Mezinárodní strojírenský veletrh se vrací na předcovidovou úroveň

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Největší středoevropský veletrh průmyslových technologií přivedl na jedno místo 1 256 vystavujících firem ze 41 zemí. Ve srovnání s loňským ročníkem se počet účastníků zvýšil o 20 procent a rozsah o tři výstavní haly, když stánky vystavovatelů zaplnily celkem osm pavilonů.

Za čtyři dny si nabídku Mezinárodního strojírenského veletrhu prohlédlo přes 52 000 návštěvníků, což je oproti loňsku nárůst o 50 procent. „Po covidové pauze jsme opět naplno roztočili ozubená kola, která jsou už od roku 1959 symbolem MSV. Účast vystavovatelů i návštěvníků ukázala, že tento veletrh zůstává pro průmyslové firmy důležitým místem,“ zhodnotil 63. ročník MSV generální ředitel společnosti Veletrhy Brno Tomáš Moravec.

Okno do budoucnosti průmyslové výroby

Klíčové téma digitalizace rezonovalo celým veletrhem, ale uceleně se mu věnovala expozice Digitální továrna 2.0, která letos obsadila rekordně rozsáhlou plochu v pavilonu F. K vidění byly jednotlivé digitální exponáty, technologie i ucelená řešení pro chytré továrny se vzájemně komunikujícími výrobními a logistickými systémy a plně automatizovaným řízením. Projektu se zúčastnilo přes 40 firem v čele se společností Siemens jako zlatým partnerem. Poprvé se zde prezentovalo Národní centrum Průmyslu 4.0, na jejichž expozici byla instalována 5G průmyslová síť, kterou využily robotické aplikace na stánku. Součástí projektu byla i digitální stage pro prezentaci konkrétních řešení a případových studií.

Pilířem letošní veletržní přehlídky byly výrobní technologie, a především obráběcí a tvářecí stroje zvýrazněné bienálním mezinárodním veletrhem IMT. Zároveň se v rámci MSV uskutečnily specializované veletrhy FOND-EX (slévárenství), WELDING (svařovací technika), PLASTEX (technologie pro zpracování plastů, pryže a kompozitů) a PROFINTECH (povrchové úpravy). I jejich expozice ukázaly, jak se výroba napříč obory proměňuje s nástupem digitalizace, robotizace a virtuální reality. V centru pozornosti byla také udržitelnost průmyslu – především jeho energetická efektivita, ale i snižování uhlíkové stopy a lepší hospodaření s materiály.

Nové směry zahraniční spolupráce
Strategickým partnerem letošního ročníku byl francouzský region Auvergne-Rhône-Alpes, který je nejprůmyslovější oblastí Francie. Jeho delegaci vedl vice-prezident regionu pro mezinárodní vztahy Philippe Meunier, který v projevu na zahájení veletrhu vyzdvihl výborně se rozvíjející spolupráci českých a francouzských společností: „Rozhodli jsme se tento veletrh podpořit, protože když čelíme krizi, je třeba nacházet dobré spojence. Byli jsme zde loni, jsme tu letos a budeme tu i příští rok. Chceme naše vztahy dále posilovat, a právě průmysl je důležitý pro vytváření nových šancí.“ Ve spolupráci s Francouzsko-českou obchodní komorou se na letošním MSV představilo 28 francouzských firem, nejvíc za posledních 20 let.

Poprvé na MSV otevřelo svou oficiální kolektivní účast Finsko. Šestice inovativních finských firem z oblasti digitalizace se představila v rámci projektu Digitální továrna 2.0. Společné oficiální stánky zaštítěné vládou nebo proexportní institucí na MSV 2022 otevřely také německá spolková země Bavorsko, Maďarsko, Moldavsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Tchaj-wan. Veletrh navštívily oficiální delegace mj. z indického státu Tamil Nadu a německé spolkové země Sasko-Anhaltsko.

Platforma pro kontakty státu s podnikateli

Mezi VIP hosty samozřejmě nechyběli ani zástupci české vlády. Na zahajovacím večeru vystoupili s projevy premiér Petr Fiala, místopředsedkyně Senátu PČR Jitka Seitlová a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Vládní představitelé diskutovali přímo s podnikateli na tradičním Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde prezident svazu Jaroslav Hanák předal vládě sedm úkolů pro další rok.

