Volba prezidenta ČR: Jak vidí český průmysl Jiří Dienstbier

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Redakce portálu Průmysl.cz vyzpovídala prezidentské kandidáty, aby zjistila jejich postoj k současnosti a budoucnosti českého průmyslu. Přečtěte si odpovědi Jiřího Dienstbiera.

Čtěte také vyjádření dalších kandidátů – publikujeme po celý den:

[Průmysl.cz] Průmysl zůstává odvětvím přispívajícím k recesi ekonomiky. Jak se k tomuto problému stavíte a co myslíte, že by mohlo českému průmyslu pomoci?

[Jiří Dienstbier] Českému průmyslu, ale obecně českým podnikatelům, mohou pomoci zahraniční trhy a pomoc ze strany státu a proexportních agentur při otevírání dveří na tyto trhy. Prezident musí v první řadě důstojně reprezentovat republiku v zahraničí. Musí respektovat jasně formulovanou koncepci zahraniční politiky, jejíž součástí je i ekonomická diplomacie a podpora českých exportérů. Prezident při svých misích musí být svou funkcí a autoritou nápomocen českým firmám při prosazování jejich zájmů na zahraničních trzích.

V současné době naše zahraniční ekonomická diplomacie nefunguje optimálně. Je nutné jasně říci, který subjekt má za zahraniční ekonomickou diplomacii zodpovědnost. Je to ministerstvo zahraničních věcí, či ministerstvo průmyslu a obchodu? Jejich mnohaleté spory o kompetence a zodpovědnost i špatná koordinace v této oblasti rozhodně neprospívají podnikatelům a zatěžují státní rozpočet. Je nesmírně důležité podporovat projekty prezentace naší země v zahraničí – Česká republika, která je závislá na exportu, si nemůže dovolit tyto aktivity zanedbávat a spoléhat se na nekoordinované projekty soukromých subjektů, jako je tomu doposud. Rčení, že dobré zboží se prodává samo, může zajisté obecně platit, ale pouze za předpokladu, že v zahraničí máme image země spolehlivé, hospodářsky vyspělé a stabilní – a to je úkol pro vládu i prezidenta.

Jiří Dienstbier k recesi ekonomiky

„Prezident při svých misích musí být svou funkcí a autoritou nápomocen českým firmám při prosazování jejich zájmů na zahraničních trzích.“

Jak by se podle vás dala vyřešit současná krize českého technického školství?

Nejsem schopen říci, zda je české technické školství v krizi. Vím, že mnoho mladých lidí dává přednost studiu humanitních oborů (právo, politologie, sociologie, jazyky) místo toho, aby studovali technické obory.

Mladí lidé se potřebují o studiu technických oborů víc dozvědět na středních školách, aby se při vyplňování přihlášek na vysokou školu nerozhodovali na poslední chvíli. Na odliv studentů z technických oborů by měl reagovat i stát podporou tohoto druhu vzdělání a určitým limitem přijímání studentů na jiné obory.

Jiří Dienstbier ke krizi technického školství

„Na odliv studentů z technických oborů by měl reagovat i stát podporou tohoto druhu vzdělání a určitým limitem přijímání studentů na jiné obory.“

Jaký zastáváte postoj k obnovitelným zdrojům? Který z nich je podle vás pro Česko nejvhodnější?

Jsem pro vyvážený energetický mix. Chápu, že společnost se po druhé světové válce orientovala na zdroje energie z jádra. Myslím si, že Česká republika není v situaci, kdy by si mohla dovolit říci, že zavře Temelín nebo Dukovany. Nejsem ale zastáncem další jaderné expanze.

Česká republika by se měla naučit elektřinou šetřit a lépe využívat alternativní zdroje, zejména solární, větrnou či bioplynovou energii. Je to energie, která nezatěžuje životní prostředí a technologie získávání takové energie se stále zlepšují. Systém dotací, který umožňoval investorům stavět solární elektrárny na loukách ze dne na den, je špatný.

Počítat musíme i s těžbou uhlí. Těžařské firmy ovšem musí rekultivovat území, které vytěží, a neměly by se snažit prolamovat územní limity za cenu likvidace měst a vesnic.

Jiří Dienstbier k obnovitelným zdrojům

„Česká republika by se měla naučit elektřinou šetřit a lépe využívat alternativní zdroje, zejména solární, větrnou či bioplynovou energii.“

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...