Zahraničí obchod v roce 2012 přinesl meziroční růst vývozu i dovozu

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Podle předběžných údajů se v prosinci meziročně v běžných cenách snížil vývoz o 7,1 % a dovoz o 7,0 %. Obchodní bilance skončila aktivem 6,4 mld. Kč, které bylo meziročně o 0,7 mld. Kč nižší. V roce 2012 ve srovnání s předchozím rokem vzrostl vývoz o 6,4 % a dovoz o 2,4 %. Roční bilance dosáhla aktiva 310,8 mld. Kč, které bylo o 119,6 mld. Kč vyšší než v roce 2011.

Meziroční změny vývozu a dovozu od prosince 2011 do prodince 2012
Meziroční změny vývozu a dovozu od prosince 2011 do prodince 2012

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 2,7 % a dovoz o 6,5 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,3 % a dovozu o 1,5 %.

Čtěte také: Průmyslová produkce v roce 2012 klesla o 1,2 %

Meziročně v běžných cenách se v prosinci snížil vývoz o 7,1 % (16,2 mld. Kč) a dovoz o 7,0 % (15,5 mld. Kč). K poklesu vývozu došlo poprvé od října 2009. Obrat zahraničního obchodu meziročně klesl o 31,7 mld. Kč na 415,3 mld. Kč a byl tak nejnižší od prosince 2010. Výsledky ovlivnil nižší počet pracovních dní (o tři méně než v prosinci 2011).

Zahraniční obchod se sousedními zeměmi za leden až prosinec 2012
Zahraniční obchod se sousedními zeměmi za leden až prosinec 2012

Vývoz společností sídlících v České republice se snížil o 9,5 % (16,3 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku vzrostl o 0,2 % (0,1 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice klesl o 10,7 % (19,5 mld. Kč), zatímco dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku vzrostl o 10,8 % (4,0 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu skončila v prosinci přebytkem 6,4 mld. Kč, který byl meziročně o 0,7 mld. Kč nižší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala schodek 7,3 mld. Kč (oproti pasivu 10,5 mld. Kč v prosinci 2011), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila přebytkem 13,7 mld. Kč (proti kladnému saldu 17,6 mld. Kč v prosinci 2011).

Bilanci negativně ovlivnil pokles přebytku u strojů a dopravních prostředků o 5,1 mld. Kč a u polotovarů a materiálů o 0,5 mld. Kč a také prohloubení pasiva u chemických výrobků o 0,4 mld. Kč a nápojů a tabáku o 0,2 mld. Kč. Zmenšil se naopak deficit u minerálních paliv o 2,2 mld. Kč a potravin a živých zvířat u 0,1 mld. Kč. Průmyslové spotřební zboží zaznamenalo zvýšení přebytku o 1,4 mld. Kč a přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se surovinami o 1,3 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu
Bilance zahraničního obchodu

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 8,7 % (11,0 mld. Kč). Snížil se zejména vývoz silničních vozidel (o 6,1 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 2,0 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 1,9 mld. Kč). Vzrostl vývoz výpočetní techniky (o 2,7 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně nižší o 6,2 % (5,9 mld. Kč), z čehož největší pokles zaznamenal dovoz silničních vozidel (o 3,1 mld. Kč) a strojů a zařízení k výrobě energie (o 3,0 mld. Kč). Vzrostl především dovoz výpočetní techniky (o 3,0 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 12,2 % (3,4 mld. Kč). Dovoz ropy se v hodnotovém vyjádření zvýšil o 5,2 %, v naturálním vyjádření klesl o 4,4 %. Dovoz zemního plynu byl nižší hodnotově o 33,7 % a naturálně o 39,6 %.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU dosáhla přebytku 41,9 mld. Kč, který byl meziročně o 0,8 mld. Kč nižší. Záporné saldo se státy mimo EU se zmenšilo o 0,1 mld. Kč na 35,5 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Rakouskem o 1,7 mld. Kč a Spojeným královstvím o 1,4 mld. Kč a zmenšil se deficit obchodu s Ruskem o 2,7 mld. Kč. Kladné saldo naopak kleslo v obchodě se Slovenskem o 0,9 mld. Kč a Německem o 0,5 mld. Kč. Schodek se prohloubil v obchodě s Čínou o 5,3 mld. Kč a přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 1,3 mld. Kč.

V roce 2012 ve srovnání s rokem 2011 vzrostl vývoz o 6,4 % a dovoz o 2,4 %. Obrat zahraničního obchodu meziročně stoupl o 248,5 mld. Kč na 5 814,8 mld. Kč. Obchodní bilance skončila aktivem 310,8 mld. Kč, které bylo meziročně o 119,6 mld. Kč vyšší. Ke zlepšení bilance došlo hlavně u strojů a dopravních prostředků (vzestup aktiva o 74,5 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží (růst přebytku o 26,4 mld. Kč). Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 9,9 mld. Kč. Zahraniční obchod se státy EU skončil v roce 2012 přebytkem 710,0 mld. Kč, který byl meziročně o 36,6 mld. Kč vyšší. Se státy mimo EU se schodek zmenšil o 83,1 mld. Kč na 399,2 mld. Kč.

Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu

„Prosincové výsledky zahraničního obchodu výrazně ovlivnil nízký počet pracovních dní, nejnižší od roku 1998. Po sezónním očištění již obrázek dostává příznivější barvy a prosinec uzavírá rok, který patřil s ohledem na všechny složitosti vývoje zahraniční a domácí ekonomiky k nejúspěšnějším v historii českého zahraničního obchodu. Nejde přitom ani tak o přebytek obchodní bilance, který svými 310 miliardami o téměř 120 miliard překonal výsledek předchozího roku, ale zejména o skutečnost, že český vývoz se historicky poprvé přehoupl přes hranici 3 biliónů korun. Přitom na tomto výsledku se ve výraznější míře podílely i vývozy do zemí mimo Evropskou unii. Uspokojuje rovněž struktura vývozu, kdy převládajícími prvky zůstávají stroje, dopravní prostředky a další finální výrobky.

Výhled na letošní rok je zatím značně rozporuplný. Na jedné straně všechny problémy spojené s vývojem v eurozóně a s podstatně sníženou poptávkou, která ovlivňuje klíčové položky českého vývozu, zejména automobilový trh. Na straně druhé však přicházejí pozitivní signály naznačující ekonomické oživení v Německu, ve Spojených státech a v Číně, tedy v dalších důležitých centrech pro vývoj globální ekonomiky,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Milan Hovorka pověřený řízením sekce zahraničního obchodu.

Informace poskytl Český statistický ústav a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...