Kódy Data Matrix přinášejí revoluci v informačním toku

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Když přišel Jan Gravningsbråten s nápadem, jak snížit ztráty v procesu výroby nástrojů, asi si jen stěží uvědomil, jak velký dopad to může mít na celé podnikání Seco. O pár let později budeme díky jeho myšlence schopni sledovat miliardy nástrojů, které obratem poskytnou neuvěřitelné množství informací o tom, jakým způsobem jsou naše produkty využívány.

Jan pracuje jako technik výzkumu a vývoje v laboratoři pro inovace Seco v sídelním městě Fagersta. V roce 2018 si všiml, že pokud nastala nějaká chyba ve výrobním procesu, nebylo možné identifikovat jednotlivé dotčené nástroje, neboť byl každý označen pouze číslem dávky. „Mohli jste mít v dávce 10 000 nebo 20 000 destiček – a nebylo možné přijít na to, kterých se výrobní chyba opravdu týkala. Bylo nutné začít vše vyrábět znovu, a to není ekonomicky schůdné,“ říká Jan.

Individuální rozpoznatelnost

Výzvou tedy bylo najít způsob, jak identifikovat každý jednotlivý nástroj, a právě v té chvíli se Janovi v hlavě rozsvítila pomyslná žárovka – použít značky Data Matrix, podobné známým QR kódům. „Zvolili jsme pro naše kódy řadu deseti miliard čísel, a každý takto označený nástroj můžeme plně sledovat pomocí softwaru, jenž shromažďuje všechny kódy ze strojů, které tyto nástroje vyrábějí,“ vysvětluje Jan.

Kódy Data Matrix, původně vyvinuté v roce 1987, jsou dvojrozměrné značky často využívané pro sledování objektů v průmyslových procesech. Kódy se nyní vypalují pomocí laseru na každou břitovou destičku pro frézy Turbo 16, jedny z nejoblíbenějších v sortimentu Seco. Umístění kódu Data Matrix na veškeré nástroje v budoucnu umožní zákazníkům i Seco Tools sledovat je při nasazení do výroby a dále po celou dobu jejich životního cyklu.

Kódy lze také načítat pomocí aplikace Seco Assistant, která obsahuje množství cenných informací pro uživatele, umožňuje jim provádět potřebné výpočty i přímo skenovat nástroje pro získání dalších údajů. „V ideálním případě budou moci uživatelé zadávat do systému informace o použití nástroje – na jakém stroji jej provozují, kdy a jak dlouho byl nástroj nasazen, a také za jakým účelem. Naskenováním kódu by pak všechny tyto údaje vypověděly prakticky celý životní příběh konkrétního nástroje,“ říká Micael Baudin, specialista na digitalizaci ve společnosti Seco Tools.

Laserem vypalované kódy

Společně s Janem a jeho týmem našli způsob, jak kódy na nástroje vypalovat pomocí laseru. „Naší vizí je, abychom mohli zákazníkům pomoci v případě každého konkrétního nasazení nástroje – vidíme, k čemu byl nástroj používán dříve, a na základě toho se můžeme pokusit najít řešení daného problému, ať už se zákazník nachází kdekoli na světě,“ říká Jan Gravningsbråten.

Nashromážděné údaje lze poté zpětně použít v procesu výzkumu a vývoje a zlepšovat tak nové generace nástrojů. „Pokud jsou kódy Data Matrix stále čitelné, lze je dokonce použít i ke třídění produktů, které se k nám dostanou zpět, což značně usnadňuje proces recyklace. Budeme schopni rychleji roztřídit různé materiály, abychom je mohli co nejlépe znovu využít – a to je skutečné plus pro naši činnost v oblasti udržitelnosti,“ pokračuje Jan.

„Zatím jsme tuto myšlenku využili u prvního produktu a nyní dolaďujeme počáteční problémy. V ideálním případě bychom se rádi dočkali situace, kdy budou zákazníci při nákupu nástrojů souhlasit s tím, že nám je na konci životního cyklu zase vrátí. Pak bychom totiž mohli znovu naskenovat kódy a zjistit, co se s nimi po celou dobu jejich nasazení skutečně dělo,“ uvádí Micael Baudin.

Podle Jana Gravningsbråtena je největším přínosem projektu stránka udržitelnosti. „Představte si, že bychom mohli zákazníkovi říci, že nám po skončení životnosti musí nástroje poslat zpět – a v budoucnu dokonce může nastat situace, kdy bude jednoduše zcela zakázáno staré nástroje vyhodit a jedinou cestou bude recyklace. Využití kódů Data Matrix má spoustu výhod, neboť budeme nejen schopni obratem pomáhat našim zákazníkům, avšak díky automatizaci procesu recyklace a schopnosti třídit různé materiály by tyto kódy mohly zásadně změnit věci k lepšímu,“ říká Jan.

Digitální řešení

Použití kódů Data Matrix má obrovský potenciál změnit způsob podnikání společnosti Seco Tools. „V této technologii vidím mnoho příležitostí pro budoucí digitální řešení, která potlačí spoustu problémů a zvýší produktivitu, a to jak u nás v Seco, tak i u našich zákazníků,“ říká Thomas Norström, senior manažer výzkumu a vývoje. „Chytré produkty, které v sobě spojí informace o každém jednotlivém prvku a za celou dobu životnosti, budou skutečně obrovským přínosem – mohou nám totiž odpovídat na otázky typu: co jsi zač, odkud pocházíš, jak tě mám používat a co už máš za sebou.“

Případy využití technologie kódů Data Matrix se stanou součástí větší iniciativy nazvané Seco Beyond Hardware, a právě Thomas se ze své současné pozice senior manažera výzkumu a vývoje přesune na pozici manažera tohoto nového programu. „Jsem opravdu nadšený, že se mohu v rámci Seco Beyond Hardware podílet na vzniku a podpoře všech těchto úžasných řešení – od samotné myšlenky až po konkrétní implementaci – jak u nás v Seco, tak i u našich zákazníků,“ svěřuje se Thomas.

Další informace o kódech Data Matrix vám poskytne místní zástupce společnosti Seco Tools, případně je naleznete na našich stránkách na adrese www.secotools.com.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Seco Tools
Seco Tools
Společnost Seco je předním světovým expertem v oblasti kompletních řešení pro operace frézování, soustružení, obrábění otvorů a závitování. Seco již více než 80 let úzce spolupracuje s výrobci ze všech průmyslových odvětví a poskytuje jim nástroje, technologie a služby, které směřují k dosažení maximální produktivity a ziskovosti.