Potřetí se na MSV otevřela Česká národní expozice, která na jednom místě sdružila služby státu podnikatelům. Slavnostního zahájení se zúčastnil předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil a celkem se prezentovalo dvanáct státních organizací spojených s průmyslem nebo podporou exportu. K vidění byly i zajímavé exponáty jako unikátní mobilní laserscanner od společnosti Intellmaps, který dokáže zkrátit dobu digitalizace budov na jednotky hodin, nebo nejmodernější simulátor pro virtuální pilotní výcvik s označením F-16 Classroom od společnosti VRgineers. V expozici byl rovněž zajímavý doprovodný program včetně tradičního setkání podnikatelů s 22 řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade – Meeting Point CzechTrade 2022.

Široký záběr doprovodného programu: od 3D tisku po energetiku

V rámci odborného doprovodného programu se uskutečnily desítky akcí – konferencí, workshopů, seminářů i panelových diskusí. Tradičně vysokou účast mělo Fórum aditivní výroby, letos se zaměřením na využitelnost 3D tiskáren
v zavedených provozech. Francouzsko-české fórum na MSV hledalo řešení pro snížení energetické náročnosti a udržitelný rozvoj průmyslu. Swiss Inovatium Forum 2022 inspirovalo zkušenostmi švýcarských strojírenských firem. Tradiční matchmaking projekt Kontakt-Kontrakt po celou dobu veletrhu zprostředkovával jednání obchodních partnerů. V projektu Markem Imaje Packaging Live se představila vzorová roboticky řízená balicí linka. Do nabídky pro návštěvníky se vrátily komentované prohlídky MSV TOUR, kterých se zúčastnila stovka zájemců o digitalizaci a prezentovaná špičková řešení. Novinkou pro poslední veletržní den byl projekt IndusTRY: Zkus to s průmyslem. Zcela obsazená konference určená výhradně žákům a studentům ukázala atraktivitu moderního průmyslu s cílem zvýšit zájem o technické obory.

Novinka v podobě MSV Digital

Letos poprvé se společně s Mezinárodním strojírenským veletrhem spustil také virtuální prostor msvdigital.cz. „Digitalizace byla hlavním tématem veletrhu, a dokonce i sám MSV se posunul do digitální éry. Spuštěním platformy MSV Digital se nám podařilo rozšířit reálný veletrh do virtuálního prostoru. Věřím, že v příštích letech tyto nové funkce využije ještě více vystavovatelů, aby multiplikovali efekt své prezentace,“ sdělil Moravec.

Zlaté medaile MSV 2022 pro nejlepší exponáty

Nejlepší exponáty opět soutěžily o prestižní Zlaté medaile MSV. Odborná hodnotitelská komise udělila inovativním exponátům šest Zlatých medailí a jednu zvláštní cenu. Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy převzal vedoucí Národního centrum kompetence J. Božka pro pozemní vozidla profesor Jan Macek a společnost Veletrhy Brno udělila ještě čestnou Zlatou medaili za celoživotní přínos českému průmyslu Jaroslavu Hanákovi, prezidentovi Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zlatou medaili za inovaci prokazatelně vzniklou ve smluvní spolupráci firem s výzkumnými organizacemi získal Vodíkový autobus s nízkotlakovými metalhydridovými zásobníky výrobce Rošero-P, s.r.o., a vystavovatele Technická univerzita v Košicích, Strojnická fakulta TUKE. V kategorii inovace výrobního stroje zvítězil exponát EVO 4válcová zakružovačka plechu výrobce HAEUSLER AG a vystavovatele Maqfort s.r.o. V kategorii inovace ve zpracovatelské technologii komisi nejvíce oslovil Systém horkých vtoků pro tlakové lití zinku výrobce Ferrofacta GmbH a vystavovatele Eichler Company a.s. V kategorii inovace v automatizační technice a Industry 4.0 byl oceněn exponát Inteligentní digitální dvojče v lisovně ŠKODA AUTO výrobců Lisovna ŠKODA AUTO, Cerebrica, s.r.o., TWINZO a vystavovatele Lisovna ŠKODA AUTO a.s. V kategorii inovační komponenty ve strojírenství získal Zlatou medaili Vysoce přesný systém chlazení – ECHO výrobce Regionální technologický institut (RTI) a vystavovatele Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní – RTI. V kategorii inovace v transportu a logistice zvítězil Unikátní kompozitní městský nízkopodlažní vodíkový autobus výrobce a vystavovatele Mobility & Innovation Production s.r.o. Zvláštní cenu komise získal Tepelný management cylindrických baterií pomocí tepelného výměníku využívajícího polymerní dutá vlákna. Jeho výrobcem je Promens Zlín a.s. a vystavovatelem Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství.

