Základní principy technologie výroby termoelektrických komponent patentované společností DTP Thermoelectrics

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

První komponenty svého druhu umožňují vytvořit novou třídu polovodičových systémů tepelného managementu, které dosud byly realizovatelné pouze pomocí objemnějších mechanických sestav.

Společnosti DTP Thermoelectrics byl udělen patent, který otevírá dveře pro regulaci teploty hlubokého chlazení pomocí polovodičových komponent. Patent je založen na teoretických a analytických modelech, které byly ověřeny výrobou a měřením charakteristik termoelektrických zařízení, jež používají termoelektrické materiály s distribuovanými přenosovými vlastnostmi DTP (Distributed Transport Properties; patří mezi ně Seebeckův koeficient, elektrický odpor a tepelná vodivost).

Testy vzorků pomocí standardních protokolů ukazují významné snížení minimální teploty chlazení a zvýšení účinnosti (COP) a chladicího výkonu, což potvrzuje, že zařízení s DTP mohou chladit na nižší teploty s vyšším výkonem a spolehlivostí. Až dosud toho bylo možné dosáhnout pouze s použitím mnohem větších a těžších mechanických chladicích systémů.

„Neexistuje lepší termoelektrický materiál než ten, který jsme vyrobili technologií DTP,“ říká Dr. Lon E. Bell, prezident a generální ředitel. „Naše patentovaná technologie, přizpůsobitelná na míru a vhodná i pro hromadnou výrobu, zvyšuje chladicí kapacitu při vyšší účinnosti, než je to možné u jiných termoelektrických zařízení. Technologie DTP má potenciál zlepšit výkon chlazení a tepelného managementu a nákladovou efektivitu u snímačů Lidar, infračervených senzorů, elektroniky, přenosných chladicích boxů, zdravotnických zařízení, systémů managementu teploty baterií a kamerových systémů.“

„Naše technologie byla částečně umožněna nedávným pokrokem ve výrobě polovodičových materiálů,“ říká Dr. Douglas Crane, technický ředitel. „Pomocí úprav dostupných termoelektrických materiálů a pokročilé výrobní technologie můžeme vytvářet součástky s přesně danými výkonovými parametry. Pomocí našich termoelektrických systémů s vyšší účinností a regulací vztahu mezi hustotou výkonu a COP, kterou technologie DTP umožňuje, můžeme výkonové parametry přizpůsobit konkrétním úlohám.“

Patent s názvem Thermoelectric Systems Employing Distributed Transport Properties to Increase Cooling and Heating Performance (Termoelektrické systémy využívající distribuované přenosové vlastnosti ke zvýšení výkonu chlazení a vytápění) číslo 11,421,919 Úřadu pro patenty a ochranné známky USA se vztahuje na technologii výroby komponent s DTP a její schopnost zvýšit výkon chlazení a vytápění v polovodičových tepelných čerpadlech.

Další informace o společnosti DTP Thermoelectrics najdete na adrese dtpthermoelectrics.com.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...