Recyklování použitého abrazivního materiálu má pozitivní dopad na životní prostředí

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Skladování použitého abrazivního materiálu představuje problém pro mnoho podnikatelů na trhu obrábění. Existuje ale možnost, jak odpadní abrazivní materiály znovu využít a šetřit tak životní prostředí.

K řezání vodním paprskem se využívá hydroabrazivní materiál, který se do kapaliny přidává za účelem zlepšení brousící a řezné vlastnosti. Abrazivo jsou malé částečky nerostu, které jsou při broušení/řezání přiváděny do řezací hlavice, ve které jsou ve směšovací komoře strhávány proudem vody. Tato směs pak dopadá pod vysokým tlakem na upnutý materiál a dělí jej. Tím, že voda dává abrazivnímu materiálu přítomnému v proudu vody kinetickou energii, dochází ke zvýšení účinnosti celého procesu. Obrábění vysokotlakým kapalinovým paprskem je určeno především na dělení tvrdých materiálů, jako jsou nerez, ocel, hliník, měď, kámen, sklo apod. Kvalita abraziva je determinována velikostí a tvarem zrna, chemickým složením a hmotnostním tokem. Při dělení materiálu zůstává použité abrazivo společně se zakalenou vodou a materiálovým odpadem v pracovním stole a stává se tak odpadním materiálem, který je následně za poplatek skladován, což je nákladné a neekologické.
S obdobným problémem se potýkala také společnost PROCESSING, která v roce 2021 pořídila prostřednictvím dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) ve Výzvě V. Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny nový technologický celek pro recyklaci odpadních kalů z hydroabrazivního obrábění materiálů.

Společnost PROCESSING je moderní servisní středisko se sídlem v Bruntále. Vlastní technologie na dělení plechů se speciálními povrchy a brousící a kartáčovací linku na broušení povrchu hliníku a nerezu. Své služby nově rozšířili o recyklační linku abraziva RAMS 2.
Pořízená technologie je určena ke zpracování a opětovnému využití druhotných surovin. Společnost díky ní zvýší šetrnost vzhledem k životnímu prostředí (výrazné snížení skládkových odpadů), sníží náklady a časovou náročnost při manipulaci s materiálovými toky (odstraňování a přeprava druhotných surovin) a také rozšíří služby pro firmy, které využívají řezání vodním paprskem.
Předpokládané množství zpracovaných kalů pro první rok provozu bylo 70 tun. Tento plán však společnost výrazně překročila. Za necelých 6 měsíců zpracovali 66 tun a na konci roku 2022 bylo na vstupu zpracováno 116,03 tun s výslednou efektivitou recyklačního procesu 42,19 %.
Projekt s názvem „Pořízení technologie pro recyklaci použitého abraziva ve společnosti PROCESSING“ byl realizován v období od 25. 5. 2021 do 27. 12. 2021. Celkové způsobilé výdaje činily 13 948 246,90 Kč a společnost obdržela dotaci ve výši 3 487 061,72 Kč.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

PROCESSING a.s.
PROCESSING a.s.
Společnost PROCESSING byla založena 2016 v Moravskoslezském kraji. Jde o moderní servisní středisko se sídlem v Bruntále. Vlastní technologie na dělení plechů se speciálními povrchy, brousící a kartáčovací linku na broušení povrchu hliníku a nerezu.