Výsledky průzkumu, díl 2: Osvědčená praxe při vývoji průmyslových zařízení

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[DÍL 2] Nejúspěšnější firmy zvyšují svůj růst a ziskovost s pomocí vyspělých konstrukčních postupů a dostupných technologií. Podniky, které se zabývají průmyslovým vybavením, se v současnosti na vysoce konkurenčních a globálních trzích snaží navzájem odlišit. Tato zpráva zkoumá obchodní strategie, přístupy, výzvy, procesy a technologie, jež takové společnosti využívají, a také, jak tyto ovlivňují jejich finanční výsledky.

Čím se vyznačují nejvýkonnější firmy

Respondenti, kteří zaznamenali největší růst a ziskovou marži během posledních 24 měsíců, byli označeni jako „nejvýkonnější firmy“ a jejich podíl činil 17 % ze zúčastněných společností. Průměrný růst mezi všemi firmami za poslední dva roky činil 10 %. To lze nejspíše přičíst oživení ekonomiky.

Nejvýkonnější firmy nicméně v uplynulých dvou letech rostly průměrně 2,2× rychleji a dosahovaly růstu ročních tržeb ve výši 22 %. Ačkoliv si většina společností polepšila, nejvýkonnější firmy dokázaly z oživení ekonomiky dostat nejvíc.

Stejně jako u tržeb se firmám v posledních dvou letech průměrně zvýšila zisková marže. To je pravděpodobně způsobeno tím, že ačkoliv dochází k oživení ekonomiky, mnoho společností omezuje nárůst počtu zaměstnanců.

Nejvýkonnější firmy nejen že rostly více, než ty průměrné, navíc ve stejném časovém úseku zvýšily 2,4× své marže (o 17 % v porovnání se 7 % v průměru). To ukazuje, že jsou vedoucí společnosti schopny růst se ziskem, aniž by přitom dovolily nárůst nákladů.

Strategie využívané nejvýkonnějšími firmami jsou z velké části podobné těm v ostatních společnostech s výjimkou toho, že v jejich záměrech hraje větší roli globalizace. Tři čtvrtiny nejvýkonnějších firem uvádí, že mají strategii, jak konkurovat přímo na globálních trzích, více využívají lokální výrobní kapacity, a také častěji inovují a udržují své portfolio aktuální.

Jako vůbec nejdůležitější metriku úspěchu a ziskovosti nejvýkonnější společnosti kladou na vypracování přesných cenových nabídek a v tomto ohledu se jim daří lépe, než jejich konkurentům.

Z kvantitativního hlediska poukazují výsledky průzkumu na to, že nejvýkonnější výrobci připravují cenové nabídky pro konfigurované nebo na zakázku připravené výrobky se 7% odchylkou. Pro srovnání, všechny společnosti dohromady v průměru uvádějí odchylku 13 %. Schopnost připravovat přesné cenové nabídky tedy poskytuje nejvýkonnějším firmám 6% rozdíl v marži, pročež mohou spolehlivě nabízet nižší ceny, získávat zakázky a růst.

Čtěte také další díly seriálu:

  • DÍL 1: Strategie v souladu s globalizací
  • DÍL 2: Čím se vyznačují nejvýkonnější firmy
  • DÍL 3: Osvědčené postupy nejvýkonnějších firem
  • DÍL 4: Jak zajistit maximální výkon při vývoji produktů
  • Shrnutí
Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...