Faktory ovlivňující výběr ohraňovacího lisu

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Ohraňovací lisy jsou stroje sloužící k ohýbání plechů a najdete je téměř v každé kovoobráběcí firmě. Nabídka těchto strojů je poměrně velká a na trhu se můžete setkat s ohraňovacími lisy různé kvality a s rozdílnou výbavou. I když jde v principu o poměrně jednoduchá zařízení, existuje velké množství volitelných parametrů a příslušenství a výběr toho správného stroje proto není vůbec jednoduchou záležitostí.

Ve společnosti ORCA machines připravili přehled těch nejdůležitějších parametrů, které ovlivňují volbu ohraňovacího lisu.

1. Vlastnosti výrobků

Pro objektivní posouzení je třeba vzít v úvahu především díly, které se budou vyrábět. Velikost a tvar dílů a tloušťka a typ materiálu určují všechny základní parametry ohraňovacího lisu, jakými jsou např. délka stolu, zdvih, otevřená výška a lisovací síla. Pro dosažení maximálních praktických a ekonomických výhod je cílem výběr takového stroje, který dokáže splnit úkol s co nejmenší délkou pracovního stolu a s co nejnižším lisovacím výkonem. V závislosti na rozmanitosti a druhu výroby je dobré počítat také s výkonovou rezervou.

Automatizované pracoviště s robotem

2. Pohon stroje

U lisů můžeme volit mezi čistě hydraulickým, servoelektrickým a hybridním pohonem. Každá z těchto technologií má svá specifika, výhody a nevýhody. Hydraulické lisy jsou sice v současnosti považovány za méně ekologické, ale bezpochyby vynikají rozsahem lisovací síly a jsou univerzálnější. Servoelektrické stroje jsou na druhou stranu schopny dosahovat vysoké efektivity, a to zejména v sériové výrobě a při zpracování tenčích materiálů nebo při použití další automatizace. Velký rozdíl je ve výši pořizovacích nákladů, a je tedy potřeba zvážit návratnost investice do modernější technologie.

3. Technické provedení stroje

Provedení stroje ovlivňuje přesnost ohýbání a jeho opakovatelnost, ale je také určujícím faktorem životnosti stroje. Rozhodně nejdůležitější je kvalita hydraulických komponentů a kvalitní robustní provedení samotného rámu stroje. U různých výrobců je možné najít rozdíly v systému posuvu beranu (může jít o levnější systém kluzáků nebo přesnější posuv přes válečková ložiska) nebo třeba v provedení posuvu zadních dorazů apod. Tyto rozdíly se samozřejmě odrážejí v ceně stroje, ale rozhodně stojí za zvážení.

Pohyb beranu přes válečková ložiska.

4. Kompenzace průhybů

Při ohýbání delších dílů na ohraňovacích lisech dochází k průhybu stolu a beranu. Platí, že čím delší je díl, tím větší je průhyb. Při stejném zatížení je u ohraňovacího lisu s délkou 2 500 mm průhyb stolu a beranu čtyřikrát větší než u stroje s délkou 1 250 mm. Stroje s delší pracovní plochou by měly být proto vybaveny systémem kompenzace průhybu, který může být řízen manuálně nebo může být součástí CNC řízení.

5. Upínání nástrojů

Výběr typu upínání nástrojů je často opomíjeným bodem. Mechanické upínání nástrojů za pomoci šroubů už bývá většinou nahrazováno pohodlnějším systémem rychloupínacím, ale další investice do takového upínání, které umožňuje ještě jednodušší, pohodlnější, ale hlavně rychlejší výměnu nástrojů, jsou často podceňovány. Pokud jsou zpracovávané výrobky vysoce variabilní, volba levnějšího upínání může výrazně snižovat efektivitu výroby. Existuje možnost volit několik způsobů mechanického upínání: s horizontálním či vertikálním vkládáním nástrojů, s možností otočení nástroje nebo velmi praktické upínání pneumatické či hydraulické.

Manuální upínání s možností vertikálního vkládání nástrojů.

6. Řízení stroje

Ohraňovací lisy, stejně jako ostatní průmyslová zařízení, prošly v posledních letech mnohými technickými inovacemi. I u této technologie je dnes standardem CNC řízení, které nahradilo NC řízené stroje. Je možné volit řídicí systémy různých výrobců a zde závisí zejména na tom, jestli už máte nějaký preferovaný řídicí program, na který jste ve výrobě zvyklí. Modelová řada se určuje podle množství CNC řízených os nebo lze vybírat velikost displeje a různé doplňkové funkce, jakou je třeba možnost 3D simulace ohybů.

7. Automatizace

Jako u všech technologií i zde umožňuje automatizace efektivnější využití stroje a menší chybovost výrobků. Vstupní náklady na zavedení jsou poměrné vysoké, ale zejména v sériové výrobě mohou být velkým přínosem. Automatizované odměřování úhlů při ohýbání může zvýšit přesnost výsledných výrobků; plně automatické pracoviště s použitím robotizace přinese maximální efektivitu a přesnost bez potřeby obsluhy stroje.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Tomáš Trojan
Tomáš Trojan
Šéfredaktor webu Strojirenstvi.cz a oceňovaný profesionální fotograf s více než patnáctiletou praxí ve strojírenských médiích.