V prvním čtvrtletí 2013 Unipetrol vykázal tržby téměř 25 miliard korun

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

Výsledky skupiny Unipetrol byly v prvním čtvrtletí ovlivněny přetrvávající recesí české a EU ekonomiky a rostoucími dovozy paliv v rámci šedé ekonomiky, které markantně poškodily přezásobený český trh. Společnost zaznamenala kladný provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA) 540 milionů Kč, při obratu 24,776 mld. Kč (meziroční pokles -3 %).

„Skupina Unipetrol pociťuje ekonomické zpomalení na snižující se poptávce po palivech na maloobchodním i velkoobchodním trhu, včetně silného konkurenčního tlaku na marže. Za dlouhodobě kritickou považujeme situaci ohledně přetrvávající šedé zóny na českém trhu s palivy,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Marek Świtajewski a dodal: „Provozní výsledek skupiny Unipetrol v prvním čtvrtletí pozitivně ovlivnil zejména segment petrochemie, kde došlo meziročně k výraznému zlepšení petrochemických marží. Tento segment vytváří kladný EBIT již tři po sobě jdoucí čtvrtletí.“

Společnost vykázala negativní provozní výsledek (EBIT) na úrovni -70 milionů korun. Čistá ztráta společnosti dosáhla v prvním čtvrtletí hodnoty 148 milionů Kč. Byla zápornější než provozní výsledek vzhledem k čistým finančním nákladům ve výši 93 milionů Kč, částečně kompenzovaných kladnou zaúčtovanou daní z příjmů ve výši 15 milionů Kč.

V rafinérském segmentu dosáhl v prvním čtvrtletí 2013 objem zpracované ropy 896kt, což je hodnota srovnatelná se stejným obdobím roku 2012 (906 kt). Využití rafinérských kapacit vzrostlo o 9 % v meziročním srovnání a dosáhlo úrovně 80 %. Provozní výsledek rafinérského segmentu v prvním čtvrtletí dosáhl -455 milionů korun, zejména s ohledem na slabou zimní sezónnost ve smyslu rafinérských marží a objemů a také přezásobení tuzemského trhu i v důsledku rostoucích importů v rámci šedé zóny. Prodejní objemy rafinérských produktů meziročně klesly o 2 % na úroveň 737 kt v prvním čtvrtletí.

Provozní výsledek petrochemického segmentu za první čtvrtletí letošního roku činí +427 milionů korun. Výsledek pozitivně ovlivnila zejména velmi dobrá úroveň petrochemických marží a pokračující interní optimalizační opatření. Prodejní objemy petrochemických produktů v prvním čtvrtletí meziročně klesly o 8 % na úroveň 403 kt., zejména s ohledem na slabou poptávku po polymerech v důsledku předzásobení na konci roku 2012. Prodejní objemy polypropylénu zůstaly meziročně konstantní, v případě

polyetylénu společnost zaznamenala pokles prodejů o 17 %. K 1. lednu 2013 došlo podle plánu k trvalému odstavení jednotky výroby močoviny v Litvínově.

Maloobchodní segment v prvním čtvrtletí roku 2013 vygeneroval provozní ztrátu -34 mil. Kč, zejména s ohledem na slabou sezónnost, recesi české ekonomiky, velmi ostrou cenovou konkurenci na tuzemském trhu a vliv dovozu nezdaněných pohonných hmot v rámci šedé zóny ekonomiky. Společnost zaznamenala nižší jednotkové marže, především u benzínu. Prodej prémiových paliv VERVA meziročně klesl, zejména s ohledem na absenci extrémního mrazivého počasí, které panovalo během února loňského roku. Začátkem dubna společnost BENZINA uzavřela se společností VÍTKOVICE Doprava rezervační smlouvu na 20 lokalit pro výstavbu CNG plnicích stanic. Ty by měly na čerpacích stanicích BENZINA vzniknout v horizontu dvou až tří let. Uzavřená spolupráce tak přispěje k významnému rozvoji sítě CNG plnicích stanic v České republice.

Cíle pro rok 2013

Finanční cíle:

  • Program provozní excelentnosti – kladný dopad na EBIT ve výši 1,5 mld. Kč
  • Kladný provozní zisk (EBIT)
  • Plánované investiční výdaje (CAPEX) ve výši 2,7 mld. Kč

Nefinanční cíle:

  • Střednědobá strategie skupiny Unipetrol se plánuje zveřejnit do konce druhého čtvrtletí 2013
  • Periodická zarážka kralupské rafinérie v září a říjnu
  • Mírně nižší objem zpracované ropy na úrovni 3 761 tis. tun kvůli periodické zarážce kralupské rafinérie (3 927 tis. tun v roce 2012)
  • Pokračování restrukturalizace
  • Příprava a výstavba čtyř nových samoobslužných čerpacích stanic Express 24
  • Nárůst podílu Benziny na maloobchodním trhu na 14,2 % z 13,7 % v roce 2012
  • Aktivní role UNIPETROLu při podpoře legislativních opatření na zmírnění šedé zóny s palivy a udržitelnosti nákladů spojených s regulací v oblasti energie z obnovitelných zdrojů
Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...