CMZ a NSK: více než 25 let technické spolupráce

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Světově proslulý španělský výrobce soustruhů CMZ si pochvaluje více než 25 let špičkové technické spolupráce s firmou NSK, specialistou na lineární techniku a ložiska. Stroje společnosti CMZ obsahují inovativní řešení NSK, která zahrnují kuličkové šrouby, lineární vedení a vysoce přesná ložiska.

Pokračující partnerství pomáhá upevnit vedoucí postavení společnosti CMZ v Evropě. Firma díky vysokému výkonu a účinnosti svých soustruhů přes 80 % své výroby exportuje.
CMZ je rodinný podnik, který představuje v oboru výroby soustruhů technickou špičku a staví na své více než 75leté historii. V posledních třech desetiletích pokračuje technický vývoj společnosti CMZ prostřednictvím partnerství s prémiovými dodavateli, jako je NSK, což jí pomáhá vyrábět více než 500 strojů ročně.
Spolupráce mezi CMZ a NSK začala v roce 1996 se soustruhy řady TBI. Tyto stroje byly první, které používaly kuličkové šrouby NSK s vnější recirkulací kuliček a mnoha dalšími technickými funkcemi přizpůsobenými obráběcím nástrojům. Společnost CMZ se brzy přesvědčila, že NSK nabízí pro její soustruhy ta nejlepší řešení, a rozhodla se používat výlučně kuličkové šrouby NSK.
V roce 2000 uvedla na trh soustruh řady TL, který představuje významný technický pokrok zejména díky vylepšení konstrukce revolverové hlavy, která už se nespoléhá na elektromechanický systém, ale využívá servořízení. Firma CMZ také experimentovala s výrobou nového vřeteníku s integrovaným motorem.
Pro zvýšení tuhosti a dosažení kompaktní konstrukce začala firma pro absorpci axiálního zatížení používat dvouřadá válečková ložiska společně s kuličkovými ložisky s kosoúhlým stykem BTR od firmy NSK. Toto rozhodnutí představuje velmi příznivý krok ke splnění požadavků kladených na vřeteníky obráběcích strojů – dosažení velkého výkonu při vysoké rychlosti.
Společnost NSK vyvinula dvě řady vysoce výkonných ložisek ROBUST BAR a BTR. Tato ložiska jsou určena speciálně pro nejnovější generace soustruhů, u nichž se požadují ložiska s maximálním výkonem a minimálními teplotními výkyvy, aby bylo možné dosáhnout vysoké přesnosti. Pro splnění specifických požadavků zákazníka jsou tato ložiska k dispozici s úhlem styku 30° nebo 40° a mohou obsahovat keramické valivé prvky umožňující dosáhnout vyšší rychlosti.
Vřeteníky CMZ vyžadují přesnou montáž. Společnost vybudovala první čisté prostory v roce 2000 v závodě v Zaldibaru a později i v závodě Seuner v Mallabii. Pro správnou montáž tohoto typu vřeteníku je totiž nutná specifická úprava čistoty vzduchu, včetně regulace teploty a relativní vlhkosti. Pro dosažení čistoty prostor ISO třídy 8 je třeba zabránit kontaminaci prostředí částicemi prachu prostřednictvím přetlakování. Další inovací, která přináší firmě CMZ výhody, jsou kuličkové šrouby NSK s chlazením matice, které nastavují nové standardy přesnosti a rychlosti obráběcích strojů. Ve srovnání s konstrukcí chlazení s dutou hřídelí přináší toto řešení snížení nákladů díky kompaktní konstrukci a zjednodušení celého systému. Inovativní konstrukce také vylepšuje regulaci teploty při vysokých rychlostech, aby byla zachována přesnost v řádu mikrometrů, jež je základním požadavkem moderních obráběcích strojů. Systém navíc usnadňuje účinné chlazení vřetena.
Když společnost CMZ vyvinula stroj řady TD pro soustružení velkých dílů, začlenila kuličkové šrouby NSK s chlazením matic do pohybových os, které vyžadují časté opakované pohyby a kde by tvorba ztrátového tepla mohla způsobit nepřesnosti při soustružení. Díky této konstrukci jsou dnes v katalogu výrobků CMZ soustruhy schopné dosáhnout také u velkých obrobků vynikající přesnosti obrábění.
Společnost CMZ se přesvědčila, že firma NSK díky těsným kontaktům se svým technickým oddělením v Japonsku dokáže zvládnout všechny její potřeby v oblasti technického rozvoje. Komunikační kanál mezi oběma společnosti poskytuje firmě CMZ aktuální informace o technických inovacích, včetně inovací lineárních válečkových vedení se speciálními systémy pro ochranu proti kontaminaci nebo nejnovějších kuličkových šroubů a ložisek. Mezi nové stroje CMZ, které byly představeny na trhu, patří dvouvřetenový CNC soustruh řady TTL – model, který také úspěšně demonstruje spolupráci mezi CMZ a NSK. Vysoce produktivní soustruh TTL využívá lineární válečková vedení řady NSK RA speciálně uspořádaná tak, aby umožňovala kombinaci pohybů mezi revolverovými hlavami a vřeteníky s pohonem zajišťovaným synchronními motory. Firma NSK vyvinula sadu lineárních vedení s revolučním mazacím systémem K1, který nanáší na vedení olej po celou dobu životnosti stroje. To splňuje očekávání společnosti CMZ a nový stroj je díky tomu šetrný k životnímu prostředí. V současné době firma každoročně vyrábí kolem 100 soustruhů řady TTL.
CMZ neustále inovuje. Například dalším projektem, do jehož procesu se NSK úzce zapojuje, je digitalizace. Společnost CMZ zvýšila možnosti digitálního monitorování a sběru dat z vřeten a ložisek.
Udržitelnost je také prioritou, zejména pokud jde o spotřebu oleje. Řešení NSK jsou proto vybavena ochrannými a mazacími systémy, které nikdy nevyžadují výměnu, což vede k výraznému snížení spotřeby oleje. Společnosti CMZ a NSK diskutují o různých řešeních, které u nejnovějších soustruhů omezují množství odpadu.
Stejně jako tomu bylo u všech rozvojových projektů za posledních více než 25 let, bude NSK i nadále podporovat firmu CMZ v její snaze udržet si na trhu technický náskok. Partnerství mezi oběma společnostmi posiluje to, že je založeno na vzájemné důvěře a porozumění.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

NSK Europe Ltd.
NSK Europe Ltd.
Produkty a řešení NSK jsou všude, kde se něco pohybuje - dokonce i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jako celosvětový strategický partner předním výrobcům a dodavatelům automobilů poskytuje NSK řešení, která nabízejí vyšší výkon a zabírají méně místa.