Volba prezidenta ČR: Jak vidí český průmysl Jan Fischer

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Redakce portálu Průmysl.cz vyzpovídala prezidentské kandidáty, aby zjistila jejich postoj k současnosti a budoucnosti českého průmyslu. Přečtěte si odpovědi Jan Fischera.

Čtěte také vyjádření dalších kandidátů – publikujeme po celý den:

[Průmysl.cz] Průmysl zůstává odvětvím přispívajícím k recesi ekonomiky. Jak se k tomuto problému stavíte a co myslíte, že by mohlo českému průmyslu pomoci?

[Jan Fischer] Náš průmysl má především proexportní charakter, a proto by Česká republika měla usilovat o jeho větší diverzifikaci. Nejen z hlediska odbytiště našich výrobků, ale i toho, co vyrábíme. Měli bychom se snažit o proniknutí na trhy mimo Evropskou unii, tedy využít perspektivních, rychle se rozvíjejících trhů například v Číně, Rusku, Indii nebo Brazílii. Zatím je podíl českého vývozu do těchto zemí – ve srovnání s vývozem na stagnující trhy Evropské unie – stále velmi malý. Je potřeba lépe využívat ekonomické diplomacie. Zástupci státu by měli českým firmám a podnikům při pronikání na tyto nové trhy více pomáhat.

Dále bychom se měli zaměřit na rozvoj nových odvětví – moderních, perspektivních, s největší přidanou hodnotou a inovačním potenciálem. S těmi lépe uspějeme na mezinárodních trzích. V tom všem samozřejmě hraje velkou roli lepší a cílenější podpora školství, které je zdrojem know-how a bez kterého je další rozvoj nereálný. Často naše největší kapacity v řadě oborů ztrácíme, a přicházíme o ně hlavně proto, že zde nevidí uplatnění ani perspektivu do budoucna.

Jiří Fischer k recesi ekonomiky

„Měli bychom se snažit o proniknutí na trhy mimo Evropskou unii, tedy využít perspektivních, rychle se rozvíjejících trhů například v Číně, Rusku, Indii nebo Brazílii.“

Jak by se podle vás dala vyřešit současná krize českého technického školství?

V první řadě je tedy potřeba změnit nepoměr mezi absolventy netechnických oborů, kteří se na trhu jen těžko uplatňují, a technických oborů. A měli bychom začít už od základních škol. Měli bychom žáky lépe motivovat ke studiu matematiky, ale i jiných technických předmětů, zatraktivnit je pro ně, aby o ně vůbec projevili zájem a pak jej neztratili. Na úrovni vysokých škol by samozřejmě pomohlo větší zapojení soukromého sektoru finančně se podílejícího na nejrůznějších projektech – například nabízející stáže či atraktivní zaměstnání.

Na konci minulého roku jsem navštívil Vysoké učení technické v Brně a viděl jsem, že taková propojení už existují a že to může velice dobře fungovat. Je tedy třeba jen pobídnout další firmy a soukromé subjekty, aby se do tohoto procesu zapojily. Je jich totiž zatím pořád málo.

Jak Fischer ke krizi technického školství

„Na úrovni vysokých škol by pomohlo větší zapojení soukromého sektoru finančně se podílejícího na nejrůznějších projektech – například nabízející stáže či atraktivní zaměstnání.“

Jaký zastáváte postoj k obnovitelným zdrojům? Který z nich je podle vás pro Česko nejvhodnější?

Považuji obnovitelné zdroje za velmi důležité. Do jejich vývoje je třeba investovat. Myslím, že by měly být součástí našeho energetického mixu spolu s jadernou energetikou. A nejvhodnější jsou ty, které se ukáží pro danou oblast a účel jako dlouhodobě rentabilní.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...