Průmyslová výroba v říjnu rostla, kondice českých podniků se však zhoršuje

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Průmyslová produkce v říjnu meziročně vzrostla o 4,1 procenta, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů to činí 3,3 procenta. Ve srovnání s předchozím měsícem však byla produkce po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,7 procenta. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 5,3 procenta. Údaje v pondělí 10. prosince oznámil Český statistický úřad (ČSÚ).


Díky třem pracovním dnům navíc říjnová průmyslová výroba meziročně vzrostla reálně o 4,1 procenta. Po očištění těchto vlivů však údaje napovídají postupnému zhoršování kondice tuzemských podniků. „Průmysl zůstává odvětvím přispívajícím k recesi ekonomiky. S nejvyšší pravděpodobností bude situace v následujících měsících složitá,“ uvedl Bohuslav Čížek, analytik Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR).

K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba strojů a zařízení – odvětví, které podle členů SP ČR zatím výrazné problémy celkově nepociťuje. Naopak je tomu například u výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, u výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a také u výroby základních kovů, hutní zpracování, slévárenství – viz tabulka:

Odvětví Příspěvek k meziročnímu růstu Meziroční změna
Výroba strojů a zařízení +1,5 procenta Růst o 18,3 procenta
Výroba elektrických zařízení +0,6 procenta Růst o 9,6 procenta
Výroba chemických látek a chemických přípravků +0,6 procenta Růst o 23,7 procenta
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu -0,6 procenta Pokles o 6,3 procenta
Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení -0,3 procenta Pokles o 7,7 procenta
Výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství -0,3 procenta Pokles o 6,2 procenta

Hodnota nových zakázek v říjnu 2012 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 5,3 procenta. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 6,4 procenta, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 3,3 procenta. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispělo odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů – klíčový prvek v českém zpracovatelském průmyslu. Podle SP ČR je to pozitivní zpráva. Otázkou je, jaký vliv měl větší počet pracovních dní. „Celkově je výsledek nových zakázek poněkud nad očekávání. Ostatní zprávy z ekonomiky spíše naznačovaly nižší hodnoty. Přesto v následujících měsících nečekáme přehoupnutí dynamiky průmyslu do kladných čísel,“ uvedl Bohuslav Čížek.

Ukazatel hodnoty nových zakázek považuje za pozitivní i Petr Kužel, prezident Hospodářské komory České republiky. „Je to jednoznačně dobrý signál pro budoucí vývoj nejen průmyslu jako takového, ale i pro ostatní navazující odvětví či pro pohled na českou ekonomiku v nadcházejícím roce. Český průmysl je stále velmi úzce vázán na Německo, hledáme tedy pro něj – v rámci proexportní strategie – nová odbytiště. Hodnota nových zakázek je dílčím výsledkem tohoto snažení,“ dodal Kužel.

Souhrnně:

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2012 meziročně vzrostly o 5,5 procenta.

Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,4 procenta.

Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly 6,5 procenta.

 Komentář Ministerstva průmyslu a obchodu:

„Na první pohled vypadají říjnové výsledky průmyslové výroby velmi dobře. V meziměsíčním pohledu a po očištění o efekt pracovních dní je však důvodů k radosti méně. Dále se prohloubil pokles ekonomické aktivity v Německu a v eurozóně, což nepříznivě dopadá na exportně orientovaný český průmysl. Na druhé straně z globální ekonomiky přicházejí aktuálně signály mírného oživení. Pokud se potvrdí, můžeme s určitým zpožděním očekávat pozitivní vliv na český průmysl,“ uvedl s lehkou nadějí ředitel odboru ekonomických analýz ministerstva průmyslu a obchodu Jaroslav Vomastek.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...