Disruptivní technologie a budoucnost automobilového průmyslu

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Obyvatelé měst se celé roky potýkají s nepříznivými podmínkami přepravy: hustou dopravou vytvářející dlouhé kolony, přílišným hlukem, špatnou kvalitou vzduchu a omezenými možnostmi parkování, problémů však existuje vícero.

Pak jednoho dne vyšlo v reakci na pandemii onemocnění COVID-19 nařízení „zůstat doma“, což zcela proměnilo města a donutilo nás se zamyslet nad způsobem, jakým vedeme své životy a jakým provozujeme obchodní činnost. Věci, které jsme dříve považovali za samozřejmé, už nejsou možné. Věci, které jsme nikdy nepovažovali za možné, jsou teď zcela běžné. Během několika měsíců byly realizovány iniciativy digitální transformace, zejména ty zaměřené na poskytování vzdálené podpory.

Společnost Rockwell Automation pomohla výrobcům přečkat toto složité období pomocí svých technologií a řešení. Podali jsme pomocnou ruku zákazníkům, aby se mohli přizpůsobit novému normálu. A výrobcům automobilů jsme pomohli vyrobit nebývalé množství hygienických roušek a osobních ochranných pracovních prostředků v rekordním čase. Mnoho z nich se navíc rozhodlo, že bude hospodárnější zajistit dodávku pomocí vlastních strojů a odstranit tak další riziko přerušení výroby.

Naše mise učinit svět produktivnějším a udržitelnějším však s výrobou roušek nekončí. Poslední měsíce ukázaly, že jsou lidé připraveni přijmout nový styl života i práce a nechat staré zvyky za sebou. Všimli jsme si, že lidé s nadšením využívají sdílené automobily, jízdní kola a jiné lehké elektrické přepravní prostředky. Zaznamenali jsme podporu nulových emisí a trhu s elektromobily a plug-in hybridy i upřednostňování pravidelné práce z domova v rámci možností.

Důsledky pandemie onemocnění COVID-19 vzbuzují společně s požadavky EU na snížení emisí CO2 a rychlým přechodem k elektromobilitě obavy u předních výrobců automobilů i v ekosystémech automobilové výroby úrovně Tier 1. Aby tito výrobci přežili následující měsíce, musí uplatnit přizpůsobitelnost a flexibilitu nabízenou novými technologiemi.

V tomto odvětví máme své místo a tento postup aplikujeme k zajištění budoucnosti i ve vlastním provozu.

Realizace potenciálu disruptivních technologií

Digitální transformaci lze uchopit z mnoha stran, její základ však tvoří disruptivní technologie, tedy technologie, které dokážou zlepšit všechny aspekty podniku. Nová koncepce výroby automobilů využívající digitální technologie pomáhá výrobcům a dodavatelům udržet si konkurenceschopnost i v této době velkých změn.

Výzkum a vývoj

Při práci na dálku mají lidé jen málo příležitostí spojit své síly a vytvořit inovaci založenou na skutečné spolupráci. Zde vstupují do hry virtuální realita (VR) a simulace pomocí digitálních dvojčat. S využitím 3D modelu v reálném čase může společně navrhovat, sdílet nápady a testovat koncepty několik uživatelů najednou. Realizace nového nápadu ve virtuálním modelu navíc přináší mnohem menší riziko než testování v reálném světě.

Mnoho podniků má s těmito možnostmi už značnou zkušenost, jiné je teprve objevují, protože je k tomu donutila pandemie. A získané výhody je nutí zcela přehodnotit výpočty návratnosti těchto strategických investic.

Řízení výroby

Automobilky ve svém provozu dlouhodobě využívají architekturu kontrolních systémů SCADA (dispečerské řízení a sběr dat). Průmyslový internet věcí (IIoT) je však čím dál propojenější, přináší s sebou více „věcí“ a umožňuje skenování a shromažďování dat v reálném čase. Tento nepřetržitý proud dat umožňuje nejen prediktivní údržbu, ale také pomáhá operátorům přijímat zásadní rozhodnutí rychleji a s větší přesností.

Tato technologie je ještě v plenkách, rychle se však rozvíjí – nabízí vyšší úrovně konektivity a nevyžaduje přítomnost tolika lidí na pracovišti. To přináší značné výhody z hlediska dodržování fyzického odstupu, zdraví a bezpečnosti a také to otevírá dveře budoucímu potenciálu továren bez lidí.

