Výzkumný projekt: V Mohuči začali skladovat energii větru

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

V německé Mohuči byl uveden do provozu Energiepark Mainz, který disponuje největším PEM elektrolyzérem na světě. Systém umožňuje přeměnit momentálně nadbytečnou elektřinu na vodík a „uskladnit“ ji tak k pozdějšímu použití. Němečtí energetici doufají, že tento způsob akumulace nadbytečné energie s možností zpětného zpracování vodíku na elektřinu a teplo může vnést čerstvý vítr do plachet německé „Energiewende“.

Při přechodu z konvenčních na obnovitelné zdroje se totiž stále častěji potýkají s nestabilitou elektrizačních soustav, kterou z velké části způsobují větrné elektrárny. Ty v 1. pololetí 2015 vyrobily v průměru asi 40,5 TWh elektřiny, což je o 39 % více než ve stejném období roku 2014. Přitom například v lednu stoupla produkce díky orkánům během bouří Elon a Felix na 10,40 TWh, v únoru ale klesla na 5,85 TWh (dle údajů Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme).

Princip činnosti systému akumulace energie. Zdroj: Energiepark Mainz (Vysvětlivky: Windenergie = energie větru; Strom = elektřina; Forschung = výzkum; Wasserstoffgewinnung durch Elektrolyse und anschliessende Speicherung = výroba vodík elektrolýzou a jeho následné skladování; Wasserstoff = vodík; Industrie = průmysl; Tankstelle = čerpací stanice; Haushalte = domácnosti; Öffentliches Gasnetz = veřejná plynová síť; Gaskraftwerk = plynová elektrárna)
Princip činnosti systému akumulace energie. Zdroj: Energiepark Mainz
(Vysvětlivky: Windenergie = energie větru; Strom = elektřina; Forschung = výzkum; Wasserstoffgewinnung durch Elektrolyse und anschliessende Speicherung = výroba vodík elektrolýzou a jeho následné skladování; Wasserstoff = vodík; Industrie = průmysl; Tankstelle = čerpací stanice; Haushalte = domácnosti; Öffentliches Gasnetz = veřejná plynová síť; Gaskraftwerk = plynová elektrárna)

Pilotní projekt firem Stadtwerke Mainz AG, Siemens, Linde Group a vysoké školy Hochschule RheinMain zkoumá možnosti regulace dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů. Energetický park, který disponuje momentálně nejvýkonnějším PEM elektrolyzérem na světě a skladem „zeleného“ vodíku, stál kolem 17 milionů eur a byl vybudován s podporou spolkového ministerstva hospodářství a energetiky v rámci rozvoje technologií skladování energie.

Podstatou procesu je elektrolýza, při které se působením elektrického proudu v upraveném vodném roztoku rozkládá voda na vodík a kyslík. Na rozdíl od starších typů alkalické elektrolýzy nezávisí spuštění elektrolyzérů s protonově výměnnou membránou (PEM) na provozní teplotě. Nové zařízení je proto daleko flexibilnější a v případě přetlaku v síti může zahájit výrobu vodíku okamžitě. Energetický park je propojen s několika větrnými elektrárnami v blízkém okolí a PEM elektrolyzér zpracuje v období nadprodukce až 6 MW jejich výkonu. Energeticky úspornou kompresi vodíku zajišťují inovativní iontové technologie stlačování plynu. Vodík bude v cisternách rozvážen do čerpacích stanic pro vodíková auta, přidáván do distribuční sítě zemního plynu, nebo uskladněn.

Z hlediska skladování energie ve formě vodíku představuje projekt Energiepark Mainz nadějnou alternativu pro energetiku obecně. Stavba vodíkových úložišť totiž není omezena výběrem lokality, jako tomu je v případě přečerpávacích vodních elektráren.

Spolková země Porýní-Falc a tedy i hlavní město Mohuč mají plně přejít na energii z OZE do roku 2030. Více jak dvě třetiny by měly dodávat právě větrníky.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...