Úspěchy českého průmyslu v zahraničí: Vietnam

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

České firmy úspěšně pronikají na zahraniční trhy a dokazují, že český průmysl může ovládnout světová kolbiště. Jaké jsou příležitosti pro české firmy ve Vietnamu? Jaká lokální specifika musí české firmy při vstupu na vietnamský trh překonávat? To a mnohem více prozradí první díl seriálu o úspěších českého průmyslu v zahraničí.

Ho Chi Min je nejenom turistickým lákadlem Vietnamu
Ho Chi Min je nejenom turistickým lákadlem Vietnamu. Foto: Iostream01

Vietnam v datech

Oficiální název: Vietnamská socialistická republika
Rozloha: 331 211 km2
Počet obyvatel: 85,78 milionů
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 53 %
Míra nezaměstnanosti: 4,65 %
Úřední jazyk: Vietnamština
Peněžní jednotka: Vietnamský dong (VND)
Aktuální kurz dle ČNB (31. 10. 2012): 1097 VND = 1 CZK

Ekonomika země

Hlavním tématem vietnamské ekonomiky, ekonomiky, která patří ve světě k těm rozvíjejícím se, je v posledních letech převážně příliš vysoká míra inflace. Zatímco byl nominální růst HDP v roce 2011 5,9 % a na rok 2012 se plánuje nominální růst ve výši 6,5 %, roční míra inflace převyšuje každoročně 10 %. Reálný HDP země je tak záporný. Ve snaze snížit inflaci prochází vietnamská ekonomika restriktivními opatřeními jak ze strany vlády, tak ze strany centrální banky.

Tabulka: Vybrané makroekonomické ukazatele

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/

Čtěte každý čtvrtek o úspěších českého průmyslu v zahraničí. Každý díl věnujeme jinému zahraničnímu trhu.

Průmysl země

Tempo růstu průmyslové výroby dosáhlo v roce 2011 6,8 %. Nejdůležitější složkou průmyslové výroby je odvětví textilního a oděvního průmyslu. V textilním a oděvním průmyslu dnes ve Vietnamu pracuje více než 2 200 podniků, z toho je 76 % vietnamských a 24 % zahraničních. Nejvíce se tyto podniky vyskytují v okolí Ho Či Minova Města a Hanoje.

S tímto odvětvím úzce souvisí další důležité odvětví, a to obuvnický průmysl. V tomto oboru pracuje cca 400 podniků, přičemž celková produkce obuvi byla jen za rok 2011 600 mil. párů. To dělá z Vietnamu čtvrtého největšího výrobce obuvi na světě.

Zahájením provozu ropné rafinerie v roce 2009 má velkou budoucnost ve Vietnamu i petrochemický a chemický průmysl. Ve výhledu je dokonce i výstavba dalších dvou rafinérií. Jedním z perspektivních oborů z těchto odvětví je výroba umělých hnojiv.

Nemalé postavení má ve Vietnamu i dopravní průmysl. V rámci výroby silničních dopravních prostředků má ve Vietnamu zastoupení téměř každá automobilka. Vyrábí se zde Toyota, Mitsubishi, Honda, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Mazda, Kia, Hyundai, GM Daewoo, Suzuki, Fiat, Ssangyong a Daihatsu. Největší podíl mají na trhu samozřejmě japonští a korejští výrobci.

Ve Vietnamu vyrábí své téměř každá automobilka
Ve Vietnamu vyrábí svá auta téměř každá automobilka.

Zato strojírenský průmysl se stále potýká s vážnými problémy. Většina používaných strojů musí být kvůli nízkému stupni technologického vývoje vietnamského průmyslu dovážena. Položka dovozu strojů je tak obrovskou investiční příležitostí evropských a jiných světových firem a zároveň hlavní příčinou deficitu vietnamské obchodní bilance.

IT průmysl zase patří k těm nejrychleji se rozvíjejícím průmyslům. Roční přírůstky, které se pohybují v řádu 20 až 25 % již od roku 2000, přitahují pozornost mnoha zahraničních investorů.

Infrastruktura země

Vietnam se nemůže pyšnit zrovna velmi dobře rozvinutou infrastrukturou. Celková délka silniční sítě je 222 tis. km, z toho ovšem pouze 53 tis. km je vyasfaltováno. V období dešťů je tak téměř polovina všech silnic nesjízdných. Železniční síť je dlouhá cca 2 600 km a je  tvořená pouze jednokolejnými tratěmi. Nejdelší je spojnice mezi Hanojí a Ho Či Minovým Městem v délce 1 730 km. Železniční tratě, mosty i vozový park jsou již ve velmi špatném technickém stavu.

