Volba prezidenta ČR: Jak vidí český průmysl Táňa Fischerová

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Redakce portálu Průmysl.cz vyzpovídala prezidentské kandidáty, aby zjistila jejich postoj k současnosti a budoucnosti českého průmyslu. Přečtěte si odpovědi Táni Fischerové.

Čtěte také vyjádření dalších kandidátů. Následovat budou vyjádření:

  • Přemysla Sobotky
  • Jiřího Dienstbiera
  • Jana Fischera
  • Miloše Zemana

[Průmysl.cz] Průmysl zůstává odvětvím přispívajícím k recesi ekonomiky. Jak se k tomuto problému stavíte a co myslíte, že by mohlo českému průmyslu pomoci?

[Táňa Fischerová] Nemyslím si, že by průmysl nějak zásadně přispíval k recesi ekonomiky. Problémem je spíše utlumení vnitřní poptávky vládními restrikcemi, ilegální i legální daňové úniky přes daňové ráje a obrovská korupce prorostlá do nejvyšších kruhů společnosti.

Utlumení vládních výdajů je srovnatelné s Řeckem, byť naše zadlužení patří v Evropské unii k nejnižším. Samozřejmě zvyšování vládních výdajů a státních zakázek do potřebné infrastruktury v situaci vládnoucí korupce je asi stejně nesmyslné, jako očekávat, že vláda bude dělat něco pro lidi, kteří jsou postiženi strukturálními dopady krize. Krácení výdajů v sociální síti dále podřezává poptávku především v chudých regionech a vede k likvidaci malých a středních podniků.

Úniky kapitálu přes daňové ráje podkopávají domácí ekonomiku nejen snižováním daňových výnosů, ale také tím, že peníze mizí z domácího oběhu. To snižuje multiplikační efekt financí v domácí ekonomice, a tak dochází k nedostatku peněz pro vytváření dalších hodnot.

S tím je úzce spojená korupce. Vina je na straně zkorumpovaných politiků a úředníků, na straně korumpujících podnikatelů a samozřejmě i na straně nefunkční justice. K tomu je ovšem třeba dodat, že většina úředníků, podnikatelů a snad i policejních a justičních orgánů se na tom nepodílí. Ale bohužel, my všichni neseme vinu na tom, že to došlo tak daleko a že se tomu nedokážeme v běžném životě a ve volbách jasně postavit.

Táňa Fischerová k recesi ekonomiky

„Zvyšování vládních výdajů a státních zakázek do potřebné infrastruktury v situaci vládnoucí korupce je asi stejně nesmyslné, jako očekávat, že vláda bude dělat něco pro lidi, kteří jsou postiženi strukturálními dopady krize.“

Jak by se podle vás dala vyřešit současná krize českého technického školství?

Problém technického školství začíná již na základní škole. Dětem je svět představován v soustavě pouček a dogmat, místo aby jednotlivé děje byly dávány do souvislostí. Místo toho, abychom žáky a studenty vedli k poznávání světa, snažíme se je naučit svět takový, jaký je výhodný pro ty, kteří určují, co se budeme učit. Taková výuka nemůže nikoho motivovat a omezuje tvořivost.

Pod technickým vzděláním si dnes mnoho mladých představuje úzce zaměřenou fachidiocii spojenou s nevábnou perspektivou práce v továrně. Z výroků mnoha manažerů mohou získat dojem, že zaměstnanci v průmyslu jsou jen příliš drahé a otravné nástroje zisku pro zaměstnavatele a ti se jich zbaví okamžitě, jak to bude možné.

Školství – učňovské, odborné i vysoké by mělo vychovávat k tvořivosti, větší šíři poznání, aby si člověk po jeho ukončení mohl lépe vybrat svou cestu v životě, dále se vzdělával a byl schopen spolupracovat na společných věcech. I v technických oborech by neměl být zanedbáván filozofický a kulturní rozměr výzkumu a vývoje, produkce a spotřeby a jejich dopady na společnost. Ale to platí i naopak. Technika a přírodní vědy by měly být reflektovány i v humanitních vědách a umění.

A takové zaměstnance je pak třeba také vnímat jako odpovědné jednotlivce, zacházet s nimi podle toho a dát jim prostor pro jejich vlastní rozvoj. To pak znamená i rozvoj pracoviště, kde působí. Firmy a instituce, které to pochopily a zaměstnance vnímají jako partnery, jsou úspěšné a dokázaly i lépe překonat krizi.

Táňa Fischerová ke krizi technického školství

„Školství – učňovské, odborné i vysoké by mělo vychovávat k tvořivosti, větší šíři poznání, aby si člověk po jeho ukončení mohl lépe vybrat svou cestu v životě, dále se vzdělával a byl schopen spolupracovat na společných věcech. “

Jaký zastáváte postoj k obnovitelným zdrojům? Který z nich je podle vás pro Česko nejvhodnější?

Je třeba přejít na stoprocentní dodávky energie z obnovitelných zdrojů (OZE). Když někdo říká, že to není možné, popírá možnosti vědeckého a technologického rozvoje, asi jako když se říkalo, že Země nemůže být kulatá nebo že člověk nepřežije rychlost nad 60 km/h. Současné modely ukazují, že to možné je už dnes. Samozřejmě to bude vyžadovat změny nejen v dodávkách energie, ale i ve způsobech jejich využití. Energeticky úspornější výroba stavebních hmot i konstrukčních materiálů je dnes jen otázkou investic do moderních technologií.

OZE představují širokou paletu technologií a není možné preferovat jeden z nich. Jde o to najít vhodný obnovitelný energetický mix, který zajistí v daném kontextu dostatek energie s nejmenšími náklady a s nejvyšší účinností.

Navíc mnoho dalších technologií je ve vývoji. Škoda, že se jim u nás nevěnujeme, ztrácíme tak krok se světovým výzkumem a vývojem, což má a bude mít dopad i na náš průmysl.

Táňa Fischerová k obnovitelným zdrojům

„Je třeba přejít na stoprocentní dodávky energie z obnovitelných zdrojů (OZE). Když někdo říká, že to není možné, popírá možnosti vědeckého a technologického rozvoje.“

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...