Místo kolize už obsluha vozíku neutají

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Telematika Toyota I_Site výrazně vylepšuje svůj bezpečnostní a ochranný potenciál při provozování manipulační techniky díky GPS lokalizaci. Několik nových a ze strany zákazníků velmi žádaných funkcí posunuje v rámci I_Site Explorer opět výrazně před konkurenční řešení. Nové funkce nevyžadují žádné dodatečné investice ani do hardwaru, ani do softwaru.

GPS lokalizace umožňuje sledovat pohyb manipulačních vozíků pomocí velmi přesných mapových funkcí, a to nejen na volném prostranství, ale i uvnitř skladových hal s regálovými systémy nebo v prostorách výrobních provozů. Možnost odeslat nouzovou zprávu zase poskytuje řidičům i odpovědným manažerům rychlejší a přímou vzájemnou komunikaci. Obsluha vozíků může velmi snadno informovat svého manažera o jakémkoli problému s technikou nebo o nebezpečné situaci v místě jejího nasazení. Novinky znamenají více klidu i spolehlivé podklady při řízení a správě flotily, při řešení kolizí i určení přesné pozice vozíku je závislé na síle GPS signálu v kombinaci s okolním prostředím, typem budov, střech stropů nebo použitými stavebními materiály. Podle Štěpána Osady, Specialisty podpory logistických řešení TMHCZ, již několik měsíců ostrého provozu ale jasně ukazuje, že vozíky vysílají přesný signál v drtivé většině moderních i starších staveb:

„Novinka je velkým přínosem pro všechny uživatele manipulační techniky Toyota, kteří mají vozíky vyrobené v roce 2015 a později, tedy vybavené DHU2+ jednotkami a kteří současně využívají paket I_Site Explorer. Ti mohou okamžitě využít všechny výhody nových funkcí a posunout bezpečnost svých vnitřních i venkovních provozů na novou úroveň, získávají další potenciál pro snížení provozních nákladů a omezení zneužívání vozíků. Nemusí přitom platit nic navíc.“

Sledujte kdykoli aktuální polohu svých vozíků

Kdykoli si uživatel tuto i ostatní nové funkce aktivuje na svém počítači, tabletu nebo mobilu, ihned uvidí aktuální polohu všech vozíků. Jde o velmi praktickou funkci pro namátkovou kontrolu pohybu strojů.

Lokalizace kolizí různé intenzity

Pro mnoho zákazníků jde o klíčové informace spojené s kolizemi vozíků. Někteří řidiči mají tendenci lhát o místu nehody. I středně silný náraz může způsobit větší více nebo méně viditelnou škodu a bez znalosti přesného místa, pokud řidič z místa nehody odjede, není možné zkontrolovat následky nehody a vliv na bezpečnost práce.

Vymezení povoleného pohybu vozíku – ochrana proti krádežím nebo zneužití vozíku k neoprávněným činnostem

Nastavení hranic, kde je vozík oprávněn pracovat je velmi jednoduché – nastavení pomocí kružnice na mapě. Jakmile vozík opustí jasně vymezený prostor, ve kterém se smí pohybovat, I_Site pošle zprávu odpovědnému manažerovi.

Efektivní komunikace řidič-manažer – nouzové zprávy umožní rychlé řešení vážných situací

Typy zpráv mohou být individuálně nastaveny. Uživatel v předstihu definuje situace, o kterých chce být okamžitě informován. Řidič vozíku jen na displeji vybere příslušnou zprávu a stisknutím ikonky ji odešle. Jde o prevenci prostojů, snížení produktivity, odstranění situace bránící bezpečnému provozu vozíku a podobně.

Štěpán Osada považuje využívání nových mapových funkcí, lokalizace i nouzových zpráv za nezanedbatelné zvýšení bezpečnosti provozů i silnější argumenty proti nezodpovědným řidičům:

„Velmi dobře doplňují stávající zavedené moduly I_Site, zejména předprovozní kontroly, monitoring baterií, omezení nebo úplnou eliminaci těžkých nárazů nebo kontrolu přístupu k vozíkům pomocí individuálních PIN kódů. Jak stávající, tak nové funkce nabízejí širokou škálu informací a dat doložitelných a dokumentovaných prostřednictvím přehledných reportů a grafů v reálném čase. Rozšiřují možnosti dosažení vyšší produktivity provozů, omezují servisní výjezdy, optimalizují flotily manipulační techniky a mají přímý vliv na zásadní snížení provozních nákladů.“

Technické parametry a zákaznické benefity telematiky I_Site:

  • vysoká účinnost a přesnost bez potřeby instalace jakéhokoli hardwaru v provozních prostorách nebo na vozíku
  • vysoká ochrana provozních dat na Toyota I_Site serveru – webové rozhraní se zabezpečeným zákaznickým přístupem
  • propracovaný a intuitivní systém – Google mapy s přehledným a vyzkoušeným formátem se snadnou orientací (například základní nebo letecká mapa)
  • 4G/LTE mobilní síť – mobilní datový GPRS vysílač je integrován ve stroji a v reálném čase posílá data přes satelit
  • 150 000 připojených vozíků globálně, více než 4 000 aktivních strojů v ČR
  • zkušená zákaznická podpora, technické i analytické poradenství, reference z různých provozních prostředí
E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Toyota Material Handling CZ s.r.o.
Toyota Material Handling CZ s.r.o.
Toyota Material Handling zastupuje značky Toyota a BT na českém trhu. V ČR působí od roku 1991. Prodává veškerou manipulační techniku, nabízí dlouhodobý i krátkodobý pronájem strojů, jakož i použitou techniku mnoha kategorií. Nabízí komplexní řešení vašich provozů od regálových systémů po bezpečnostní vybavení skladů a strojů, poradenství a školení, včetně vydání průkazu řidiče vysokozdvižných vozíků.