma Rösler. Ve srovnání s konvenčními metacími koly dosahuje speciálně vypočítané zakřivení lopatek velmi vysoké rychlosti vrhání média, což má za následek až o 20 % vyšší výkon tryskání a v důsledku toho kratší doby cyklu. Toho všeho je dosaženo při nižší spotřebě energie. Navíc speciální „Y“ tvar metacích lopatek umožňuje jejich použití z obou stran. Tím se prakticky zdvojnásobí životnost lopatek. Rychloupínací systém umožňuje rychlou výměnu lopatek bez nutnosti demontáže turbíny z jejího pouzdra.


Proces tryskání dále zintenzivňují a urychlují integrované deflektory tryskacího média. Tyto speciální trysky stlačeného vzduchu způsobují další urychlení pohybu tryskacího média. Díky automatické regulaci přítoku tryskacího média lze přizpůsobit a kontrolovat množství média podle dílů. Dávkování tryskacího média je prováděno rovněž automaticky. S přídavným automatickým dávkovacím systémem lze do tryskací komory dávkovat práškové čisticí médium nezávisle na tryskacím médiu, aby vázalo olej ulpívající na tryskaných dílech. Prášek se od tryskacího média opět odděluje pomocí vzduchového třídiče tryskacího prostředku. Vzhledem k tomu, že bylo v tryskači plánováno i odstranění povlaku z nosičů obrobků používaných při povlakování pružin, je suchý filtr navržen jako nevýbušný.

Optimální ochrana proti opotřebení zajišťuje dlouhou životnost Aby se minimalizovaly prostoje stroje v důsledku opotřebení, je vnitřek tryskací komory vyložen snadno vyměnitelnými 6 mm silnými manganovými deskami odolnými proti opotřebení. Levá a pravá strana výhozového otvoru médií u metacích kol je vybavena přídavnými otěruvzdornými deskami. Vymezují šířku proudu tryskacího média a tím zabraňují opotřebení krytu v této oblasti. Kromě toho je středový disk vyrobený z manganové ocele a je navíc potažen vrstvou z PU, aby se ještě zvýšila jeho ochrana proti opotřebení. To rovněž přispívá k dlouhé životnosti zařízení. „Komplexní zkušenosti a know-how společnosti Rösler se výrobou takových strojů jsou neocenitelnou výhodou, která pomáhá zvýšit celkovou efektivitu zařízení. Globální technický servis nám navíc dává příležitost pracovat s identickými procesy a systémy v jiných závodech a nechat si je lokálně servisovat,“ poznamenává Claudio Hertig.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...