Nová dimenze jeřábového ovládání

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Ovládání s ruční obsluhou nebo ovládání automatické? Společnost Demag nabízí tradičně dvě varianty ovládání procesních jeřábů. Nyní výrobce předsta-vuje třetí způsob obsluhy: Demag Remote Operating Station (ROS) je vzdálená ovládací stanice, kterou může jeřábník použít k ovládání jeřábu komfortním způsobem z libovolného místa.

Rozdělením jeřábového zařízení a místa obsluhy jeřábu dochází k dalšímu zvýšení bezpečnosti při obsluze jeřábu a ke snížení provozních nákladů na minimum.

Z jakého místa je nejvýhodnější obsluhovat mostový jeřáb? Dlouhá desetiletí byla odpověď jasná: z mostového jeřábu, protože právě odtamtud má jeřábník nejlepší výhled. V mnoha aplikačních oblastech se ale již etablovalo (často jako přídavné) rádiové ovládání. Je to předpoklad pro přesnou manipulaci s břemenem. U ručně ovládaného jeřábu pracujícího v náročných podmínkách, například ve spalovnách odpadků, jsou ovládací stanoviště umístěna také v prosklených kabinách. Nyní má provozovatel jeřábu k dispozici další možnost: Demag Remote Operating Station (ROS).

Zjednodušeně řečeno je ROS kompletní stanicí k ovládání jeřábu z libovolného místa. Obsluha jeřábu má po ruce všechny ovládací prvky, které jsou nainstalovány v kabině jeřábu. Stejně jako v kabině je možné ovládací jednotku optimálně přizpůsobit požadavkům jeřábníka. S ROS však není provozovatel omezen tím, kde bude tato „virtuální“ kabina umístěna.

V ROS jsou všechny ovládací prvky kompaktně a ergonomicky integrovány do ovládacího panelu s nastavitelnou výškou pro ovládání jeřábu, v závislosti na tom, kde se právě bude nacházet, v sedě nebo ve stoje. Kromě běžně používaných joysticků s nastavitelnými opěrkami je tu dostupný dotykový panel nebo, podle volby uživatele, tablet jako rozhraní člověk-stroj, na kterém může jeřábník sledovat dodatečné informace.

Na širokoúhlé obrazovce je možné sledovat průběh práce s použitím snímků v reálném čase z několika kamer. Operátor může podle potřeby konfigurovat rozložení prvků na monitoru s možností zobrazení až osmi jednotlivých obrazovek. V dolní části obrazovky je zobrazen přehledný „ovládací panel“ s důležitými informacemi o provozní činnosti. K realistickému znázornění provozní situace přispívají reproduktory integrované v monitoru. Jeřábník tak má zvukovou zpětnou vazbu z provozu, která mu pomáhá s obsluhou zařízení a s jejíž pomocí dokáže lépe vyhodnotit provozní problémy.

S Demag ROS má jeřábník dokonce ještě lepší výhled než z běžné jeřábové kabiny. Kamery totiž „vidí“ i tam, kam z jeřábové kabiny není možné vidět. Dostupné jsou dále funkce přiblížení s přídavným joystickovým ovládáním nebo zobrazení dalších informací (grafických prvků). Možnost uložení snímků obrazovky nebo digitálních videí a jejich předání třetím osobám pak například usnadňuje školení personálu.

Typickým případem použití této nové technologie ovládání jsou jeřáby pro přepravu sypkého materiálu, například při recyklaci odpadu. Přepravu odpadu, včetně zásobování spalovací linky, je tak možné ovládat komfortním způsobem z bezpečného stanoviště. V dalších prostředích, například ve skladech cívek, kontejnerů nebo jiného zboží, je možné Demag ROS použít k nakládce a vykládce nákladních vozidel. To nejenže přispívá k vyššímu komfortu jeřábníka, ale také vytváří vhodné podmínky pro koncentrovanou a bezpečnou práci. Snižuje to také zásadním způsobem investiční a provozní náklady, protože není nutné již na jeřáby instalovat kabiny a odpadá také přístupová cesta ke kabině.

Ideální uplatnění nalezne „Remote Operating Station“ podle společnosti Demag jako „virtuální jeřábová kabina“ u jeřábů, které se používají v náročném provozním prostředí. Kromě zpracování odpadu (spaloven odpadu, zařízení na zpracování biomasy kompostovacích zařízení) se například jedná o výrobu a zpracování kovů, tedy slévárny a ocelárny. V každém případě platí, že možnosti použití ROS jsou v zásadě neomezené. Je samozřejmostí, že ROS a (dálkový) přenos dat splňují všechny bezpečnostní požadavky na ovládání jeřábů.

Dosavadní zkušenosti s ROS od společnosti Demag ukazují na to, že tento nový způsob ovládání jeřábů nejenže zvyšuje produktivitu jeřábů, ale také snižuje náklady. Jeřáby ovládané s použitím ROS jsou mimořádně bezpečné a je s nimi spojeno nízké riziko poškození, protože má jeřábník ideální přehled o provozní činnosti, a přitom pracuje v ergonomickém a komfortním prostředí.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...