Vlastimil Voborský, Vodní elektrárna Železný Brod: Průmysl může být malebný

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Je funkční, je ekologická, získává ceny za projekt roku a líbí se kolemjdoucím – malá vodní elektrárna v Železném Brodě je důkazem toho, že revitalizace vodních děl má smysl. Jaké byly s výstavbou potíže? Jak využít evropské dotační fondy? Kolik let elektrárna vydrží? Na tyto a jiné otázky odpovídal Vlastimil Voborský, manažer projektu Vodní elektrárna Železný Brod.

Vlastimil Voborský

Narodil v roce 1956. Je ženatý a má dvě dcery. Absolvoval České vysoké učení technické v Praze. Pracuje jako manažer projektů. Mezi jeho záliby patří sport a chalupa.

[Průmysl.cz] Co Vás přimělo k obnovení vodní elektrárny v Železném Brodě?

[Vlastimil Voborský] Vodní dílo v Železném Brodě bylo zchátralé a zanedbané. Stavitelé jej vytvořili na přelomu 19. a 20. století, přičemž sloužilo jako textilní továrna. V padesátých letech pak obyvatelé elektrárnu odstavili a celé dílo včetně náhonu ponechali osudu. Jelikož tento stav hyzdil okolí města i přilehlé lesy, bylo v zájmu všech dílo opravit a postavit novou, výkonnější vodní elektrárnu, a tím i naplnit vládní program o obnovitelných zdrojích energie.

K financování jste využili evropské operační programy. Plánujete podobným způsobem revitalizovat i další elektrárny?

V současné době plánujeme výstavbu dalších malých vodních elektráren. Máme jasnou strategii tato díla obnovovat a slušným, šetrným způsobem vůči přírodě je provozovat. Chceme vyhledávat nové lokality a využívat zkušenosti s vodou, které jsme za 20 let činnosti získali. Zažádáme o dotace z evropských fondů na obnovitelné zdroje energie. Máme velkou šanci uspět. Připravujeme například opravu vodního díla v Jablonci nad Jizerou.

Kolik revitalizace vodní elektrárny v Železném Brodě stála?

Dodavatelé a investor přistoupili k technologii i k výstavbě celého zařízení velmi hospodárně. Díky tomu stál projekt okolo 100 milionů korun.

Financoval jste jej pouze z evropských operačních fondů?

Kromě dotací v rámci Operačního programu Podnikání a inovace poskytl peníze také investor. Pomohli jsme si i bankovním úvěrem.

Byly s financováním z evropských fondů spojené nějaké problémy?

Zásadní ne. Je nutné dodržovat určitá pravidla. Bývají ale občas až moc přísná.

Jak dlouho práce trvala?

Získání stavebního povolení a vodoprávního povolení trvalo zhruba osm let. S legislativou byl největší problém. Vlastní výstavba pak trvala dva roky – od března 2008 do března 2010.

Vyskytly se kromě problémů s legislativou nějaké další komplikace?

Problémů bylo nespočet: při vyřizování majetkových záležitostí, při získávání stavebního povolení i při vlastní výstavbě. Vše jsme však zvládli a zásadní problém nenastal ani při kolaudaci. Všechny problémy jsou zkušenosti pro příště. Je třeba se poučit a chybné kroky neopakovat. Snad se nám to u dalších vodních elektráren podaří.

Na jak dlouho odhadujete životnost elektrárny?

Při správné údržbě a činnosti celého týmu, který se o elektrárnu stará, by mělo vodní fungovat minimálně sto let.

Za revitalizaci jste získal ceny Podnikatelský projekt roku a Stavba roku. Za co konkrétně to bylo?

Celé vodní dílo představuje zařízení, který začíná jezem a pokračuje vtokovým objektem – jeden a půl kilometru dlouhým otevřeným náhonem. Projekt jsme chystali mimo jiné tak, aby zdobil město a zapadal do přírodní scenérie okolo elektrárny i náhonu. Když člověk přijede z Turnova do Železného Brodu, je to nádherný pohled. To byl náš cíl. Průmysl může být malebný. Když to někdo vyhodnotí jako plus a ocení, je to příjemné.

Myslíte si, že se vodní elektrárna líbí i obyvatelům a kolemjdoucím?

Při návštěvních dnech i při dnech otevřených dveří nás lidé za revitalizace chválí. Myslí si, že ta část města, kde je elektrárna, teď opravdu prokoukla.

Jaký je v Česku stav malých vodních elektráren a obecně vodní energetiky?

To je dotaz, který se těžko hodnotí. Domníváme se, že stav je někde uprostřed svých reálných možností. V současné době se stavějí poměrně velká vodní díla na Labi, která mají slušné výkony. Připravují se stále dotace pro podporu těchto záměrů, avšak Energetický regulační ústav, který tvoří cenu výkupu elektrické energie, těmto obnovitelným zdrojům nakloněný není. Cena výkupu je přitom poměrně důležitý ekonomický faktor pro investory. Do budoucna uvidíme. Malé vodní elektrárny podle našeho názoru byly, jsou a budou vždy čistým a důležitým zdrojem elektrické energie.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...