Velká data míří do budov

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnost Siemens představuje komplexní řešení pro správu a analýzu velkých dat v rámci managementu budov, cloudovou platformu Siemens Navigator. Ta umožňuje sledování výkonnosti systémů budov, energetické náročnosti a spotřeby energie a zároveň zachovává nejvyšší možnou míru transparentnosti.

Cloudová platforma Siemens Navigator na bázi Sinalytics je přizpůsobitelný, škálovatelný a uživatelsky přívětivý software, který slouží jako portál pro monitoring hospodaření s energií a dále i pro oblasti jako je dodavatelský management, výkonnost systému a compliance reporting. Platforma Siemens Navigator propojuje data, podnikový majetek, procesy a lidské zdroje a nabízí tak ucelený pohled na energetickou a provozní výkonnost celého podniku.

Siemens nabízí platformu pro správu big data v budovách. Foto: Siemens
Siemens nabízí platformu pro správu big data v budovách. Foto: Siemens

Siemens Navigator s vysokou přesností shromažďuje a analyzuje velké množství dat o budovách a vytváří tak základy pro zobrazování a prezentaci detailních trendů, reportů a hodnocení faktur za energie, vykazování emisí CO2 atd. Intuitivní samoobslužný portál Navigator poskytuje uživatelům komplexní přehledy o spotřebě energie, nákladech spojených s jejími dodávkami a emisích uhlíku – a o návratnosti investic do opatření pro zvýšení účinnosti. Platforma je vhodná jak pro větší samostatné budovy, tak pro komplexy budov, celkový nemovitý majetek i virtuální sítě o stovkách a tisících objektů.

Systém je základem pro realizaci velkého množství strategických cílů, jako jsou hodnocení a optimalizace investic do opatření na zvyšování energetické účinnosti. Zároveň výsledná datová struktura poskytuje informační základ pro klíčové ukazatele o výkonnosti a dynamická rozhodnutí. Platforma Siemens Navigator umožňuje firmám dosáhnout transparentnosti a kontroly při řešení své výkonnosti, spotřeby energie a udržitelného rozvoje.

Siemens Navigator byl v roce 2015 zařazen společností Verdantix, nezávislou výzkumnou a konzultační společností pro oblasti EHS, energetiky a udržitelnosti, mezi Top 3 softwarová řešení pro hospodaření s energií.

Siemens patří mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými 10 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury, technologie budov a zdravotnictví.

Skupina Siemens Česká republika je součástí globálního elektrotechnického koncernu Siemens AG, který je již více než 165 let synonymem pro špičkové technologie, inovace, kvalitu a spolehlivost. Společnost působí ve více než 200 zemích a své aktivity rozvíjí zejména v oblastech elektrifikace, automatizace a digitalizace. Siemens AG patří k největším poskytovatelům technologií šetrných k životnímu prostředí. Je jedničkou na trhu v instalaci offshore větrných elektráren, jedním z hlavních dodavatelů pro paroplynové zdroje a technologií pro přenos energie. Siemens patří mezi průkopníky řešení v oblasti veřejné infrastruktury, průmyslové automatizace a softwarových řešení pro průmysl. Společnost je také předním dodavatelem zdravotnických zobrazovacích zařízení a technologií pro laboratorní diagnostiku.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...