Výsledky průzkumu: Osvědčená praxe při vývoji průmyslových zařízení

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] Nejúspěšnější firmy zvyšují svůj růst a ziskovost s pomocí vyspělých konstrukčních postupů a dostupných technologií. Podniky, které se zabývají průmyslovým vybavením, se v současnosti na vysoce konkurenčních a globálních trzích snaží navzájem odlišit. Tato zpráva zkoumá obchodní strategie, přístupy, výzvy, procesy a technologie, jež takové společnosti využívají, a také, jak tyto ovlivňují jejich finanční výsledky.

Cílem tohoto výzkumu je identifikovat a předložit osvědčené postupy, jež vedou k vyšší produktové profitabilitě. Výsledky jsou založeny na 378 odpovědích, získaných on-line z celého světa od výrobců, kteří působí na trhu s průmyslovým zařízením.

Čtěte jednotlivé díly seriálu:

O provedeném průzkumu

Tech-Clarity shromáždila a analyzovala 700 odpovědí získaných prostřednictvím webového průzkumu zaměřeného na navrhování výrobků prostřednictvím softwaru. Tyto odpovědi byly sbírány skrze e-maily, sociální média a on-line příspěvky firmami Tech-Clarity a Autodesk. Z tohoto počtu bylo celkem 378 respondentů identifikováno jako výrobci v odvětví průmyslových zařízení a jejich odpovědi byly analyzovány za účelem zjištění a závěrů pro tuto studii.

Mezi respondenty byli z menší poloviny zastoupeni individuální přispěvatelé (40 %). Více než v jedné třetině (38 %) šlo o manažery nebo ředitele. Dobře zastoupeni byli též členové vrcholného managementu (15 %) a nakonec skupina nespecifikovaných účastníků (7 %). Respondenti reprezentovali mix společností o různých velikostech, z toho většinou (57 %) malých firem (1 až 100 zaměstnanců). 22 % bylo z větších společností o 101 až 500 zaměstnancích a 20 % z firem zaměstnávajících více než 500 lidí. Malý počet respondentů se rozhodl informaci o velikosti firmy neposkytnout. Větší zastoupení malých firem oproti jiným studiím Tech-Clarity je způsobeno pravděpodobně tím, že na trhu průmyslových zařízení působí velký počet malých podniků. Respondenti představovali zajímavý mix také z hlediska složitosti produktů, jimž se věnují, což vyjadřuje průměrná velikost jejich kusovníku.

Poznámka: Tento materiál reprezentuje zkrácenou verzi zprávy. Její kompletní znění v češtině bylo publikováno v tištěném magazínu CAXMIX 4/2012, a také on-line na portálu www.autodeskclub.cz.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...