64. Mezinárodní strojírenský veletrh se uskuteční na brněnském výstavišti společně s veletrhy Transport a Logistika a Envitech
v termínu 10.–13. 10. 2023.

 

Řekli o veletrhu

Petr Fiala, předseda Vlády ČR
MSV není obyčejný veletrh, je to výjimečné setkání odborníků, vrcholových manažerů a investorů ze všech oblastí průmyslu. Je to výborná příležitost prohlédnout si novinky v průmyslových oborech a je to i příležitost ukázat sílu českých firem, České republiky a navázat zde nové kontakty.

Jitka Seitlová, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
Nacházíme se ve složité době a k jejímu úspěšnému zvládnutí nás posouvají právě spolupráce, výměna informací, ale také nové technologie a dobré obchodní vztahy, pro které je tento veletrh příležitostí. Brněnský veletrh je nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem v celé střední Evropě.

Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR
Všichni se zde můžeme přesvědčit, že osobní kontakt je k vybudování vztahů a důvěry mezi obchodními partnery v podstatě nenahraditelný. O tomto faktu nás přesvědčují i letošní počty účastníků veletrhu z řad vystavovatelů i návštěvníků, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Společně musíme přečkat dobu, kdy se zbavujeme surovinové a energetické závislosti především na Rusku, a společně si musíme vytvořit nové vztahy, na čemž intenzivně pracujeme. MSV je vhodnou příležitostí vykročit správným směrem.

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
Jsem rád, že se na půdě Brna a jižní Moravy prezentují velká témata jako Průmysl 4.0, digitalizace, udržitelnost průmyslu, zvýšení efektivity průmyslu a podnikání vůbec. Veletrhy – a zvlášť ten strojírenský – hrají v technologickém rozvoji našeho regionu nemalou roli.

Jan Rýdl, prezident Svazu strojírenské technologie a generální ředitel TOS Varnsdorf
Překvapilo mě, jak vysokou má veletrh návštěvnost. Líbí se mi, že je tady opravdu živo, koná se spousta jednání. Je znát, že se řada návštěvníků na letošní ročník skutečně těšila.

Oldřich Paclík, ředitel Svazu strojírenské technologie
Celková účast vystavovatelů na letošním veletrhu v této situaci není vůbec špatná. Za členské firmy našeho svazu jsme v porovnání s rokem 2019 zhruba na 80 procentech z pohledu plochy a na 100 procentech z pohledu počtu účastníků. Proto vidím letošní MSV a IMT pozitivně.

Ohlasy vystavovatelů

Michal Hrdina, Sales Representative Roboshot, FANUC Czech
S návštěvností jsme spokojení a máme i nové kontakty. Myslím, že to bylo velmi přínosné, a veletrh splnil to, co měl. Na stánek přicházeli návštěvníci z oboru. Zachytili jsme i lidi, o kterých jsme ani nevěděli, že se zajímají o naše stroje a že mají potenciál si naše stroje pořídit, takže to bylo v tomto ohledu velmi zajímavé.

Marcela Náhlovská, marketing, TRUMPF Praha
S návštěvností jsme velmi spokojení. Jsme rádi, že byla konečně zase možnost se normálně setkávat naživo.

Martin Volný, ředitel prodeje, Prima Power Central Europe
Letošní návštěvnost je vydařená. Na MSV se vždy uskutečňují přátelské i obchodní schůzky, protože je to místo, které sbližuje. Jedná se taky o prostor, kde se mohou prezentovat novinky a také zde můžeme ukázat stroje, na které chceme upozornit zákazníky.

Tomáš Hůlka, ředitel společnosti, Maqfort, s.r.o.
MSV považujeme za nejdůležitější akci ve střední Evropě. Podobná akce, především na tuzemském trhu, nemá obdoby. Je to silný partner pro nastolování obchodních podmínek a my jsme poctěni tady vystavovat. MSV je stěžejní především v rozšiřování portfolia našich zákazníků a pro představovaní novinek. Je to pro nás jedinečná příležitost, jak ukázat a představit stroje ještě dříve, než je povezeme do Hannoveru. A tento měsíční náskok může být pro některé zájemce rozhodující. MSV nám také přispívá k rozšiřování naší reputace, protože díky němu jsme mezi konkurenty lépe vidět.

