Úspěchy českého průmyslu v zahraničí: Indie

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
POZOR, zobrazili jste si článek z archivu našeho původního webu. Tento článek může obsahovat zastaralé informace a technické vady (chybějící obrázky, nesprávné formátování textu atd.).

[SERIÁL] České firmy úspěšně pronikají na zahraniční trhy a dokazují, že český průmysl může ovládnout světová kolbiště. Jaké jsou příležitosti pro české firmy v Indii? Jaká lokální specifika musí české firmy při vstupu na indický trh překonávat? To a mnohem více prozradí osmý díl seriálu o úspěších českého průmyslu v zahraničí.

Indie v číslech

Oficiální název: Indická republika
Rozloha: 3 287 tis. km2
Počet obyvatel: 1 200 miliónů
Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 47,5 %
Míra nezaměstnanosti: 9 %
Úřední jazyk: Hindština, Angličtina
Peněžní jednotka: Indická Rupie (INR)
Aktuální kurz dle ČNB (23.12.2012): 100 INR = 34,7 CZK

Ekonomika země

Indická ekonomika je stále silně se rozvíjející ekonomikou částečně navázanou na ekonomiku světovou. Tempo růstu se v posledních letech výrazně snižuje, což je dáno restriktivními opatřeními centrální banky a částečnou vazbou na upadající evropskou a americkou ekonomiku. Restriktivní opatření jsou podmíněna především snahou centrální banky o snížení vysoké inflace, která v roce 2009 dosahovala šestnácti procent. Nyní je na úrovni kolem šesti procent. V souvislosti se zpomalováním indické ekonomiky klesá investiční činnost a průmyslová výroba a roste deficit běžného účtu platební bilance. Z pozitivních zpráv indické ekonomiky lze vytknout snižující se absolutní zadlužení země a dále snižující se nezaměstnanost a inflaci.

Průmyslová zóna poblíž města Mumbaj (dříve Bombaj). Foto: Abhisek Sarda
Průmyslová zóna poblíž města Mumbaj (dříve Bombaj). Foto: Abhisek Sarda

Tabulka: Vybrané makroekonomické ukazatele

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/; Indický statistický úřad

Čtěte také předchozí díly seriálu:

Průmysl země

Průmysl země je podobně jako celé hospodářství silně se rozrůstajícím trhem s mírným ochlazením v období po evropské a americké hypoteční krizi. Poptávka po průmyslových výrobcích je celosvětová, silné zastoupení má ovšem díky neustále se zvyšujícímu počtu obyvatel koupěschopné střední třídy i domácí poptávka .

Mezi nosné obory patří automobilový průmysl, ocelářský průmysl, výroba cementu, zpracování drahých kamenů a výroba šperků, elektrotechnický průmysl a informační technologie a farmaceutický průmysl.

Indický automobilový průmysl je jeden z nejrychleji rostoucích na celém světě. Na fotografii je nejlevnější auto na světě - Tata Nano. Foto: arulnathan
Indický automobilový průmysl je jeden z nejrychleji rostoucích na celém světě. Na fotografii je nejlevnější auto na světě – Tata Nano. Foto: arulnathan

Energetika

Indická energetika je postižena výrazným deficitem elektrické energie. Z nedostatečné kapacity 170 GW se dalších 15 až 55 procent vinou špatné přenosové sítě a drobným krádežím ztrácí. I přes drobné potíže po Fukušimské havárii se dostává do popředí jaderná energetika, která má nyní z instalovaných kapacit 3% zastoupení. Rozjíždí se také obrovský projekt výstavby tepelných elektráren, který by měl do osmi let navýšit celkové kapacity o dalších 20 GW.

Doprava

Indická silniční síť dosahuje celkové délky 4,23 mil. kilometrů. Z toho je ale pouze 1,7 procenta charakterizováno jako tzv. National Highways, hlavní silnice vedoucí mezi jednotlivými velkými městy. Ani ty ale co do kvality nejsou srovnatelné se silnicemi evropskými. Rozvoj silniční sítě představuje po rozvoji energetiky také obrovský potenciál pro české podniky. Dle plánovaného Národního projektu rozvoje dálnic (NHDP) bude do infrastruktury investováno téměř 900 miliard korun.

