Vývoz a dovoz v lednu meziročně poklesl

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v lednu meziročně v běžných cenách snížil vývoz o 3,2 % a dovoz o 4,1 %. Obchodní bilance skončila aktivem 31,5 mld. Kč, které bylo meziročně o 1,1 mld. Kč vyšší.

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 0,2 % a dovoz o 3,6 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,6 % a dovozu o 0,4 %.

Meziročně v běžných cenách se snížil vývoz o 3,2 % (8,0 mld. Kč) a dovoz o 4,1 % (9,1 mld. Kč). Vývoz společností sídlících v České republice byl nižší o 3,7 % (7,2 mld. Kč) a vývoz subjektů se sídlem mimo Českou republiku klesl o 1,4 % (0,8 mld. Kč). Dovoz společností se sídlem v České republice se snížil o 3,0 % (5,7 mld. Kč), dovoz firem se sídlem mimo Českou republiku klesl o 9,8 % (3,4 mld. Kč).

Vývoz a dovoz přepočtený na eura klesl o 3,3 % a 4,2 %. Při vyjádření v USD se snížil vývoz o 0,4 % a dovoz o 1,4 %.

Bilance zahraničního obchodu skončila v lednu přebytkem 31,5 mld. Kč, který byl meziročně o 1,1 mld. Kč vyšší. Bilance subjektů se sídlem v České republice vykázala kladné saldo 2,0 mld. Kč (oproti přebytku 3,4 mld. Kč v lednu 2012), bilance subjektů, které nesídlí v České republice, skončila aktivem 29,5 mld. Kč (proti přebytku 27,0 mld. Kč v lednu 2012).

Přebytek meziročně vzrostl u strojů a dopravních prostředků o 1,3 mld. Kč a průmyslového spotřebního zboží o 1,2 mld. Kč a záporné saldo se zmenšilo u chemických výrobků o 0,4 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s nápoji a tabákem o 0,1 mld. Kč. Deficit se naopak prohloubil u minerálních paliv a potravin a živých zvířat (shodně o 0,8 mld. Kč) a surovin o 0,2 mld. Kč. Kladné saldo kleslo u polotovarů a materiálů o 0,4 mld. Kč.

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 5,1 % (7,1 mld. Kč). Snížil se zejména vývoz silničních vozidel (o 4,3 mld. Kč), výpočetní techniky (o 2,0 mld. Kč) a telekomunikačních zařízení (o 1,1 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně nižší o 9,3 % (8,4 mld. Kč), z čehož největší pokles zaznamenal dovoz silničních vozidel (o 2,3 mld. Kč), výpočetní techniky a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (shodně o 1,7 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně klesl o 7,9 % (2,2 mld. Kč). Dovoz ropy se zvýšil o 4,9 % v hodnotovém vyjádření a o 8,5 % v naturálním vyjádření. Dovoz zemního plynu byl nižší o 5,4 % hodnotově a o 5,5 % naturálně.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU dosáhla přebytku 65,0 mld. Kč, který byl meziročně o 5,4 mld. Kč nižší. Záporné saldo se státy mimo EU se zmenšilo o 6,3 mld. Kč na 33,0 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě se Slovenskem a s Maďarskem (shodně o 1,1 mld. Kč) a Spojeným královstvím o 1,0 mld. Kč. Deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem o 2,3 mld. Kč, Koreou o 1,4 mld. Kč a Čínou o 0,6 mld. Kč. Kladné saldo naopak kleslo v obchodě s Itálií o 2,0 mld. Kč, Německem o 1,8 mld. Kč a Francií o 1,7 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 2,0 mld. Kč.

Obchodní bilance v národním pojetí (metodika platební bilance) odrážející výkonnost české ekonomiky vykázala v lednu 2013 přebytek 1,8 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...