Vzdálená podpora

Dostat odborné znalosti na to správné místo bylo vždy problematické, tím spíše v dnešní době různých cestovních omezení a přísných opatření nařizujících fyzický odstup osob. I zde však můžeme hledat řešení u moderních technologií. Rozšířená realita (AR) umožňuje zaměstnancům sdílet pokyny a rady v reálném čase, aniž by museli být fyzicky přítomni. Když vzdálený specialista uvidí přesně totéž, co technik na místě, může jej problémem krok po kroku přesně provést a přizpůsobit se specifikům daného úkolu.

Vzhledem k tomu, že na dálku pracuje stále více zaměstnanců, zaměstnanci, kteří na pracovišti zůstanou, často nemají všechny dovednosti potřebné k udržení celkového chodu. Proto společnost Rockwell Automation ve spolupráci se společností PTC poskytla přístup k FactoryTalk® InnovationSuite™ Vuforia Chalk, nástroji pro interaktivní vzdálenou podporu využívajícímu AR, a nabízí také virtuální školení.

Pohled do budoucnosti

Do deseti let tyto technologie – a jim podobné technologie – promění podobu automobilového průmyslu. Můžeme očekávat tyto čtyři hlavní trendy:

1. Nové architektury vozidel

V této oblasti jsme již zaznamenali několik průkopníků. Společnost Tesla začala nedávno vyrábět zadní podvozky svého Modelu Y pomocí lisu Giga Press v závodu v kalifornském městě Fremont. Rostoucí tendence směřovat průmysl k elektromobilům a autonomnímu řízení navíc mění i požadavky na interiér vozidla. K dispozici jsou nové materiály včetně kompozit a komplexních slitin, které otevírají nové výrobní možnosti, jako jsou lehčí podvozky nebo boční panely, aniž by byla ohrožena bezpečnost cestujících.

2. Mobilita jako služba

Přední výrobci budou zanedlouho vyvíjet a vyrábět vozidla sice ve velkém, ale pomocí minima platforem, možná budou v některých případech dokonce sdílet platformu s konkurenty. Tyto platformy budou koncipovány tak, aby podporovaly nízkoemisní technologie (ZEM/PHEV) a zajistily pokročilou elektroniku a software pro autonomní řízení. Ačkoli podmínky autonomního řízení zůstanou téměř určitě omezené i za deset let. K tomu všemu je zapotřebí větší množství senzorů okolo vozidla a připojení 5G. Dodavatelům kategorie Tier 1 pomáháme navrhovat flexibilní linky, aby mohli rychle reagovat na požadavky trhu. Pro elektronické sestavy je například ideální inteligentní dopravníkový systém MagneMotion.

3. Nové regionální značky

Menší výrobci z konkrétních zemí nebo regionů budou vyvíjet vozidla pro specifické trhy. V některých případech budou využívat platforem větších společností, což je výhodné pro obě strany. Jinde se uplatní mnohem menší závody, kam se všechny nezbytné součástky budou dovážet. Tyto „mikroautomobilky“ navážou na dnešní „globalizační“ trendy, jako je přemisťování pracovních míst a podpora místních vlád. Ať už jsou vaše závody „mikro“ nebo „giga“, naše platforma Connected Enterprise nabízející škálovatelná řešení IT může k rozvoji pomoci i vám.

4. Plná sledovatelnost baterie a autodílů

Sledovatelnost má zásadní význam v otázkách životního cyklu i pro zajištění bezpečí cestujících. Musíte být schopni prokázat, že má napájecí sada vašeho elektromobilu příslušné ekologické osvědčení a že dodržuje požadavky na společenskou odpovědnost firem (CSR) – tzv. „z dolu rovnou do auta“. To vyžaduje pokročilé technologie a přísná kritéria. V tomto ohledu se společnost Rockwell Automation a její partneři řídí Zelenou dohodou pro Evropu zřízenou Evropským parlamentem.

Dále můžeme očekávat, že v důsledku digitalizace budou dodavatelské řetězce lépe přizpůsobitelné a robustnější. Představte si městská vozidla, která přepravují jak cestující, tak zboží v poslední fázi doručení. Takového spojení technologií můžeme dosáhnout s pomocí big data, propojování a IIoT.

Autor: Dominique Scheider, v Rockwell Automation již působí přes 14 let, nyní na pozici manažera pro automobilový a pneumatický průmysl na úrovni EMEA regionu

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...