Vítěz soutěže o nejlepší projekt vytvořený v CAD systému: Design silničního motocyklu

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[ROZHOVOR] Společnost Cumputer Agency vyhlásila výsledky soutěže o nejlepší projekt zpracovaný v CAD systému. Na třetím místě se umístil Lukáš Oujezdský, student Fakulty strojní Vysokého učení technického v Brně, který se do soutěže přihlásil s projektem Design silničního motocyklu. Pana Oujezdského jsme se zeptali na několik základních informací týkajících se vítězného projektu.

[Průmysl.cz] Jak jste se dozvěděl o soutěži?

[Lukáš Oujezdský] O soutěži jsem se dozvěděl ve škole na Fakultě strojní, kde jsem na nástěnce uviděl vyhlášení soutěže společností Computer Agency.

Jak dlouho pracujete v CAD systému SolidWorks?

Se systémem SolidWorks pracuji čtyři a půl roku. V CAD systému jsem začal modelovat jako student na Střední průmyslové škole a vyšší odborné škole v Brně.

Vítězný snímek se skládá z mnoha modelovaných komponent. Kolik času jste strávil nad realizací vítězného projektu?

Projekt byl zadáním mé maturitní práce. Z tohoto důvodu se jedná o dlouhodobý projekt, na kterém jsem během jednoho roku strávil necelé tři měsíce. Projekt dokládá třicetistránková dokumentace.

Co vás vedlo k námětu? Čím jste se inspiroval?

Jedním z témat maturitní práce byl návrh silničního motocyklu. Téma jsem si sám vybral, jelikož jsem motorkář a chtěl jsem si navrhnout design vlastního motocyklu.

Dle vítězného snímku lze usoudit, že rád pracujete s grafikou a CAD systémy. Je tato práce vaší každodenní pracovní náplní nebo koníčkem?

V systému SolidWorks velmi rád konstruuji a používám jej pro studijní účely. Mrzí mě, že se špatně hledá brigáda nebo příležitostný výdělek, kde jsou nutné znalosti s CAD systémem SolidWorks.

Jaké způsoby modelování jste při konstrukci silniční motorky používal? Objemové, nebo plošné modelování?

Motocykl je kompletně objemovým tělesem. Pouze při modelování kapotáže a nádrže jsem používal plošné modelování, které jsem převedl v objemová tělesa.

Kde jste získal potřebné rozměry ke konstrukci modelu motorky?

Rozměry k modelování motocyklu jsem získal měřením rozměrů na svém vlastním motocyklu. Dále jsem hledal rozměry dílů na internetu a v odborných knižních publikacích, například pro návrh sklonu řízení. Model motorové části motocyklu není kompletní z důvodu časové náročnosti práce.

Používal jste při modelování měřítko?

Motorka je modelována ve skutečném měřítku, tedy 1:1.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...