Úspěchy českého průmyslu v zahraničí: Srbsko

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] České firmy úspěšně pronikají na zahraniční trhy a dokazují, že český průmysl může ovládnout světová kolbiště. Jaké jsou příležitosti pro české firmy v Srbsku? Jaká lokální specifika musí české firmy při vstupu na srbský trh překonávat? To a mnohem více prozradí sedmý díl seriálu o úspěších českého průmyslu v zahraničí.

Srbsko v číslech

Oficiální název: Srbská republika
Rozloha: 77 474 km2
Počet obyvatel: 7,5 milionů
Míra nezaměstnanosti: 25,5 %
Úřední jazyk: Srbština
Peněžní jednotka: Dinár (RSD)
Aktuální kurz dle ČNB (16. 12. 2012): 100 RSD = 22,3 CZK

Ekonomika země

Srbská ekonomika má velké problémy se zadlužením země a s vysokou mírou nezaměstnanosti. V dobré kondici není ani hospodářský růst, který je silně provázán s Evropou a po poklesu v roce 2009 rostl v letech následujících jen velmi zvolna. Z absolutních čísel je oficiální počet nezaměstnaných ve výši 750 000 osob. Neoficiálně až dvakrát tolik. Na HDP Srbska se nejvíce podílí sektor služeb (64,3 %) a dále průmysl (20,3 %). Na třetím místě je lesnictví a zemědělství s 11,3 procenty.

Tabulka: Vybrané makroekonomické ukazatele

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/; Srbský statistický úřad

Čtěte také předchozí díly seriálu:

Průmysl země

Průmysl je v Srbsku ve stejně špatné kondici jako celá ekonomika. Průmyslovými podniky se line druhotná platební neschopnost, která současnému stavu také nepomáhá. Chybí zde přímé zahraniční investice a díky neschopnosti srbské vlády cokoli svižně restrukturalizovat a také díky striktní měnové politice srbské centrální banky, nečeká Srbsko v tomto směru v blízké době žádné výrazné zlepšení. Nejvíce se produkují výrobky s malou přidanou hodnotou, a to i díky velkému úpadku srbského průmyslu v uplynulých krizových letech. Nízký základ průmyslové výroby nabízí i přes velké ekonomické problémy Srbska významný potenciál průmyslového růstu. Potenciální je rozvoj v oblasti chemického průmyslu a v průmyslu základních kovů.

Hlavní město Srbska - Bělehrad. Foto: ZeWaren
Srbská metropole Bělehrad. Foto: ZeWaren

Energetika

Srbsko disponuje ložisky ropy, zemního plynu, uhlí a dalších nerostných surovin. Roční produkce ropy je 7,8 milionů tun ročně. Celkové energetické kapacity Srbska jsou přes 7 GW, z toho jsou téměř 4 GW instalovány v tepelných elektrárnách používajících jako palivo vytěžený lignit. Téměř 3 GW jsou produkovány z hydroelektráren a 353 MW je instalováno v tepelných elektrárnách používajících jako palivo mazut/zemní plyn.

Elektroprivreda Srbije (EPS), národní energetický výrobce a dodavatel elektrické energie, uzavřel kontrakt s čínskou národní společností pro vývoz a dovoz strojů na realizaci projektů v srbské tepelné elektrárně Kostolac B v hodnotě 31 miliard korun.

Doprava

Silniční doprava je v Evropě na národní úrovni ve třetím nejhorším možném stavu po Albánii a Bosně a Hercegovině. Z celkové délky dosahující téměř 41 tisíc kilometrů zdejších vozovek je více než 32 procent vozovek starších 20 let. Díky tomu není udivující hodnocení stavu vozovek, které udává, že pouhých 25 % vozovek je v dobrém, 19 % v přijatelném a 56 % ve špatném technickém stavu. V současné době se do rozvoje silniční infrastruktury výrazně investuje.

Železniční doprava je také v bídném stavu a v místech důležitých pro obchod nedosahuje srbská železnice požadovaných kapacit. Snaha srbské vlády o zlepšení stávající dopravní situace představuje obrovský potenciál pro české firmy. Řada z nich zde již v této oblasti působí.

Spolupráce České republiky se Srbskem

Vzájemný obchod České republiky se Srbskem rok do roku neustále nabývá na svém objemu.

Česká republika do Srbska nejvíce vyváží elektrickou energii a automobily. Zpátky se Česku vrací také elektrická energie, výrobky ze železa a pneumatiky z nové pryže.

Tabulka: Vývoj vzájemného obchodu (v mil. USD)

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/

Perspektivní odvětví pro české investice v Srbsku

  • Dopravní infrastruktura
  • Oblast ochrany životního prostředí, především dodávka malých vodních elektráren
  • Stavební díly

Realizované projekty

V průběhu roku 2006 dodala společnost Inekon Group Srbským železnicím deset nových lokomotiv k zajišťování posunovací služby a přetahů vlaků vyrobených Holdingem ČMKS v závodě v České Třebové. Kontrakt měl hodnotu přesahující 180 milionů korun. V roce 2005 byl tento typ lokomotivy vybavené motorem Caterpillar C15 o výkonu 392 kW dokonce oceněn Zlatou medailí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

„Kontrakt na dodávku deseti kusů motorových lokomotiv jsme získali v rámci mezinárodní soutěže vypsané Srbskými železnicemi v roce 2003. Jde o zcela nová hnací železniční vozidla, jejichž výroba byla zahájena také s ohledem na předpokládaný zájem zákazníků z ostatních evropských trhů,“ uvedl Josef Hušek, předseda představenstva a generální ředitel Inekon Group.

Společnost AŽD Saobračajni sistemi Beograd zajišťuje inženýring, projektovou činnost, realizaci a montáž zabezpečovací techniky AŽD Praha pro železnici v Srbsku. V letech 2008 až 2011 nainstalovala AŽD Praha v Srbsku celkem 17 vlastních zabezpečovacích zařízení na železničních přejezdech. Dalším projektem této společnosti je dodávka zařízení v hodnotě 625 milionů korun v rámci modernizace 108 kilometrů dlouhého úseku železnice z města Niš do Dimitrovgradu. Tato modernizace má probíhat až do roku 2014.

V Srbsku je aktivních i několik desítek dalších českých firem. Zajímá-li vás zdejší hospodářství a další české firmy propojené s touto zemí, více informací naleznete na stránkách MPO a BusinessInfo.cz.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...