Vysoká poptávka po transportních kuličkových šroubech NSK

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Transportní kuličkové šrouby jsou populární v celém odvětví jako nákladově efektivní alternativa k přesným broušeným kuličkovým šroubům. Technologie výroby je ideální tam, kde není vyžadována absolutní přesnost broušených kuličkových šroubů, ale šrouby musí stále spolehlivě přenášet lineární zatížení, snášet vysokou rychlost a současně zajistit přesné polohování. V takových případech jsou transportní kuličkové šrouby NSK – konkrétně řad PR/LPR a BS Interchangeable – velmi žádané.

Transportní kuličkové šrouby NSK jsou dokonalým lineárním pohybovým systémem např. pro stroje na zpracování dřeva nebo tváření plechu, balicí stroje, manipulační mechanismy pick and place nebo automatizované dopravníkové jednotky. Šrouby řad PR/LPR i BS Interchangeable dokážou díky rychlostnímu faktoru až 160 000 (otáčky až 5 000 za minutu) zajistit krátkou dobu pracovních cyklů. I přes vysokou rychlost nejsou žádným kompromisem z hlediska přesnosti: obě řady dosahují třídy přesnosti Ct7.

Mezi další charakteristické rysy kuličkových šroubů řad PR/LPR a BS Interchangeable patří inovativní systém recirkulace pomocí koncových deflektorů NSK, které pomáhají dosáhnout uvedených vysokých otáček. Koncový deflektor s optimalizovanou (hladkou) recirkulací kuliček má ve srovnání s konvenčními systémy také poloviční hlučnost.

Další výhodou je volitelná mazací jednotka K1 od NSK. Tento průkopnický mazací systém aplikuje mazivo po celou dobu životnosti stroje, což z něj činí udržitelný a ekologicky šetrný způsob zajištění dlouhodobého provozu bez údržby. V kombinaci s těsněním bránícím úniku maziva přispívá jednotka K1 ke snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO). K dispozici je také sada pro dodatečnou instalaci mazacích jednotek NSK na stávající mechanismy.

Transportní kuličkové šrouby řad NSK LPR/PR jsou předem sestavené a předepnuté (kompaktní matice je již namontována na hřídeli a je nastaveno předpětí). Tyto oblíbené kuličkové šrouby bez vůle jsou dostupné v délkách do 4 m.

Charakteristickou vlastností řady transportních kuličkových šroubů NSK BS Interchangeable je univerzální zaměnitelnost samostatně dodávaných šroubů a matic (s vůlí menší než 20 µm), která usnadňuje instalaci. Volná zaměnitelnost matic a šroubů také znamená, že výrobce stroje nebo autorizovaný prodejce NSK může kuličkový šroub podle potřeby zkrátit. Výsledkem je větší flexibilita a rychlá dostupnost kuličkových šroubů vyhovujících normě DIN v individuálních rozměrech (maximálně 2 m), například pro speciální stroje nebo prototypy.

Díky konstrukčním a výkonnostním vlastnostem těchto dvou řad transportních kuličkových šroubů NSK mohou konstruktéři a výrobci strojů v Evropě snadno realizovat mechanismy s rychlým a přesným lineárním pohybem. Kvalita kuličkových šroubů navíc zajišťuje spolehlivé a opakovatelné pozicování. Nové kuličkové šrouby podporují dobrou pověst značky NSK a pomáhají zvyšovat její podíl na trhu.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
Mohlo by vás zajímat...

Reklama

NSK Europe Ltd.
NSK Europe Ltd.
Produkty a řešení NSK jsou všude, kde se něco pohybuje - dokonce i v těch nejnáročnějších podmínkách. Jako celosvětový strategický partner předním výrobcům a dodavatelům automobilů poskytuje NSK řešení, která nabízejí vyšší výkon a zabírají méně místa.