Vzestup zaměstnanosti i nezaměstnanosti

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2013 zvýšila proti stejnému období roku 2012 o 49,1 tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 66,8 % a meziročně vzrostla o 1,2 procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o 23,6 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se také zvýšil o 11,2 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně vzrostla o 0,4 procentního bodu a činila 7,5 %. 

Zaměstnanost

Průměrný počet zaměstnaných, očištěný od sezónních vlivů, se v 1. čtvrtletí 2013 proti 4. čtvrtletí 2012 zvýšil o 13,3 tis. osob. I přes dlouhodobý růst počtu nezaměstnaných osob (od 1. čtvrtletí 2012) lze začátek roku 2013 charakterizovat zvýšením zaměstnanosti.

Meziročně vzrostl počet zaměstnaných osob o 49,1 tis. (tj. o 1,0 %) na 4 884,0 tis. osob, přičemž se na zvýšení podílely osoby v pozici zaměstnanců. V souhrnu počet podnikatelů vč. pomáhajících rodinných příslušníků ve srovnání s 1. čtvrtletím 2012 klesl o 29,0 tis. na 868,9 tis. a jejich podíl se snížil na 17,8 %. Počet zaměstnanců vč. členů produkčních družstev vzrostl proti 1. čtvrtletí 2012 o 78,1 tis. osob na 4 015,2 tis. osob a činil 82,2 % z celkové zaměstnanosti.

Růst celkové zaměstnanosti se projevil především v terciárním sektoru služeb. V 1. čtvrtletí 2013 počet osob pracujících v sekundárním sektoru poklesl o 17,2 tis. osob (celkově 1 825,0 tis.), naopak vterciárním sektoru se počet osob zvýšil o 56,3 tis. (celkově 2 909,9 tis.). V protikladu s dlouhodobým trendem poklesu významu primárního sektoru v posledních dvaceti letech se v něm meziročně počet osob zvýšil o 9,9 tis. (celkově 149,0 tis.). Nárůst počtu zaměstnaných v primárním sektoru lze sledovat již od 3. čtvrtletí roku 2012.

Míra zaměstnanosti (podíl počtu zaměstnaných osob ve skupině 15-64letých) dosáhla 66,8 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2012 vzrostla o 1,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů se zvýšila o 1,0 procentního bodu na 74,6 %, míra zaměstnanosti žen vzrostla o 1,4 procentního bodu na 58,8 %.

Nezaměstnanost

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce (ILO)očištěný od sezónních vlivů, se proti 4. čtvrtletí roku 2012 zvýšil o 2,1 tis. osob.

Počet nezaměstnaných osob dosáhl 392,8 tis. (z toho 197,6 tis. žen), meziročně se celkový počet nezaměstnaných zvýšil o 23,5 tis. osob. Vzestup nezaměstnanosti se projevil v mužské (o 9,6 tis.) i v ženské populaci (o 13,9 tis.).

Meziroční nárůst celkového počtu nezaměstnaných osob se odrazil i v nárůstu počtu osob dlouhodobě nezaměstnaných. Počet osob nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně zvýšil o 11,2 tis. a dosáhl 170,1 tis. osob. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných z celkového počtu nezaměstnaných osob byl 43,3 %.

Obecná míra nezaměstnanosti podle definice ILO (ve věkové skupině 15-64letých) dosáhla v 1. čtvrtletí 2013 hodnoty 7,5 %, což je o 0,4 procentního bodu více než před rokem. V třídění podle stupně dosaženého vzdělání mají nízkou míru nezaměstnanosti trvale vysokoškoláci (2,5 %) a osoby s úplným středním vzděláním s maturitou (5,2 %). Vysoká míra nezaměstnanosti přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (29,5 %), nadprůměrná je i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (9,3 %).

Podobně jako v předešlých čtvrtletích se významně zvyšuje ekonomická aktivita obyvatelstva České republiky, když v meziročním i čtvrtletním srovnání vzrostla úroveň zaměstnanosti i nezaměstnanosti.

Neaktivita

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. V 1. čtvrtletí roku 2013 činil jejich počet 168,0 tis. osob, tj. o 28,8 tis. méně než ve stejném období roku 2012. Většina osob, které by chtěly pracovat, však nemůže ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je schopno nastoupit 78,0 tis. osob.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...