Ostravská Vysoká škola báňská láká studenty ke studiu technických oborů

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Ostravská Vysoká škola báňská se rozhodla zvyšovat technické dovenosti studentů s cílem motivovat je ke studiu technických oborů. Projekt pod názvem „Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů“ vznikl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

S rostoucím nezájmem studentů o technické obory vznikl v roce 2011 projekt zvyšující technické dovednosti s cílem motivovat studenty ke studiu technických oborů. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava se stala hlavním řešitelem projektu. S partnerem projektu, Národním strojírenským klastrem, propojila svůj záměr organizovat odborné exkurze do firem, propojit výuku předmětů technického zaměření a vzdělávací moduly s odborníky z praxe. Výstupy projektu jsou prezentovány na workshopech a na internetových stránkách Národního strojírenského klastru.

Projekt se zabývá inovací předmětů vzdělávacích programů bakalářského a magisterského studia na Fakultě strojní, Fakultě elektrotechniky a informatiky a Fakulty metalurgie a materiálové inženýrství. Cílovou skupinou jsou studenti vysokých škol, a to studenti bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu Fakulty strojní, navazujícího magisterského studijního programu Fakulty elektrotechniky a informatiky a bakalářského studijního programu Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava.

Projekt zahrnuje tvorbu vzdělávacích modulů s důrazem na konkrétní znalosti z dané oblasti. Mezi inovovanými předměty vzdělávacího modulu „Management a ekonomika“ jsou Strategický management, Základy ekonomiky, Ekonomika a management, Základy marketingu, Právní normy v podnikání, Podnikatelský záměr a Organizace a řízení výroby. Ve vzdělávacím modulu „Technologické inženýrství“ prošly inovací předměty Počítačová podpora procesu obrábění, Experimentální metody v obrábění, Metrologie a řízení kvality, Základy montáže a Technologičnost konstrukcí. Dalším výstupem projektu jsou učební opory, díky nimž se mohou studenti připravovat na budoucí povolání ve formě e-learningu.

Po ukončení projektu budou studenti díky modulům „Management a ekonomika“ a „Technologické inženýrství“ připraveni reagovat na náročné požadavky kladené ze strany zaměstnavatelů a budou připraveni na své budoucí povolání lépe než doposud. V rámci exkurzí při studiu na vysoké škole měli studenti možnost zlédnout výrobní prostředí po praktické stránce. Propojením teoretických znalostí s praktickými ukázkami ve výrobním prostředí se budou absolventi lépe adaptovat do výrobního procesu.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...