Vláda představila pomoc pro velkoodběratele energií

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Vláda schválila program podpory pro firmy dle Dočasného krizového rámce na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. Svaz průmyslu a dopravy ČR přijetí tohoto programu od počátku inicioval a za firmy a zaměstnavatele koordinoval.

V tuto chvíli se navíc ukazuje, že to může být jeden z hlavních nástrojů pomoci ze strany vlády dostupný pro firmy, které patří mezi velké odběratele energie.

Vládou schválený program poskytne pomoc některým firmám s cenami elektřiny i plynu. Z pohledu plynu je to tedy vůbec první cílené opatření pro firmy. „I když ani tento program není ideální, má značné zpoždění a kvůli omezením daným Evropskou komisí nemusí být pro řadu firem dostatečnou podporou, tak věříme, že alespoň z části poskytne pomoc těm nejvíce dotčeným podnikům s cenami energie již v letošním roce,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Firmy budou moci program využít podle kategorií dle Dočasného krizového rámce Evropské unie. Podnikům to umožní čerpat podporu počítanou jako určité procento způsobilých nákladů. Podpora je omezena jak celkovým limitem pomoci, tak u kategorie energeticky náročných provozů i limitem 80 % výše provozní ztráty.

Pomoc firmám s cenami elektřiny a plynu dle Dočasného krizového rámce prosazoval Svaz průmyslu již od jara. Na jednáních s ministry a vládou pak pomáhal prosadit takovou podobu, která by žadatele v rámci možností co nejméně zatěžovala. „Podařilo se nám například odstranit v nejnižší kategorii pomoci podmínku provozní ztráty, což byl hlavní požadavek Svazu. To jednak zohlední reálnou situaci řady firem dotčených vysokými cenami energie a usnadní administraci programu a s tím spojené povinnosti a rizika pro firmy,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu kromě tohoto opatření požadoval zastropování cen energií pro firmy všech velikostí, to však neumožňují pravidla Evropské unie. Dočasný krizový rámec má na rozdíl od zastropování cen určitá omezení, která mohou způsobit, že se pomoc nedostane ke všem firmám v rozsahu, jakou ji potřebují. „Nejvíce se obáváme rychlosti, s jakou může být spuštěn. Nyní bude třeba notifikovat program Evropskou komisí a zároveň připravit jednoduchou výzvu a návodné formuláře k vyplnění, aby byly pro firmy srozumitelné a pro stát umožnily rychlé posouzení a vyhlášení výzvy. Nesmí se stát, že by se podpora k firmám dostala až za několik dlouhých měsíců, jak jsme toho byli svědky během covidové pandemie. To by mnoho z nich nemuselo přežít,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu zároveň již nyní pracuje spolu s vládou na přípravě programu pro příští rok, kdy jej pravděpodobně bude moct využít větší množství firem.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...