Úspěchy českého průmyslu v zahraničí: Irák

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] České firmy úspěšně pronikají na zahraniční trhy a dokazují, že český průmysl může ovládnout světová kolbiště. Jaké jsou příležitosti pro české firmy v Iráku? Jaká lokální specifika musí české firmy při vstupu na irácký trh překonávat? To a mnohem více prozradí šestý díl seriálu o úspěších českého průmyslu v zahraničí.

Irák v číslech

Oficiální název: Irácká republika
Rozloha: 435 052 km2
Počet obyvatel: 33,3 miliónů
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva:  49 %
Míra nezaměstnanosti: 15 %
Úřední jazyk: Arabština, Kurdština
Peněžní jednotka: Irácký Dinár (IQD)
Aktuální kurz dle ČNB (7. 12. 2012): 100 IQD = 1,657 CZK

Ekonomika země

Irácká ekonomika je živa především z obrovských zásob nerostných surovin. V zásobách ropy je dokonce druhá na světě a její vývoz tvoří 95 procent příjmů státního rozpočtu. Irák má dále obrovské zásoby zemního plynu a obrovský podíl příjmů státního rozpočtu na nerostných surovinách ji staví do pozice vysoké závislosti na aktuálních cenách těchto surovin.

I přes obrovský růst reálného HDP v posledních letech má Irácká republika stále místa ke zlepšování své efektivnosti. Irácké hospodářství je silně centralizované a stát má v ruce všechny velké podniky. V soukromé sféře je jen pár malých a středních podniků. Státem je silně kontrolovaná i místní měna, Irácký Dinár.

Tabulka: Vybrané makroekonomické ukazatele

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/; Turecký statistický úřad

Čtěte také předchozí díly seriálu:

Průmysl země

Irácký průmysl již od počátku 90. let stagnuje. Vinou tomu jsou silné zásoby nerostných surovin a neaktuální potřeba zdejší ekonomiku rozvíjet jiným než těžebním směrem. Všechna ostatní odvětví klesají na své míře produkce, čemuž nepomáhá ani neustálé oddalování rozsáhlé státní privatizace.

Husajnova mešita v Karbale
Husajnova mešita v Karbale. Foto: SFC Larry E. Johns, USA

Energetika

Zásobování elektrickou energií je v Iráku na velmi špatné úrovni. Elektrárny nemají dostatečné kapacity pro uspokojení zdejší poptávky a zároveň ani nevyrábějí na 100 procent, nýbrž asi jen na polovinu své kapacity. Velmi špatný je i technický stav rozvodové sítě. Tak jako ve všech odvětvích spojených zde s Iráckou vládou, je i v sektoru energetiky obrovská míra korupce. Ta zamezuje jakémukoliv zlepšení dnešní situace a určuje, které domácnosti dostávají dodávky elektřiny 24 hodin denně a na které se dostane jen 2,5 až 4 hodiny denně. Tato špatná situace neláká do Iráku investory, kteří by byli velmi potřeba. Irák potřebuje investice do výroby elektrické energie ve výši 20 bilionů amerických dolarů.

Doprava

Celkový rozsah silnic je v Iráku 44 900 km, z toho je 37 851 km silnic zpevněných. Nejdelší a nejvýznamnější dálnice měří 1 134 km. Prodej osobních a nákladních automobilů v posledních letech neustále roste, což je výrazně zapříčiněno postupným bohatnutím země a nulovou sazbou daně. Silniční infrastruktura se díky vzájemnému obchodování se sousedními zeměmi zlepšuje.

Letecká doprava se také pomalu oživuje. V současné době je na území Iráku v provozu 5 mezinárodních letišť, 70 místních letišť se zpevněnou plochou, 30 s nezpevněnou plochou a 17 heliportů. Mezinárodní dopravu zajišťuje zdejší letecká společnost Iraqi Airways.

