Úspěchy českého průmyslu v zahraničí: USA

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] České firmy úspěšně pronikají na zahraniční trhy a dokazují, že český průmysl může ovládnout světová kolbiště. Jaké jsou příležitosti pro české firmy v USA? Jaká lokální specifika musí české firmy při vstupu na americký trh překonávat? To a mnohem více prozradí devátý díl seriálu o úspěších českého průmyslu v zahraničí.

USA v číslech

Oficiální název: United States of America
Rozloha: 9 148 tis. km2
Počet obyvatel: 312 milionů
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 49,3 %
Míra nezaměstnanosti: 7,8 %
Úřední jazyk: Angličtina
Peněžní jednotka: Americký dolar (USD)
Aktuální kurz dle ČNB (3. 1. 2013): 1 USD = 19,3 CZK

Ekonomika země

Největší a nejsilnější na světě, taková je ekonomika USA. V roce 2011 dosáhlo HDP USA výše přesahující 285 bilionů korun. Amerika je zemí s nejvíce registrovanými průmyslovými patenty a leader v inovacích. Po Číně a SRN bylo USA třetím největším vývozcem zboží. V dovozu je dokonce na první příčce. V růstu ekonomiky je USA postupně dotahováno výrazněji rostoucí Čínou, podle odhadů by mělo dojít k vyrovnání kolem roku 2025.

Tabulka: Vybrané makroekonomické ukazatele

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/; Americký statistický úřad

Průmysl země

Americký průmysl se dělí především na výrobu a dále na těžbu nerostných surovin. Výrobní sektor USA byl do roku 2010 největším na světě, poté byl předběhnut Čínou. Pro tento předstih byla motorem především nízká cena pracovní síly v Číně, řada amerických firem tak koncem 20. a počátkem 21. století přesouvala svou výrobu právě na území Číny. Zvolna vyrovnávající se úroveň mezd a snižující se kvalita čínské výroby ovšem tento dříve mohutný přesun zpomaluje a řada amerických firem dokonce již přemýšlí o návratu své výroby do USA. I nadále se však dá očekávat, že USA bude v průmyslové výrobě světovou dvojkou.

Celý průmysl tvoří zhruba 11-12 % amerického HDP.

Manhattan
Manhattan. Foto: Florin dr

Hlavní průmyslové obory a zastupující firmyZdroj: Businessinfo.cz

Energetika

Prvenství ve světě má USA i ve spotřebě energií. Na celkové spotřebě, převyšující 100 kvadrilionů KJ, se z 60 procent podílela výrobní a průmyslová odvětví, z 28 procent oblast osobní a nákladní dopravy a z 12 procent komerční subjekty a domácnosti. USA těží ropu ve výši 300-400 milionů tun ročně a je soběstačná zhruba z poloviny. Dále těží USA uhlí, jehož roční produkce převyšuje bilion metrických tun, z čehož putuje 93 procent na výrobu elektrické energie.

Spotřeba elektrické energie dosáhla v roce 2009 úrovně 3 741 TWh, což je v porovnání s rokem 1950 13x více. Instalované kapacity na území USA jsou ve výši 9 522 TWh. 49 procent energie se vyrábí z uhlí, 21 procent ze zemního plynu a 19 procent z jádra, zbytek se vyrábí z méně zastoupených zdrojů.

Doprava

Americká doprava žije především dopravou automobilovou, která tvoří 87 procent každodenních přesunů amerického obyvatelstva. 9 procent tvoří pěší chůze a pouhá 4 procenta zbývají na ostatní druhy dopravy, jejichž součástí je i MHD. V souvislosti s automobilovou dopravou řeší Američané neustále vzrůstající ceny pohonných hmot. Tento nepříznivý vývoj částečně koriguje snižující se průměrná spotřeba vozidel.

Spolupráce České republiky s USA

Spolupráce s USA se na celkovém zahraničním obchodu ČR podílí zhruba dvěma procenty. V českém exportu dominují reaktory, kotle, přístroje umožňující záznam a reprodukci zvuku a TV obrazu. Dále výrobky ze železa či oceli, motorová vozidla, traktory, kola atd.

Dovozními položkami jsou také nejčastěji kotle a reaktory. Dále jsou to například optické přístroje a farmaceutické výrobky.

Tabulka: Vývoj vzájemného obchodu (v mil. USD)

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/

Perspektivní odvětví pro české investice v USA:

  • Informační technologie, software
  • Biotechnologie
  • Zdravotnická technika
  • Mikroelektronika
  • Lehká letadla a jejich součásti
  • Energetika (výstavba a renovace elektráren či jejích součástí)
  • Vojenský průmysl
  • Automobilový průmysl
  • Zabezpečovací technika
  • MHD

Realizované projekty

Plzeňská Škoda Transportation uzavřela v lednu 2006 strategické partnerství se zdejší společností Oregon Iron Works týkající se výroby tramvají s použitím Škodováckého know-how a motorů na území USA. Ihned v roce 2007 vyhrála Škoda dodávku prvního prototypu tramvaje do Portlandu, kam již předtím dodala několik kusů. Motor dodávaný do portlandského modelu se ale bohužel neosvědčil, a tak již k dalším dodávkám nedošlo.

Tramcar 10 T - navrženo pro americký trh. Foto: Škoda Transportation
Tramcar 10 T – navrženo pro americký trh. Foto: Škoda Transportation

V oblasti spotřebního zboží je velmi aktivní jihočeský pivovar Budvar, který od roku 2000 vyváží na americké území své pivo pod názvem Czechvar. Ke konci roku 2012 rozšířil Budvar vývoz o tmavý ležák, přičemž odeslal v první várce přes 93 tisíc 0,33l lahví. Celkem má Budvar v plánu na rok 2013 prodej kolem 9 tisíc hektolitrů Czechvaru na území USA.

Petrof, česká firma vyrábějící piana od poloviny 19. století, přesunula své aktivity zhruba 100 let poté i na území Ameriky. Od roku 2007 zde má i svou dceřinou společnost Petrof U.S.A., jejímuž vzniku výrazně pomohl několikaletý spor Petrofu se zdejším distributorem. V současné utlumené činnosti na území USA by mohla pomoci zotavující se situace nejen v českém podniku i zlepšení koupěschopnosti trhu v USA.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...