Úspěchy českého průmyslu v zahraničí: Norsko

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] Přinášíme pokračování úspěšného seriálu o světových zemích, které jsou ve vzájemné obchodní spolupráci s Českou republikou. Můžete se těšit na země, které jsou dle MPO vedené jako zájmové pro českou spolupráci, tedy země se zvýšeným potenciálem růstu vývozu. Jaká jsou specifika těchto zemí? Do čeho hodlají místní vlády ve velkém investovat? Které české firmy zaznamenaly v těchto zemích úspěch? To vše a mnohem více prozradí i dnešní díl, tentokrát zaměřený na Norsko.

Norsko v číslech

Oficiální název: Norské království
Rozloha: 385 tis. km2
Počet obyvatel: 5 miliónů
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 54,8 %
Míra nezaměstnanosti: 3,3 %
Úřední jazyk: Norština (verze: bokmål, nynorsk)
Peněžní jednotka: Norská koruna (NOK)
Aktuální kurz dle ČNB (18. 3. 2013): 1 NOK = 3,4 CZK

Ekonomika země

Norská ekonomika je jednou z mála pozitivně vyčnívajících ekonomik zemí starého kontinentu. Za rok 2012 se očekává růst HDP ve výši 2,4 procent. Nezaměstnanost (3,3 %) a inflace (1,4 %) se zemi daří držet na nízké úrovni. Bilance běžného účtu by měla skončit v přebytku ve výši 13,6 procent HDP a rovněž i veřejné finance by měly zaznamenat přebytek, a to ve výši 11 až 12 procent HDP. Jediným rizikem je neustále se posilující kurz Norské koruny.

Tabulka: Vybrané makroekonomické ukazatele

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/;

Průmysl země

Norský průmysl je postaven především na těžbě ropy a zemního plynu, jež zaměstnává téměř 100 tisíc pracovníků a tvoří zhruba 22 procent norského HDP. Mezi významné odvětví dále patří chemický a petrochemický průmysl (32 000 pracovníků), strojírenství (136 000 pracovníků) a potravinářství (50 000 pracovníků).

Energetika

V Norsku se nachází přes 2 600 vodních elektráren, jejichž produkce dosáhla v roce 2011 hodnoty 132 TWh a pokryla 97 procent domácí spotřeby elektrické energie. Mezi vyspělými státy se tak jedná o unikát vyrábějící pouhá 3 procenta v klasických tepelných elektrárnách a dalších alternativních zdrojích. Největšími hydroelektrárnami jsou Tonstad (960 MW), Kvilldal (1 240 MW), Sima (1 120 MW) a Aurland (840 MW). Celková instalovaná kapacita norských elektráren je 30GW plus dalších 11,2 GW v nevyužívaných rezervních přečerpávajících elektrárnách.

Čtěte také předchozí díly seriálu:

Doprava

Nejvíce je v Norsku, vzhledem k poloze země, rozvinuta lodní doprava, jejíž podíl na celosvětové námořní dopravě dosahuje 5 procent. Dle posledních údajů má Norsko k dispozici flotilu o počtu 1 820 lodí s tonáží 40 milionů GT zaměstnávající přes 51 tisíc osob.

Dále je díky velkým vzdálenostem rozšířena v zemi letecká doprava. Silniční doprava je ve velmi špatném stavu a železniční doprava není rozvinuta téměř vůbec.

Spolupráce České republiky s Norskem

Norsko představuje 22. nejvýznamnějšího obchodního partnera ČR v rámci výše obratu vzájemného obchodu. Saldo obchodní bilance je pro ČR pasivní, což je dáno dodávkami zemního plynu od roku 1997. Pokud bychom od dodávek plynu abstrahovali, saldo obchodní bilance by bylo pro ČR naopak výrazně aktivní.

K českým hlavním vývozním komoditám patří především stroje a přepravní zařízení (63 %) a tržní výrobky dle druhu materiálu (24 %). V opačném směru proudí především minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály (80 %).

Tabulka: Vývoj vzájemného obchodu (v mil. Kč)

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/; Český statistický úřad

Perspektivní odvětví pro české investice v Norsku:

  • zpracovatelský průmysl
  • těžba ropy
  • doprava ropy

Realizované projekty

Obě české společnosti podnikající na území Norska, které si dnes představíme, spadají do holdingu Vítkovice Machinery Group. Jednou z těchto společností jsou Hutní montáže, které v letech 2003 až 2005 postavily dálniční most Svinesund na trase Göteborg – Oslo a dále v letech 2010 až 2011 zmodernizovaly a rozšířily dálniční most Minnesund. Unikátní ocelový most Svinesund spojující Norsko se Švédskem se pyšnil ve své době největším obloukem s rozpětím 247 metrů. Tuto prestižní zakázku v hodnotě více než 1,5 miliónu eur získala ostravská firma v náročném mezinárodním výběrovém řízení.

Most Svinesund
Most Svinesund

Druhý z mostů, Minnesund, leží na stejné dálnici jako jeho kolega Svinesund, jen o cca 200 km severněji. Ten ostravská společnost zmodernizovala a rozšířila pro švédského partnera NCC Construction ze dvou pruhů na čtyři. Součástí zakázky byla dodávka ocelové konstrukce o hmotnosti 1 350 tun v hodnotě 66 milionů korun, kterou Hutní montáže zajistily v subdodávce u českého výrobce. Celkové tržby z této druhé zakázky byly 112 miliónů korun (2010) a 63,5 miliónů korun (2011).

Most Minnesund
Most Minnesund

Druhou ze společností holdingu Vítkovice Machinery Group jsou Vítkovice Power Engineering, které se v Norsku podílely také na výstavbě mostů. Tentokrát ale menších 2 železničních mostů Skarpsno, každý o délce 10 metrů a hmotnosti 45 tun. Mosty byly převáženy kamiony již částečně hotové po trase dlouhé 1 600 km směr norské Oslo v říjnu roku 2011.

V Norsku je aktivních i několik dalších českých firem. Zajímá-li vás zdejší hospodářství a další české firmy propojené s touto zemí, více informací naleznete na stránkách MPO a BusinessInfo.cz.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...