Na území Iráku je cca 2 500 km železniční tratě, z toho je ale většina poškozených a nefunkčních. Železniční spojení tedy funguje jen na jihu a severozápadě země, spojení se sousedními státy je od roku 2003 vinou války přerušené. Aktuálně probíhají jednání o obnovení železničního spojení mezi Irákem, Kuvajtem a Saúdskou Arábií. Plánované rekonstrukce irácké železnice jsou potenciálem pro české firmy.

Výrazně se v Iráku využívá námořní dopravy. Přes přístav Umm Qasr se vyváží většina produkce ropy a zemního plynu.

Spolupráce České republiky s Irákem

Vzájemná spolupráce České republiky a Iráku má již dlouholetou tradici, jejíž vrchol přišel v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. V současné době již není vzájemné pouto tak silné, přesto ale stále České firmy výrazně zasahují do iráckého hospodářství.

V oblasti vývozu českých produktů do Iráku má nejsilnější zastoupení strojní průmysl. Irácká rozvíjející se infrastruktura nabízí silný potenciál pro české firmy a ty tohoto potenciálu využívají. Podílejí se na obnově zdejší špatné infrastruktury, především modernizaci elektrické rozvodové sítě. Z jednotlivých výrobků jmenujme turbogenerátory, výměníky tepla, elektrické rozvaděče, parní turbíny, čerpadla a armatury.

V oblasti spotřebních komodit jsou to pak osobní automobily, traktory, potřeby na holení a vajíčka.

Dovoz z Iráku do České republiky je minimální.

Perspektivní odvětví pro české investice v Iráku:

České výrobky a služby představují pro irácké subjekty vysokou kvalitu za relativně nízkou cenu. Irák má zájem o spolupráci s českými firmami, občas ale může jít o fiktivní nabídku vedoucí k jinému než obchodnímu využití české společnosti. Zde je souhrn nejperspektivnějších oborů čerpaný z informací serveru BusinessInfo.

 • Těžba ropy a plynu
 • Energetické strojírenství
 • Dopravní strojírenství
 • Zařízení pro modernizaci a vybavení letišť a železnic
 • Stavební stroje a zařízení
 • Čistírny a úpravny vody
 • Průmysl výroby a zpracování stavebních hmot
 • Montované domy, stavební materiály
 • Sanitární a osvětlovací technika, vybavení domácností
 • Zdravotnická technika
 • Zemědělská technika
 • Zbrojní průmysl

Realizované projekty

Mezi v současné době velmi diskutované projekty spolupráce České republiky a Iráku patří prodej 28 kusů bitevníků L-159 v celkové hodnotě zakázky 19 miliard korun. Slovní dohoda byla uzavřena v polovině října a dodnes nebyla písemně potvrzená. Dohodu negativně ovlivnil pád jednoho z letadel v listopadu tohoto roku. Dle tehdejšího ministra obrany Alexandra Vondry by tato událost případný prodej ovlivnit neměla.

Velmi aktivní je na iráckém trhu i česká traktorová společnost Zetor, ta zde v roce 1970 vybudovala svou vlastní montovnu a do roku 2011 dodala do Iráku na 90 tisíc kusů svých traktorů. V devadesátých letech však byla vinou válečného konfliktu v Iráku spolupráce pozastavena. Nová spolupráce začala v prvním čtvrtletí roku 2011, kdy česká společnost dodala na irácký trh dalších 50 kusů modelových řad Proxima, Forterra a Antar. V polovině roku 2011 spolupráce vyvrcholila vítězstvím v tendru na dodávku 1 500 strojů v celkové hodnotě 800 milionů korun. Dodávky v rámci tohoto kontraktu budou pokračovat až do roku 2013.

Úspěšná je i Škoda Auto, která v roce 2010 dodala do Iráku 2 000 kusů svých Octavií, které slouží ve městě Erbíl jako vozy Taxi. Hodnota kontraktu byla zhruba 570 milionů korun.

V Iráku je aktivních několik desítek dalších českých firem. Zajímá-li vás irácké hospodářství a další české firmy propojené s touto zemí, více informací naleznete na stránkách MPO a BusinessInfo.cz.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...