Úspěchy českého průmyslu v zahraničí: Mexiko

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

České firmy úspěšně pronikají na zahraniční trhy a dokazují, že český průmysl může ovládnout světová kolbiště. Jaké jsou příležitosti pro české firmy v Mexiku? Jaká lokální specifika musí české firmy při vstupu na mexický trh překonávat? To a mnohem více prozradí druhý díl seriálu o úspěších českého průmyslu v zahraničí.

Mexiko v datech

Oficiální název: Spojené státy mexické
Rozloha: 1 972 447 km2
Počet obyvatel: 112,3 miliónu
Míra nezaměstnanosti: 4,81 %
Úřední jazyk: Španělština
Peněžní jednotka: Mexické nové peso (MXN)
Aktuální kurz dle ČNB (2.11.2012): 1 MXN = 1,514 CZK

Ekonomika země

Mexická ekonomika patří stále mezi rozvíjející se ekonomiky. Samotný růst ekonomiky ale není příliš stálý, což může být zapříčiněno i nestabilitou mezinárodního finančního trhu. Mezi nejlépe se rozvíjející odvětví ekonomiky patří bankovnictví, především sektor finančních a pojišťovacích služeb, který za první pololetí roku 2012 vyrostl o 13 procent. Dále se vede sektorům zemědělství, rybářství, lesnictví, ale také obchodu a zpracovatelskému průmyslu. Společně s růstem hrozí v zemi vysoká míra inflace, přestože byl centrální bankou stanovený inflační cíl pro rok 2012 ve výši 3 procent, za první pololetí vzrostly ceny o 4,75 procenta.

Tabulka: Vybrané makroekonomické ukazatele

Zdroje: INEGI, Banco de México, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Čtěte také: Úspěchy českého průmyslu v zahraničí: Vietnam

Průmysl země

Mexický průmysl je zaměřen především na průmysl zpracovatelský, který v roce 2011 tvořil 17,23% podíl na tvorbě HDP. V tomto odvětví dominuje petrochemie, potravinářství, strojírenství, textilní a kožedělný průmysl. V rámci strojírenství má významný podíl na růstu zpracovatelského průmyslu automobilová výroba, výroba náhradních součástí a výroba obráběcích strojů a zařízení.

S petrochemií je výrazně spojen i těžební průmysl, zaujímající 10% podíl na HDP v roce 2011. Mexiko je jako pátý největší světový producent ropy důležitým dodavatelem ropy pro USA. Do těžebního průmyslu dále spadá těžba zlata, stříbra, olova, mědi, zinku, železné rudy a síry.

těžební plošina - mexický záliv
Těžba ropy je jedním z nejrozvinutějších odvětví mexického průmyslu. Foto: Chad Teer

Infrastruktura země

Mexickou dopravní síť tvoří především železnice, silniční přeprava a vodní přeprava. Všechny tyto typy přepravy nejsou stále ještě na standardní úrovni typické pro rozvinuté země. Silnice a dálnice jsou v rámci Mexika dlouhé cca 366 tis. km, z toho je jich asi 50 % zpevněných. Železnice má délku téměř 27 tis. km a splavné řeky zhruba 3 tis. km. Prezident Mexika Felipe Calderón podporuje zlepšení mexické infrastruktury různými programy (např. Komplexní vodní projekt pro údolí Mexika). V plánu je výstavba dálkových silničních koridorů napříč Mexikem, rozšíření sítě letišť a rozvoj železniční sítě. Důležitá bude i renovace odpadního systému na území hlavního města, jehož kapacity již dnes nedostačují.

V rámci energetiky dominuje na území Mexika energetická společnost CFE (Comisión Federal de Electricidad), která jako monopol vlastní celou elektrickou síť. Všichni producenti elektrické energie jsou tak povinni prodat svou produkci CFE či ji sami spotřebovat. Vzhledem k tomu, že je energetika aktuálně klíčovým bodem hospodářské politiky Mexika, vláda chce novým opatřením CFE demonopolizovat a umožnit výrobcům elektrické energie vytvářet strategické aliance s odběrateli a dodávat jim energii přímo. To by mohlo pomoci ke snížení cen energií. Za rok 2011 vyprodukovala mexická energetika 170,42 TWh hrubé elektrické energie, což nestačilo ani na pokrytí domácí spotřeby, Mexiko tak musí část elektrické energie dovážet.

Spolupráce České republiky s Mexikem

Hlavními tahouny českého exportu do Mexika jsou především součásti pro výrobu vozidel (motory, brzdy, elektrické vodiče, pneumatiky), dále jsou to části vysílačů a radarů a radionavigační přístroje.

Z Mexika naopak Česká republika dováží pevné el. kondenzátory keramické a tantalové, brýlové čočky, paměťové jednotky a tříkolky.

Tabulka: Vývoj vzájemného obchodu (v mil. USD)

Čtěte každý čtvrtek o úspěších českého průmyslu v zahraničí. Každý díl věnujeme jinému zahraničnímu trhu.

Perspektivní odvětví pro české investice v Mexiku

K nejperspektivnějším odvětvím pro české investice na území Mexika patří především odvětví energetiky, jelikož si samo Mexiko energeticky nestačí, dále odvětví životního prostředí, s čímž je spojeno i zpracování komunálních odpadů. Z automobilového průmyslu jsou perspektivní téměř všechny činnosti a dále i zařízení pro zemědělství, jako je dodávka zemědělských produktů, traktorů atd.

  • životní prostředí
  • elektrotechnický průmysl a energetika
  • zdravotnictví
  • dopravní prostředky
  • IT
  • důlní technika

Firmy vyvážející do Mexika

Na území Mexika vyváží mnoho českých firem, které zde mají i svá zastoupení. Jsou to například firmy Strojimport Internacional, která prodává obráběcí stroje a náhradní díly. Společnost Strojimport dodává své výrobky z jihoamerických zemí nejen do Mexika, ale i do dalších 14 zemí. Dále Comersa, která v Mexiku prodává koželužské a polygrafické stroje. V gumárenském průmyslu pro změnu působí firma CGS Automotive de México a kuličková ložiska do Mexika dodává ZKL Rodamientos de México.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...