Úspěchy českých firem v zahraničí: milevská ZVVZ Machinery v Kanadě

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] Každý zahraniční trh má svá specifika a ty musí české exportující firmy akceptovat. Kontaktovali jsme úspěšné české firmy, kterým se povedlo již do zahraničí proniknout. Jaké překážky museli zdolávat a co rozhodlo o jejich úspěchu? Odpovědi na tyto otázky budou součástí nového seriálu o úspěších českých firem v zahraničí. V dnešním díle se budeme věnovat Kanadě a milevské společnosti ZVVZ Machinery.

V březnu roku 2011 se povedlo milevské firmě ZVVZ Machinery realizovat mimořádnou dodávku obřího ventilátoru pro Oshawskou univerzitu skrze amerického prostředníka. Ventilátor APH 4850 byl 22 metrů dlouhý a 70 tun těžký. Ventilátor s průměrem oběžného kola dosahujícího téměř 5 metrů dokáže vyvinout v měřící komoře rychlost větru až 240 km/h a jeho síla se využívá k testování dopravních prostředků. Cena ventilátoru dosáhla hodnoty 33 milionů korun.

Axiální přetlakový APH ventilátor

  • objemový průtok 6 až 880 m3.s-1
  • celkový tlak 240 až 5 450 Pa
  • teplota dopravované vzdušiny – 20 až + 40 °C (pro ventilátory s průměry 1 800 až 3 500 mm do 400°C pouze po dobu 2 hodin)

Jaká Vaše silná stránka rozhodla o získání této zakázky?

GŘ Jiří Konůpek: Podmínkou, aby naše nabídka byla úspěšná a obdrželi jsme zakázku, bylo, aby námi nabízený ventilátor splňoval veškeré technické požadavky na něj kladené, termín dodání odpovídal harmonogramu stavby a přitom byla cena nabízeného zařízení výhodnější než ceny v nabídkách konkurenčních společností. Tato podmínka byla splněna a navíc byla naše nabídka podpořena velmi dobrou referencí ventilátoru ZVVZ u společnosti AUDI v Německu. V těchto velmi úzce specializovaných činnostech ve světě dominují 4 společnosti.

Čtěte také: Úspěchy českého průmyslu v zahraničí: Kanada

S jakými překážkami jste se museli na kanadském trhu vypořádat?

GŘ Jiří Konůpek: Při realizaci obchodního případu se naše společnost musela vypořádat s překážkami, které vyplynuly ze vzdálenosti místa instalace, jako například časový posun při komunikaci se zákazníkem, ale i s montáží a instalací stroje na místě v Kanadě. Dále jsme se poprvé setkali s jinými předpisy a zvyklostmi v provincii Ontário, ať se týkaly bezpečnosti práce na staveništi, způsobů měření parametrů aj.

Výběr pracovníků byl omezen i jazykovými znalostmi našich odborníků. Některé nejasnosti a obtíže vyplynuly i z toho, že tak velký ventilátor jsme v této době v našem závodě vyráběli poprvé a museli velkým rozměrům přizpůsobovat naše technologické postupy. Výsledná kvalita díla a to, že jsme veškeré dodávky a montáže provedli včas, svědčí o tom, že se naši pracovníci s překážkami úspěšně vyrovnali.

O spokojenosti zákazníka i projekční společnosti svědčí skutečnost, že se na nás znovu obrací s poptávkami dalších ventilátorů.

Příští týden

Těšit se můžete na běloruský trh ze zkušeností společnosti AŽD Praha.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...