Z rejstříku plánovaných projektů zmiňme výstavbu kolejové dopravy v Hanoji a plánovanou výstavbu metra v Ho Či Minově Městě, která představuje investiční potenciál pro zahraniční firmy.

Dále je ve Vietnamu možnost dopravy v rámci rozsáhlé říční sítě, závislé především na počasí, a letecké dopravy, která je na relativně dobré úrovni. Ve Vietnamu najdeme 23 letišť, z toho 9 mezinárodních, přičemž se plánuje výstavba dalších.

Energetický sektor je doposud převážně ve vlastnictví státu.

Přístav v Saigonu
Přístav v Saigonu. Foto: Genghiskhanviet

Spolupráce České republiky s Vietnamem

V rámci obchodní bilance pokračuje na české straně značný deficit, způsobený především dovozem spotřebního zboží do ČR. V protisměru tvoří český export především papírenské stroje, desinfekční prostředky a umělá hnojiva.

Tabulka: Vývoj vzájemného obchodu (v mil. USD)

Perspektivní odvětví pro české investice ve Vietnamu

 • technologie a zařízení pro průmyslovou výrobu
 • čistírny odpadních vod (zejména průmyslových), spalovny odpadů
 • telekomunikace a informační technologie
 • strojírenská zařízení (obuvnické a textilní stroje, obráběcí a tvářecí stroje)
 • balicí stroje a zařízení pro zpracování potravin a zemědělských produktů
 • pivovary i minipivovary
 • zařízení pro energetiku
 • městské autobusy, terénní nákladní automobily
 • farmaceutické výrobky
 • zdravotnická technika a vybavení
 • práškové mléko
 • petrochemické strojírenství
 • chemikálie (zejména pro výrobu plastických hmot a hnojiv)
 • čerpadla a zavlažovací systémy

Realizované projekty

Každý rok jsou na území Vietnamu realizovány českými firmami desítky projektů.

Firma Oerlikon Czech s.r.o., od roku 1992 součást německé firmy Schlafhorst, je tradičním výrobcem textilních strojů (bezvřetenové dopřádací stroje značky BD) dříve známým pod jménem Elitex Červený Kostelec (později Elitex Saurer, dále Saurer Czech a nyní Oerlikon Czech). Tato firma od roku 1998 do roku 2008 exportovala do Vietnamu stroje v hodnotě 5 740 000 USD a 7 107 000 EUR (některé zakázky uzavřeny v USD a některé v EURO měně). Podmínkou získání zakázek bylo pro firmu přesvědčit zákazníky o kvalitách jejích strojů, o dobrém servisu a potřebě strojů v textilním segmentu ve Vietnamu. To se firmě nakonec podařilo a Vietnam se stal jejím významným odběratelem. Od roku 2009 jsou již tyto textilní stroje vyráběny v Číně a prodej je řízen vlastníkem Oerlikon Schlafhorst z Německa. Vietnam je však stále významným firemním odběratelem.

Firma Alta Brno dále dodává do Vietnamu dobývací a dopravní stroje. Dodávky směřují ke státnímu těžařskému podniku Vinacomin. Inekon Group a.s. zase uzavřela smlouvu na výstavbu cementárny v provincii Ninh Binh. BGM Holding vystavil závod na produkci kaolínu v provincii Quang Binh.

Realizace projektu ve Vietnamu vyžaduje velice aktivní a vytrvalý přístup a kompletní přípravu celého projektu. Vietnamské firmy se samy od sebe moc často jako první neangažují.

Nejperspektivnější odvětví

A kde je možnost zahraniční investice aktuálně nejperspektivnější?

 • výroba pro export
 • výroba v oblasti náhrady dovozů (import substitution)
 • zemědělská výroba a zpracování zemědělských, lesních a vodních produktů
 • využívání nejmodernějších technologií, informační technologie
 • zpracování surovin a efektivní využívání přírodního bohatství země
 • budování projektů infrastruktury a důležitých průmyslových zařízení
 • projekty náročné na pracovní sílu
 • projekty lokalizované v horských a odlehlých oblastech

Vzhledem k tlakům levných dovozů ze strany zemí ASEAN budou vietnamské podniky nuceny obměnit svá výrobní zařízení a používané technologie. Pro české firmy je to tak možnost využití této potřeby dodáním potřebných strojů, především speciálních těžkých strojů. Budoucnost má i ekologické strojírenství a rozhodně hi-tech obory.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...