Úspěchy českého průmyslu v zahraničí: Ukrajina

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

České firmy úspěšně pronikají na zahraniční trhy a dokazují, že český průmysl může ovládnout světová kolbiště. Jaké jsou příležitosti pro české firmy na Ukrajině? Jaká lokální specifika musí české firmy při vstupu na ukrajinský trh překonávat? To a mnohem více prozradí třetí díl seriálu o úspěších českého průmyslu v zahraničí.

Ukrajina v datech

Oficiální název: Ukrajina
Rozloha: 603 700 km2
Počet obyvatel: 45,6 miliónů
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 44,5 %
Míra nezaměstnanosti:  1,6 %
Úřední jazyk: Ukrajinština, Ruština (východní oblasti)
Peněžní jednotka: Hryvna (UAH)
Aktuální kurz dle ČNB (16. 11. 2012): 1 UAH = 2,444 CZK

Ekonomika země

Ukrajinská ekonomika je charakteristická vysokou mírou korupce a šedé ekonomiky. Přesto všechno ale zaznamenává v porovnání se západními evropskými státy relativně vysoké tempo růstu HDP. V roce 2011 rostly nejvíce sektory chemického a strojírenského průmyslu a dále sektor zemědělství. Všechny tyto tři sektory a i řada dalších rostly v roce 2011 meziročně ve dvouciferných hodnotách. Takto výrazně zahřátá ekonomika s sebou nese ale i tendence k vysoké míře inflace. Ta je, i přesto že dochází k jejímu pozvolnému poklesu, stále velmi vysoká. Ukrajinské hospodářství řeší mnoho důležitých otázek ohledně investičního a podnikatelského prostředí, které je díky výrazným lobbistickým vlivům jednotlivých skupin a 50% podílu šedé zóny na ukrajinském HDP značně problematické. Ukrajinu čeká ještě schválení řady potřebných hospodářských a strukturálních reforem pro budoucí pozitivní vývoj země, což nebude jednoduché.

Tabulka: Vybrané makroekonomické ukazatele

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/

Průmysl země

Meziroční nárůst průmyslové výroby zaznamenal v roce 2011 výše 7,6 procenta. Největším podílem se na tomto růstu podílely sektory chemické, strojírenské a hutní výroby. Nejmenších nárůstů bylo dosaženo v lehkém a těžebním průmyslu.

Čtěte také předchozí díly:

Energetika

Hlavním zdrojem elektrické energie jsou na území Ukrajiny čtyři jaderné elektrárny s celkem 15 bloky a instalovaným výkonem 13,8 GW. Téměř veškerá výroba a dále i spotřeba energie je na Ukrajině v rukách státu. Stát vlastní většinu elektráren a zároveň je i většinovým vlastníkem podniků, které mají největší podíl na spotřebě ukrajinské energie. Co se týče samotné spotřeby energie, patří Ukrajina mezi nejnáročnější státy ve spotřebě na jednotku vyprodukovaného HDP. Tato spotřeba je místy dvakrát až třikrát vyšší při porovnání se západními státy. Celková instalovaná kapacita výroby energie (54 GW) řadí Ukrajinu na 12. místo na světě.

„Celý sektor je mimořádně neefektivní, podinvestovaný a netransparentní. Stát velice chabě prosazuje svoje zájmy a nadále dotuje ceny plynu pro obyvatelstvo i vybrané průmyslové podniky. Energetická strategie na období do roku 2030 schválená vládou v březnu 2006 není uplatňována,“ popisuje výstižně portál BusinessInfo.

Zemní plyn je na území Ukrajiny také silně spotřebováván, z 80 procent se do země dováží, a jelikož je jeho výhradním dodavatelem Rusko, staví tato situace Ukrajinu do výrazně podřízené pozice.

Ve spotřebě ropy je Ukrajina soběstačná z 34,7 procent.

Doprava

Ukrajinská dopravní síť není ještě příliš rozvinutá a skrývá se v ní obrovský podnikatelský potenciál do budoucna. Na železnici bude v budoucnu kladen důraz na kompletní modernizaci všech s železnicí souvisejících technologií. Na Ukrajině silně zaostává i silniční síť, což představuje vzhledem k velkým vzdálenostem na Ukrajině značný problém. Modernizací by měla projít i letecká a námořní doprava.

Přístav Odessa
Přístav Odessa

Spolupráce České republiky s Ukrajinou

V roce 2011 byla Ukrajina 18. místě v žebříčku zemí s největším českým vývozem. V oblasti dovozu je Ukrajina na 19. místě.

V rámci vývozu dominují položky související s motorovými a železničními vozidly, zařízení pro zpracování dat a telekomunikační zařízení. Dále trubky a hadice z plastických hmot, elektronky, diody a tranzistory.

V dovozu výrazně převládají železná ruda a koncentráty, které zaujímají 55 procent veškerého dovozu. Dále jsou to výrobky z válcovaného železa a oceli, rozvody elektrické energie a ropné produkty.

Tabulka: Vývoj vzájemného obchodu (v mil. USD)

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/

Perspektivní odvětví pro české investice na Ukrajině

  • energetika (zařízení související s alternativními zdroji energie)
  • infrastruktura
  • zemědělsko-potravinářské stroje (projekty v oblasti chovu kuřat a dobytka)
  • strojírenství (kovoobráběcí zařízení)
  • metalurgie
  • chemický průmysl (polypropylén, polyamid, polyetylén, tekutý polyuretan)
  • zdravotnická technika
  • výroba léčiv

Realizované projekty

Podnikání na území Ukrajiny není vzhledem ke zdejším podnikatelským podmínkám vůbec jednoduché, přesto se zde uskutečnilo již mnoho úspěšných podnikatelských výměn a koooperací. Pojďme si vyjmenovat ve zkratce několik z nich.

V oblasti českého vývozu je velmi úspěšná Škoda Auto, která vyvezla v roce 2011 díly a příslušenství motorových vozidel v celkové hodnotě 2,74 miliard korun. Prodej osobních automobilů Škoda zde zajišťují sami ukrajinští distributoři. Za poslední rok zaznamenal největší nárůst ve výrobě Škodovek závod Solomonovo na západu Ukrajiny.

Dále je potřeba zmínit výrobní spolupráci české firmy Cegelec s ukrajinskou korporací Bohdan. Obě firmy na Ukrajině společně vyrábějí trolejbusy a zatímco firma Bohdan má na starosti karoserii s podvozkem, Cegelec zajišťuje elektrické vybavení trolejbusu a jeho následnou montáž.

Na závěr zmiňme ještě aktivity společností Škoda Vagonka, která získala kontrakt na dodávku soustavy dvoupodlažních šestivozových jednotek a Škoda jaderné strojírenství, která dodává systémy řízení a bezpečnosti pro ukrajinské jaderné elektrárny.

Ukrajinské firmy mají zájem o výrobní kooperace a zakládání společných podniků. Perspektivní jsou zde téměř všechna průmyslová odvětví a dále oblasti potravinářství a oblasti úsporných energetických zařízení.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...