Jakub Zeman, marketingový specialista, Stäubli Systems, s.r.o.
Jsme pravidelnými vystavovateli na MSV. Bez Stäubli Systems bych si tento veletrh už nedokázal představit. Veletrh je důležitým článkem našeho marketingového portfolia a všem našim stávajícím partnerům už měsíce dopředu rozesíláme pozvánky, aby se za námi přišli neformálně podívat a prodiskutovat obchodní záležitosti. V posledních letech je pro nás stále důležitější, abychom se pochlubili strojem, který má co ukázat. Veletrhy Brno se nám vždy snaží vyjít, co nejvíce vstříc a toho si opravdu ceníme.

Vít Hněvkovský, marketingový ředitel, KUBOUŠEK
MSV je pro nás významnou akcí sezóny. Důkazem toho může být už jen fakt, že máme letos hned dva stánky. Každý rok se snažíme naše expozice vyvážit
a nachystat si ukázky pro nové i stávající zákazníky, ale i pro laickou veřejnost. Letos jsme tak připravili měřící soutěž. Veletrhy mají stále místo mezi důležitými marketingovými akcemi a my bychom si tuto příležitost nemohli nechat ujít.

Dagmar Sieberová, oddělení marketingu, Hoffmann Group
Za naši firmu Hoffmann Group musím říct, že jsme s veletrhem spokojeni. Vnímáme ho nejen jako prostředek pro prohlubování vztahů se stávajícími zákazníky, ale i jako možnost upozornit nové návštěvníky na náš servis
a sortiment. Zákazníci nás totiž znají zejména jako výrobce nářadí a nástrojů, ale teď jsme chtěli upozornit na digitální řešení a výdejové automaty, které nabízíme. Celkově veletrh vnímáme jako úspěšný.

Adam Kabourek, Sales Manager – Gripping Systems, SCHUNK Intec
Po odmlce, kdy minulý strojírenský veletrh byl o něco skromnější, si myslím, že letošní rok byl návratem kompletně k normálu, a to ve velice pozitivním smyslu. Veletrh vnímáme spíše jako společenskou událost, protože se zde hodně setkáváme s partnery a zákazníky, které už známe. Patří k tomu ale i to, že se občas objeví zajímavé nové kontakty.

Tomáš Ortman, zástupce jednatele, ISCAR ČR
Letošní veletrh hodnotíme velice kladně. Sešli se tady téměř všichni naši významní zákazníci. Podařilo se nám zde získat i nové kontakty, nicméně tím, že působíme na českém trhu již třicet let, tak nás zákazníci znají. Je pro nás prestiž zde být.

Hana Modlitbová, vedoucí oddělení propagace, TAJMAC-ZPS
Na MSV patříme k tradičním vystavovatelům. I přes nepříznivost momentální situace u nás i v Evropě letos vystavujeme na téměř stejné ploše jako
v předcovidové době. Je tedy zřejmé, že je pro nás tento veletrh důležitou akcí, která doplňuje naše obchodní aktivity.

Pavlína Křepelková, obchodní ředitelka, TOS KUŘIM – OS
Lidé na veletrh přišli, je velká účast, aktivně se jedná o konkrétních zakázkách. Není to jen o té společenské části, kdy se lidé potkávají. Jedná se o projektech,
o zakázkách, takže za nás je to výborné. Uličky jsou plné, u každého stolu někdo sedí. Chci, abychom byli vidět. Říkáme tím, minimálně českému průmyslovému světu, že jsme přečkali covid a máme na to tady být.

Monika Šimánková, generální ředitelka ITS Group a předsedkyně představenstva HESTEGO
Z letošního veletrhu mám hodně dobrý pocit. Oproti loňsku se zvýšila účast vystavovatelů a je tady hodně návštěvníků. Na stánku máme pořád plno, takže jsme spokojeni.

Rostislav Pokorný, zástupce jednatele, DATRON-TECHNOLOGY, s.r.o.
Na MSV patříme mezi stálice. Letos jsme tady už po čtrnácté a stále nás to překvapuje, jak jsou veletrhy silným offline nástrojem pro marketing. V posledních letech pozorujeme trend, že sem chodí hlavně odborná veřejnost, partneři
a potencionální zákazníci. Máme radost, že hlavně pro tyto skupiny je MSV stále důležitý a vidí v něm potenciál pro obchodní záležitosti. Letošní návštěvnost nás mile překvapila. Očekávali jsme o něco nižší zájem, ale všechny dny byla návštěvnost nad očekávání.

Veronika Němcová, Head of Communication CZ, Siemens
Za Siemens vnímáme, že tu bylo více návštěvníků než v loňském roce, což hodnotíme velmi pozitivně. Myslím, že byl i dobrý krok, že došlo ke zkrácení veletrhu na čtyři dny, rozhodně to hodnotíme pozitivně a jsme pro, aby to takto zůstalo.

