Vedoucí postavení společnosti Schneider Electric v oblasti udržitelného rozvoje bylo již po jedenácté v řadě oceněno indexem Dow Jones Sustainability World Index

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Společnost Schneider Electric, leader digitální transformace řízení energie a automatizace, oceněná jako nejudržitelnější společnost na světě v roce 2021 žebříčkem Corporate Knights, byla již jedenáctým rokem v řadě zařazena do indexu udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Opakované zařazení na seznam se opírá o trvale vynikající výsledky v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a odpovědného řízení v průběhu více než deseti let.

Do letošního světového indexu DJSI bylo zařazeno 322 společností z 61 oborů na základě globálního hodnocení korporátní udržitelnosti organizace S&P, které je jedním z nejznámějších globálních měřítek výkonnosti firem v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řízení (ESG). DJSI každoročně vybírá 10 % nejlepších společností z přibližně 2 500 organizací po celém světě, které představují 45 % globální tržní kapitalizace, a to na základě důkladného hodnocení výkonnosti v oblasti ESG. V roce 2021 získala společnost Schneider Electric skóre 86/100. Průměr v odvětví dosahoval hodnot 28/100.

Navyšování závazků směrem k udržitelnosti

Toto ocenění odráží opakovaný pokrok a úspěchy společnosti Schneider Electric. Jako široce uznávaný realizátor a podporovatel udržitelného rozvoje společnost Schneider Electric nedávno oznámila, že ještě navyšuje své závazky v podobě nových cílů programu Schneider Sustainability Impact pro rok 2021-2025. Společnost každé čtvrtletí sleduje a zveřejňuje podrobnosti o svém pokroku. Nedávno také posílila své poradenské oddělení pro udržitelný rozvoj, aby podpořila rostoucí počet společností a organizací, které se jí snaží následovat.

Společnost Schneider Electric také zahrnuje DJSI jako jedno ze čtyř externích hodnocení, která tvoří Schneider Sustainability External & Relative Index (SSERI). Tento nástroj měří výkonnost společnosti Schneider Electric v oblasti udržitelnosti a má 25 % váhu z hlediska přidělování výkonnostních akcií (dlouhodobý motivační plán) vedoucím pracovníkům společnosti.

Klimatický šampion

Společnost Schneider Electric je pravidelně oceňována a zařazována do žebříčků udržitelnosti, což dokazuje její hluboké odhodlání být globálním lídrem v oblasti klimatu a inkluze. Nedávno obdržela první místo ve svém oboru v hodnocení ESG prováděném ratingovou agenturou Vigeo Eiris a byla oceněna jako leader v oblasti diverzity deníkem Financial Times. Společnost se také umístila na čtvrtém místě mezi mezinárodními společnostmi a na prvním místě mezi společnostmi EURO STOXX 50 v žebříčku EcoAct Climate Reporting Performance a francouzský ekonomický týdeník Challenges ji ocenil jako klimatického šampiona za snížení ročních emisí skleníkových plynů Rozsahu 1 a 2.

Kompletní seznam všech ocenění naleznete zde.

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...