Ve VZÚ Plzeň testují americké dopravní systémy

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

V nenápadném areálu uprostřed lesů v Plzni Bolevci testují specialisté ze společnosti VZÚ Plzeň podvozky kolejových vozidel z celého světa. Momentálně vyřizují objednávku ze San Franciska v hodnotě stovek tisíc dolarů.

Zakázku pro systém veřejné dopravy v oblasti sanfranciského zálivu (Bay Area Rapid Transit) získala plzeňská firma díky úspěšné realizaci obdobných projektů pro další americká města, namátkou např. Detroit či Dayton. Rám a kolébka příměstského vlaku pro San Francisco a okolí projdou v dynamické zkušebně Výzkumného zkušebního ústavu Plzeň (VZÚ Plzeň) několikaměsíčním testováním: náročnými statickými, vibračními a únavovými zkouškami. VZÚ Plzeň je dceřinou společností ÚJV Řež a patří do Skupiny ÚJV.

Dynamická zkušebna. Foto: VZÚ Plzeň
Dynamická zkušebna. Foto: VZÚ Plzeň

Podle vedoucího dynamické zkušebny Ing. Jana Chvojana prudký rozvoj techniky v poslední době na jednu stranu přináší narůstající parametry strojů, konstrukcí a zařízení, a na stranu druhou je patrná výrazná snaha snížit jejich výkonovou hmotnost. Tento trend vede k vyššímu namáhání strojů a konstrukcí, zároveň však rostou nároky na jejich bezpečnost. Tramvaje, vagóny i další dopravní systémy jsou tedy stále lehčí, ale zároveň si mají uchovat svoji pevnost a pokud možno zvýšit užitečné zatížení. „Sestavit optimální konstrukci splňující široké spektrum standardů, předpisů a zákonných nařízení je tvrdým oříškem a velmi namáhavou a časově náročnou tvůrčí prací týmu odborníků. Pak ale do hry vstupuje ještě technologie výroby, která může projektované vlastnosti nechtěně pozměnit. Předvídaví zákazníci si proto u nás objednají testování, které chování vyprojektovaného modulu prověří v reálné praxi. Výrobce pak má možnost proces výroby a případně i konstrukce včas a operativně optimalizovat,“ říká Jan Chvojan.

Odborníci z VZÚ Plzeň při testech simulují podmínky provozu pomocí speciálních zatěžovacích strojů, tzv. zkušebních standů. Objednavatel nejprve zadá zkušební specifikaci dle lokálních provozních podmínek a platných standardů. „Ve VZÚ Plzeň následně vytvoříme na míru šitý design takového zkušebního standu. V případě potřeby navrhneme a vyrobíme speciální díly nutné k řádnému ustavení a upevnění zkoušeného předmětu či připojení zatěžovacích prvků,“ popisuje Jan Chvojan složitý proces. Po instalaci všech nutných snímačů (tenzometry, snímače sil a posuvů, akcelerometry apod.) následuje montáž celého zkušebního standu včetně zatěžovacích hydromotorů. Provedením rozsáhlých testů získají tisíce důležitých dat, které vyhodnotí, zaprotokolují a předají zákazníkovi. „Cenné zkušenosti s testováním celých podvozků nebo jeho částí si naši pracovníci budují po desetiletí,“ dodává Jan Chvojan.

Důraz na nejrůznější homologace kolejových vozidel kladou především regule a předpisy Evropské unie: zakázky z členských zemí EU tvoří cca. 60 % objemu. Testování podvozků si u VZÚ Plzeň objednávaly výrobci dopravních systémů například pro Helsinky, Rigu, Paříž, Graz, Linec, Veronu, Cagliari, Petrohrad, Poprad, Bratislavu či Vratislav. Samozřejmostí je testování pro města i výrobce z České republiky.

Další skupinu zákazníků tvoří výrobci ze zemí mimo EU, kteří chtějí se svými zařízeními uspět na evropském trhu, což v praxi znamená získat certifikaci pro vozidla uzpůsobená původně jiným podmínkám provozu či odlišným normativním předpisům. Sem spadá např. Austrálie, která se soustředí na železniční vozidla, zejména šestinápravové lokomotivy určené pro těžkou posunovací a přetahovou službu až kilometrových souprav plně naložených nerostnými surovinami. Ve VZÚ Plzeň prováděli testy i pro dopravní podnik z Istanbulu, který pro město vyvinul vlastní tramvaj. Rovněž v tureckém Kaysery se prohánějí tramvaje, jejichž rámy podvozků prošly plzeňskou dynamickou zkušebnou.

Při statických zkouškách se zjišťuje například rozložení napětí v konstrukci podvozku, jeho namáhání jako odezva na provozní a výjimečné zatížení. Tedy zda i nejvíce namáhané části a z pevnostního hlediska kritická místa konstrukce odolají očekávaným podmínkám provozu.

Vibrační zkoušky testují odolnost elektrické výzbroje vozidla proti otřesům, tj. integritu její konstrukce a funkčnost elektronických systémů v provozních podmínkách.

Únavové zkoušky komplexně prověří konstrukci z hlediska její schopnosti odolávat provozním podmínkám vozidla a zároveň i prokáží zvládnutí výrobní technologie a kvality procesu svařování ve výrobním podniku.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...