Lodní doprava hraje pro indický zahraniční obchod klíčovou roli. Přes 12 hlavních a 200 menších přístavů putuje téměř 95 procent objemu mezinárodního obchodu. Lodní dopravu čeká modernizace také, a to v hodnotě 370 miliard korun.

Indická letecká doprava je nejsilněji se rozvíjející leteckou dopravou na světě. Meziroční nárůst osobní přepravy byl v roce 2011 17 procent a nákladní dopravy dokonce 27 procent.

Železniční síť je 3. největší na světě. Zahrnuje celkem 64 tis. km tratí, z čehož je cca 44 procent elektrifikovaných.

Spolupráce České republiky s Indií

Zatímco v minulosti byly české podniky zastoupeny na území Indie především v oblasti těžkého strojírenství, dnes je to především průmysl automobilový, který zdolává zdejší kotlinu.

Nejčastějšími českými vývozními položkami jsou téměř veškeré součásti motorových vozidel. Dále stroje pro přípravu vláken, elektrické motory a generátory.

Z českého dovozu mají vysoké zastoupení trubky, profily duté bezešvé ze železa a oceli, části elektrických motorů a generátorů, elektrických transformátorů, média pro záznam zvuku, dráty, kabely, elektrovodiče a kabely z optických vláken. Vysoké zastoupení má také textilní průmysl.

Tabulka: Vývoj vzájemného obchodu (v mil. USD)

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/

Čtěte také:

Perspektivní odvětví pro české investice v Indii:

  • Dopravní infrastruktura
  • Energetika
  • Těžební průmysl
  • Vodohospodářství
  • Automobilový průmysl
  • Strojírenství
  • Potravinářský průmysl
  • Technologie pro ochranu životního prostředí
  • Letecký průmysl
  • Zdravotnická technika

Realizované projekty

Velké zastoupení má na Indickém trhu od roku 2001 Škoda Auto. Ta zde v závodě Shendra blízko Aurangabadu vyrábí své vozy Laura, Rapid a Fabia. Laura je svou technologií blízká Octavii, Rapid je technologicky odlišný od svého evropského jmenovce a jediná Fabia se z vyráběné trojice v podstatě rovná evropské verzi. S Fabií má ovšem Škoda Auto na Indickém trhu v současnosti problémy a bude muset její verzi upravit na levnější, lépe vyhovující zdejší poptávce. Nejlépe prodávanými vozy na indickém trhu jsou luxusní vozy pro bohaté a velmi levné vozy pro chudší obyvatele. Střední třída, na kterou cílí i model Fabia, se sice v Indii pomalu rozšiřuje, stále ale netvoří dostatečně silnou poptávku. Dále se na indický trh importují modely Superb a Yeti. Celkový prodej je kolem 20 až 30 tisíc vozů ročně.

V roce 2005 založila plzeňská Škoda Power v Indii svou dceřinou společnost Škoda Power India Pvt. Ltd. Z jednotlivých zakázek lze například jmenovat kontrakt na modernizaci turbín 2×110 MW v indické elektrárně Sabarmati z února roku 2012. Škoda Power se na zakázce bude podílet dodávkou průtočných částí turbín, modernizací hydraulické regulace a výměnou systému kontroly a měření. Uvedení do provozu je u obou jednotek předpokládáno na podzim roku 2013.

Další ze zakázek Škoda Power v Indii je modernizace turbíny o výkonu 210 MW elektrárny Bandel, položené 50 km od Kalkaty. Škodovka zakázku získala v květnu roku 2012 a uvedení bloku do provozu je plánováno na polovinu roku 2014. Ten samý měsíc získala Škodovka ještě kontrakt na výrobu a dodávku turbosoustrojí o výkonu 127 MW pro významnou indickou firmu Tata Project Limited u příležitosti výstavby paroplynové elektrárny. Tento kontrakt mající hodnotu 300 milionů korun znamená pro Škodu vstup na nový perspektivní segment indického energetického trhu. Plán dokončení zakázky je také v roce 2014. Vzhledem k tomu, že toto nejsou rozhodně všechny zakázky Škody Power na území Indie, plánuje plzeňský výrobce turbín výstavbu své továrny i zde v Indii.

V Indii je aktivních i několik desítek dalších českých firem. Zajímá-li vás zdejší hospodářství a další české firmy propojené s touto zemí, více informací naleznete na stránkách MPO a BusinessInfo.cz.

Share on email
E-mail
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Mohlo by vás zajímat...