V roce 2022 slaví výrobce obráběcích strojů EMCO 75leté výročí svého založení

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Náročný hospodářský rok 2021/22 (01.04.2021 – 31.03.2022) ovlivněný pandemií koronaviru, narušenými dodavatelskými řetězci a částečnou uzavírkou výrobních závodů ukončila firma EMCO s nárůstem obratu o 24 %, čímž opětovně dosáhla úrovně z roku 2019.

V Halleinu jsme tedy mohli zachovat plný stav, v současné době jsou v mnoha oblastech dokonce hledáni noví zaměstnanci, např. v servisním oddělení, v oddělení interní podpory prodeje nebo v IT. Na podzim 2022 bude také rozšířen učňovský tým především v oblasti průmyslových studijních oborů. Tři místa (strojírenství nebo mechatronika) jsou také připravena pro učně z řad ukrajinských uprchlíků.

Dalším krokem pro pozitivní vývoj obchodu a pro vstup na italský trh bylo otevření technologického centra EMCO v Belforte Monferrato v září 2021 s reprezentativní nabídkou produktového programu EMCO pro všechny zájemce z širokého okolí.

A stejně jako portfolio produktů EMCO jsou široké i cílové segmenty zákazníků. Kromě tradičních malých a středních firem, kteří jsou již po mnoho let klíčovými zákazníky EMCO, se nám v posledních letech daří díky technologicky inovativním řešením, vysoké flexibilitě a orientaci na zákazníky získávat důvěru také velkých mezinárodních firem. Hlavním tématem rozhodovacích procesů se v poslední době stává řešení automatizace a digitalizace.

Možnosti a příležitosti v těchto oblastech nám i přes obtížné rámcové podmínky dávají naději na další pozitivní vývoj v tomto jubilejním roce. Pro jednatele firmy EMCO, Dr. Ing. Stefana Hansche, je v této situaci důležitá koncentrace na ovlivnitelné faktory: „Plně se soustředíme na témata, kterými můžeme našim zákazníkům vyjít vstříc – platí to pro všechny oblasti, ať už se jedná o vývoj, výrobu nebo servis. O tom, že jsme na správné cestě, nás přesvědčuje stabilizující se množství zakázek, které jsme v posledních měsících obdrželi.“

V březnu 2022 byla úspěšně dokončena investice důležitá pro vývoj segmentu frézování: závodu EMCO Pordenone vyrábějícím CNC frézky, jenž je jedním z 5 evropských závodů EMCO, se podařilo získat sousední pozemek s halou, který umožní rozšíření výroby. Máme tak k dispozici další výrobní prostory o rozloze 2 235 m² a kancelářské prostory o rozloze 270 m², díky kterým bude možné rozšířit sortiment obráběcích center řady UMILL a MMV.

Hlavní sídlo firmy v Halleinu se nyní soustředí na investice ve jménu udržitelnosti – probíhá zde kompletní oprava střechy a instalace fotovoltaického zařízení o rozloze 7 900 m² a o výkonu 400 kWp.

Další vývoj aktuálního hospodářského roku lze z dnešního pohledu jen těžko odhadnout, protože je silně ovlivněn politickými a hospodářskými vlivy ukrajinského konfliktu. Kromě nezměrného utrpení lidí, kteří se nacházejí ve válečné zóně nebo jsou na útěku, není možné ani odhadnout, kdy se podaří konflikt vyřešit. Kvůli aktuálnímu politickému vývoji na Ukrajině jsme pozastavili naše provozní a výrobní aktivity v Rusku. EMCO se stahuje z ruského trhu, s výhradou dokončení strojů, které jsou již ve výrobě a musí být dodány, a které nejsou ovlivněny sankcemi.

Předpokládáme také, že v blízké budoucnosti budeme kromě přímých dopadů války a sankcí čelit také nepřímým následkům, jako je zvýšení nákladů v důsledku vyšších cen energií nebo vyšších pořizovacích nákladů, jakož i další narušení dodavatelských řetězců.

Nejsou to tedy zrovna ideální podmínky pro bezstarostnou oslavu výročí.

Přesto má EMCO dobrý důvod hrdě slavit své 75leté výročí. Pro jednatele firmy Emco, Dr. Stefana Hansche, jsou pro další inovace důležité především rozsáhlé zkušenosti: „Naše závody disponují rozmanitým know-how v oblasti obrábění, frézování a výroby výukových strojů. Podařilo se nám tyto vědomosti propojit do nabídky specifických řešení na míru našim zákazníkům.“

E-mail
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...