Virtualizace hardwaru jako cesta ke zvýšení dostupnosti

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Virtualizace a dostupnost jsou slova prakticky neoddělitelná jako Mach a Šebestová. Jak se však postavit k situaci, kdy je třeba zajistit dostupnost pro aplikace, které softwarovou virtualizaci nepodporují, případně ji nejsou schopny využít? Případně jak je možné pomocí „virtualizace hardwaru“ získat další výhody i pro již softwarově virtualizovaná řešení? Technologická řešení existují, a tak konečná odpověď je ve zkratkách SLA, RPO, RTO a samozřejmě ROI.

Klíčovým požadavkem a hlavním tahounem technologií virtualizace je zajištění „dostupnosti“ požadovaných aplikací, které udržují chod podniku. Tento požadavek je definován dokumentem SLA, tzv. Service Level Agreement, a v jeho rámci jsou rovněž definovány dva základní ukazatele, RPO a RTO. Recovery Point Objective se zaměřuje na určení dopadů způsobených ztrátou dat během definovaného časového úseku, Recovery Time Objective pak na určení dopadů způsobených nedostupností dat. V obou případech jde o dopady jak finanční, tak i nefinanční. Ani SLA, ani jednotlivé ukazatele vysokou dostupnost sami o sobě nezajistí, nicméně představují základ pro aplikování technologií, které vysokou dostupnost zajistit umožňují. Jako je virtualizace.

Virtualizace nepředstavuje žádnou žhavou novinku a v principu jde vždy o virtualizaci hardware. Přesto, že se můžeme setkat s členěním virtualizace na více oblastí, například na virtualizaci serverů, virtualizaci aplikací, virtualizaci infrastruktury, virtualizaci hardwarových zařízení či virtualizaci síťových úložišť. Virtualizovat tak lze skoro vše, co Vás v rámci podnikové informační architektury napadne.

Efektivní využití i úspory

Základním cílem využití virtualizace je maximální možné využití vlastněného hardware. Před nástupem virtualizačních technologií se průměrné vytížení jednoho serveru pohybovalo okolo 10 procent, zbylých 90 procent výkonu nebylo využíváno. Využití virtualizace v řešeních pro zajištění vysoké dostupnosti umožnilo výrazný pokles nákladů s jejich zajištěním. Vysokou dostupnost lze samozřejmě zajistit i bez využití virtualizačních technologií, jen by se jednalo o mnohem nákladnější řešení.

Díky tomu, že virtualizace oddělila hardware od operačního systému, lze v případě výpadku hostitelského serveru přesunout několik málo souborů na jiný počítač s podporou virtualizace, provést případnou změnu nastavení a požadovaný systém je opět dostupný. V případě výpadku virtuálního serveru je zpravidla možné jej spustit na stejném hostitelském počítači – takřka bez jakýchkoli dalších nákladů na vlastnictví redundantního hardware.

Příklady technologií pro zajištění dostupnosti

Důležité pro využití virtualizace jako technologie pro zajištění vysoké dostupnosti je existence podpůrných nástrojů a produktů. Příkladem takového produktu je VMware High Availability umožňující automatický restart virtuálního serveru na jiném stroji. Podmínkou je, aby oba fyzické stroje sdílely společný diskový prostor. Dojde-li k výpadku na virtuálním serveru, bez jakéhokoli zásahu administrátora je služba postižená výpadkem automaticky zprovozněna. Samozřejmě je nutné, aby administrátor zkontroloval, zda je vše v pořádku – například zda jsou všechny databázové záznamy v okamžiku výpadku validní. Kontrolu ovšem může administrátor provést vzdáleně přes VPN či druhý den, nemusí tak být fyzicky přítomný na pracovišti a čekat na výjezdní zásah servisního partnera.

Podobným produktem je VMware Site Recovery Manager, který usnadňuje zajištění vysoké dostupnosti mezi lokalitami. V případě výpadku jednoho fyzického stroje v jedné lokalitě umožňuje poloautomatické spuštění obdobného stroje v lokalitě jiné. Na rozdíl od High Availability je vyžadováno rozhodnutí administrátora. Důvod pro aktivní vstup je prostý – spuštění v jiné lokalitě nemusí být vždy nejlepším řešením. Podmínkou pro využití tohoto produktu je replikace diskových polí mezi lokalitami. Nejde ovšem v pravém slova smyslu o využití virtualizace, ta pouze umožňuje realizovat takovéto řešení.

S prověřenými postupy i novými směry

Společnost Dimension Data poskytuje zákazníkům široké spektrum služeb souvisejících s virtualizací i s využitím virtualizace pro zajištění vysoké dostupnosti a naplnění podmínek smlouvy SLA. Podstatná je nemalá finanční úspora související s výrazným snížením investičních i provozních nákladů a nároků na technické i lidské zdroje, které jsou vyžadovány v klasickém modelu naplnění SLA pomocí redundantních prostředků. Možné je virtualizovat i na úrovni hardwarových zařízení, čímž lze dojít k celkovému snížení jeho množství včetně n+1 redundancí. Výsledkem je pak snížení množství servisovaných prvků a zároveň zvýšení dostupnosti služby.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...