Tomáš Vravko, ředitel společnosti, AYES
Návštěvnost překonala očekávání. Po všechny dny bylo na našem stánku od rána až do večera úplně plno, takže z našeho pohledu jsme opravdu spokojení. Přišlo hodně kvalitních firem, myslím, že přínos by měl být vysoký. Navštívilo nás hodně studentů, přišly školy, průmyslové firmy, byl to velmi dobrý mix návštěvníků. Kvalita dotazů byla dobrá.

Martin Miřátský, ředitel, Vanad 2000
Na MSV vystavujeme každý rok a vždycky to pro nás má význam. Veletrh vždy přinese nějaké zákazníky a účast se nám tak vyplatí.

Irena Kubelková, Sales Manager, Laempe + Panáčková
Za naši firmu musím říct, že jsme pozitivně překvapeni. Myslím si, že středa
a čtvrtek možná i trochu překonaly ty předcovidové roky. Pro nás je vždycky strojírenský veletrh jeden ze zásadních momentů, kde se dá prezentovat a ukázat produkty lidem. Je to jeden z našich největších zdrojů kontaktů a nových zákazníků.

Daniel Orel, jednatel, ARBURG
MSV je pro nás příležitost, jak ukázat stroje, které jsou v plastikářském průmyslu na špičce. Určitě to pro nás není jenom o setkávání s partnery a obchodních schůzkách, ale snažíme se návštěvníkům představovat také trendy a novinky
a osvětu v plastových produktech. MSV je důležitá akce a je nám ctí tady vystavovat.

Marek Boor, obchodní ředitel, ADITEG
MSV je pro nás příležitost, jak prezentovat firmu novým zákazníkům a utužovat vztahy s těmi stávajícími. Jsme specialisté na výrobky z gumy, plastu, korku
a jiných materiálů a v plastikářském pavilonu můžeme toto všechno představovat. Jedná se o důležitou akci na českém a slovenském trhu, kde má stále cenu vystavovat.

Jitka Kocálová, marketing, Fronius Česká republika
Na MSV jsme po tříleté pauze. Díky ní tady ale můžeme představit hned tři novinky najednou, takže to čekání za to stálo. Je to událost, na kterou se připravujeme rok dopředu. MSV je pro nás především místo, kde se neformálně můžeme setkat
s partnery a návštěvníky. Také zde máme několik školních exkurzí, kdy se zde setkáváme se zástupci středních a vysokých škol, které používají naše stroje. Toto setkání je pro nás stěžejní, protože zástupci škol si mohou vyzkoušet novinky,
a pak je pořídit do učeben. Pozitivně hodnotíme také zkrácení veletrhu. I velké světové veletrhy trvají méně dní, zato jsou nabité akcí. Je to velice efektivní metoda a díky ní jsme se na našem stánku ještě nezastavili.

Jakub Vavrečka, generální ředitel, Valk Welding
MSV je stěžejní akce střední Evropy. V Česku nemá konkurenci, proto sem každý rok jezdíme prezentovat novinky. Je to významná marketingová akce, kde nesmíme chybět. Také je to skvělý prostor pro získávání nových zákazníků, utužování vztahů a prezentaci firmy. Příští rok určitě znovu přijedeme, aby nám nic neuteklo.

Vladimír Makovský, vedoucí prodeje pro ČR, BOMAR
Letos nemůžeme říct jedinou výtku. Atmosféra MSV je perfektní a díky tomu, že tady vystavujeme, uzavíráme nové obchodní dohody. Je to skvělé místo pro prezentaci firmy, protože značka BOMAR se dostává do povědomí laické i odborné veřejnosti. Návštěvnost je vysoká a díky zkrácení z pěti na čtyři dny je to u nás na stánku velice intenzivní. Nezažili jsme chvíli, kdybychom si mohli vydechnout, což je skvělé.

Pavlína Staňková, marketing společnosti, CLOOS PRAHA
MSV je rok od roku efektivnější, a to je potřeba. Každým rokem ubývá laické veřejnosti a veletrh se tak opravdu stává především místem pro utužování vztahů a získávání nových zakázek. Patříme mezi stálé vystavovatelé a určitě neplánujeme, že bychom naši účast do budoucna dále neuskutečňovali. MSV nemá v blízkém okolí žádnou konkurenci a žádný veletrh se mu nemůže rovnat.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama