Výsledky průzkumu, díl 1: Osvědčená praxe při vývoji průmyslových zařízení

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[DÍL 1] Nejúspěšnější firmy zvyšují svůj růst a ziskovost s pomocí vyspělých konstrukčních postupů a dostupných technologií. Podniky, které se zabývají průmyslovým vybavením, se v současnosti na vysoce konkurenčních a globálních trzích snaží navzájem odlišit. Tato zpráva zkoumá obchodní strategie, přístupy, výzvy, procesy a technologie, jež takové společnosti využívají, a také, jak tyto ovlivňují jejich finanční výsledky.

Cílem tohoto výzkumu je identifikovat a předložit osvědčené postupy, jež vedou k vyšší produktové profitabilitě. Výsledky jsou založeny na 378 odpovědích, získaných on-line z celého světa od výrobců, kteří působí na trhu s průmyslovým zařízením.

Strategie v souladu s globalizací

Trh s průmyslovým zařízením je značně nasycený. Velké a malé firmy na něm společně soupeří o obchodní zakázky v prostředí s relativně nízkými bariérami v porovnání s těmi, kteří se věnují vysoce komplexním a regulovaným produktům, jako jsou automobily nebo letadla. Tento trh se stal značně globalizovaným, s konkurenty působícími po celém světě.

Diferenciace produktů je na trhu s průmyslovým vybavením rozhodující. Ostatně, dvě nejčastější odpovědi na otázku v průzkumu věnovanou obchodním strategiím se týkaly diferenciace (viz graf). Necelá polovina respondentů uvedla, že se jejich společnost hodlá odlišovat prostřednictvím inovací (45 %). Dalších 43 % se zase přiklání ke kustomizaci. Ačkoliv pouze 19 % uvedlo, že se hodlají odlišit nízkou cenou, ta je při rozhodování o pořizování průmyslových zařízení často důležitým faktorem.

Mnoho firem (42 %) disponuje strategií pro soutěžení přímo na globálních trzích. Průmyslové společnosti se pokoušejí využít příležitostí na rozvíjejících se trzích a mnohé již za účelem snížení nákladů provozují výrobu v levnějších regionech. Více než polovina respondentů (54 %) se snaží být konkurenceschopnější tím, že své výrobky přizpůsobují na míru poptávce.

Nejčastějším problémem v reportu je dodržení termínů požadovaných zákazníkem. Časové závazky jsou pro získávání zakázek velmi důležité. Dostát jim je zásadní pro spokojenost zákazníka a zajištění dalších zakázek. Může to mít také přímý dopad na ziskovost zakázky, pokud nejsou dodrženy pobídky či termíny.

Čtěte také další díly seriálu, které budou vycházet v následujících dnech:

  • DÍL 1: Strategie v souladu s globalizací
  • DÍL 2: Čím se vyznačují nejvýkonnější firmy
  • DÍL 3: Osvědčené postupy nejvýkonnějších firem
  • DÍL 4: Jak zajistit maximální výkon při vývoji produktů
  • Shrnutí
Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...