Aliance české energetiky podepsala memorandum s EDF o spolupráci při dostavbě jaderných bloků v ČR

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Více než dva roky jednají české firmy s uchazeči o dostavbu nových jaderných bloků v České republice o svém zapojení do dodavatelského řetězce. Dalším krokem k dosažení tohoto cíle je vznik memoranda o vzájemné spolupráci českého průmyslu s francouzskou společností EDF. Význam zapojení českých firem zdůraznil i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který společně s představiteli největších českých dodavatelů do jaderné energetiky navštívil na mezinárodním veletrhu WNE v Paříži všechny tři uchazeče – společnosti EDF, Westinghouse i KHNP.
Česká strana aktuálně vyhodnocuje nabídky k dostavbě JE Dukovany, podané koncem října tohoto roku, finální vyjádření k výběru preferovaného dodavatele má padnout v první polovině roku 2024. Na jednáních v rámci WNE (World Nuclear Exhibition) se všechny zúčastněné strany – tedy zástupci českých firem, českého státu i potenciálních dodavatelů – shodly, že udělají maximum pro to, aby detailní způsob a rozsah zapojení českého průmyslu do dostavby nových jaderných zdrojů v České republice byl definován v prvním kvartálu příštího roku. „Je důležité, aby zadavatel tendru, odborná veřejnost i tuzemské firmy a obyvatelé České republiky byli předem informováni o předpokládaném objemu i o způsobu zapojení českého průmyslu do největší investice v historii České republiky ze strany jednotlivých uchazečů,“ říká Josef Perlík, výkonný ředitel Aliance české energetiky.
Důvody jsou jednoznačné. Podle analýzy vypracované Vysokou školou ekonomickou bude mít zapojení českých firem v objemu 65 procent rozsahu dodávek pro Českou republiku řadu ekonomických přínosů. Studie uvádí, že při výstavbě čtyř avizovaných bloků dojde v průběhu realizace k navýšení HDP České republiky až o 936 mld. Kč a příjmů veřejných rozpočtů až o 384 mld. Kč. „To je v kontextu klesajícího výkonu české ekonomiky neoddiskutovatelný přínos nejenom pro jednotlivé složky státního rozpočtu, ale i pro oživení a rozvoj českého průmyslu a v neposlední řadě také pro deficitní účty důchodového systému a řadu dalších ekonomických a systémových parametrů,“ doplňuje Milan Šimonovský, předseda výboru Aliance české energetiky.

Benefity pro občany České republiky

Zapojení českého průmyslu v minimálním objemu 65 % dodávek mj. významně přispěje k zachování energetické nezávislosti České republiky, k rozvoji technologických kapacit českého průmyslu, zvyšování kvalifikovanosti a konkurenceschopnosti pracovních sil i rozvoji nových technologií a v neposlední řadě k podpoře vědy a vzdělávání. „Právě specifikace konkrétních potřeb ze strany dodavatele na vznik nových pracovních míst je stěžejní pro otevření nových oborů a počtu míst na technických středních a vysokých školách. V poslední době jsem zaznamenal ze strany vedení vysokých škol zcela správné dotazy na urychlené upřesnění těchto požadavků, aby školy měly dostatečný prostor pro přípravu a brzké spuštění nových či rozšíření stávajících technických oborů,“ konstatuje Josef Perlík.
Pro české firmy zapojení 65 % v objemu dodávek při dostavbě nových jaderných zdrojů v České republice znamená zachování českého jaderného know-how, možnost proexportního navázaní na domácí reference a především soběstačnost oboru jako celku při následném šedesátiletém servisu jaderných elektráren v České republice.

Memorandum s EDF

Podepsaný dokument mezi Aliancí české energetiky, která sdružuje největší české technologické dodavatele do jaderné energetiky, a EDF navazuje na memorandum podepsané s jednotlivými členy Aliance na WNE v roce 2021. Upřesňuje vzájemné dohody o budoucí spolupráci mezi největšími českými dodavateli a EDF.

Stanovené preference

V dokumentu se konstatuje, že EDF v posledních dvou letech navázala spolupráci s řadou předních českých dodavatelů, například se společnostmi I&C Energo, Metrostav DIZ, Sigma Group, ZAT, ŠKODA JS, Vítkovice Energetické Strojírenství, ABO valve, OSC, Elektro Kroměříž atd., a bude v tomto směru dále pokračovat.
Obě strany vzaly na vědomí, že budou implementovat akční plán k zajištění aktivní účasti českého průmyslu na projektování, inženýringu, výrobě či výstavbě nových jaderných bloků v České republice. Aliance české energetiky se zavázala investovat potřebné zdroje k zajištění připravenosti svých členů v rámci projektu. EDF v dokumentu konstatuje, že bude sdílet s českými dodavateli odborné znalosti v oblasti rozvoje průmyslu a že plánuje české firmy zapojit do výstavby nových jaderných zdrojů v České republice v podobném rozsahu, jako je tomu v projektu výstavby jaderné elektrárny Hinkley Point C ve Spojeném království, kde 64 % procent z hodnoty zakázky realizují místní společnosti. EDF má také v úmyslu pokračovat v budování lidských kapacit dodavatelů prostřednictvím školicích iniciativ, jako je Dodavatelská akademie EDF.

Kompetence českého průmyslu v dostavě NJZ v ČR

České firmy disponují více než padesátiletým jaderným know-how. Aktuálně realizují projekty v oblasti jaderné energetiky ve více než dvaceti zemích světa. Analýza kompetencí českého průmyslu, kterou detailně připravila Aliance české energetiky pro potřeby ministerstva průmyslu a obchodu na základě konkrétního stavu firem a podle jednotlivých částí elektrárny, konstatuje, že české firmy mohou ve zcela zásadním rozsahu dodat turbínový ostrov, stejně tak i pomocné a společné systémy nebo elektročást či stavební část.
Velmi významný podíl pak mohou mít v dodávkách pro jaderný ostrov a pro systémy kontroly a řízení. České firmy jsou schopny dodávat klíčová zařízení pro jaderný ostrov (z 50 %), turbínový ostrov (z 85 %), pomocné a společné provozy (z 85 %), systémy kontroly a řízení (z 70 %), elektro (z 85 %) a stavební část (z 85 %), a to včetně klíčových komponent přímo souvisejících s bezpečností provozu jaderné elektrárny.

Aliance české energetiky (CPIA – Czech Power Industry Alliance) sdružuje největší technologické dodavatele pro energetické zdroje v České republice. Byla založena za podpory české vlády a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v roce 2015. Obrat jejích 13 členů činil v loňském roce 64 miliard korun. Aktuálně členské firmy zaměstnávají téměř 12 000 zaměstnanců. Své know-how uplatňují na projektech v energetice jak v České republice, tak i ve více než 60 zemích světa.
Členské společnosti CPIA působí v oblasti návrhu, výroby, dodávek a instalací v projektech výstavby, servisu, modernizace a odstavování energetických zdrojů, včetně jaderných elektráren. Přes 90 % zařízení pro československé elektrárny včetně jaderných bylo vyrobeno tuzemskými firmami.
Posláním Aliance je koordinovat strategické zájmy, klíčová partnerství a spolupráci českých technologických dodavatelů pro energetické zdroje s partnery z byznys sféry i na úrovni ministerstev a státních regulačních orgánů.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

Redakce
Redakce